• Česká internistická… || O SPOLEČNOSTI
 • O SPOLEČNOSTI

  Úvodní slovo

  Česká internistická společnost (ČIS) sdružuje více než 2000 lékařů a ostatních pracovníků z oboru vnitřní lékařství i subspecializovaných oborů interní medicíny, kteří považují za vhodné udržet si široké vzdělání umožňující komplexní pohled na nemocného. Jedná se jak o pracovníky nemocničních oddělení, tak i o ambulantně pracující odborníky. Pro posledně jmenovanou početnou skupinu vytvořila ČIS v rámci své struktury Pracovní skupinu ambulantních internistů.

  Cílem práce výboru je dotvářet průběžné koncepci rozvoje interní medicíny, hájit profesní zájmy pracovníků oboru, zajišťovat odborné akce sloužící postgraduálnímu vzdělávání formou lnternistických dnů a Kongresů interní medicíny a zajistit vydávání časopisu Vnitřní lékařství, společného periodika České a Slovenské internistické společnosti.

  Dále je nutné integrovat naši interní medicínu do mezinárodních organizací jako je ISIM (International Society of Internal Medicine) a EFIM (European Federation of Internal Medicine) a prohlubovat mezinárodní spolupráci s odpovídajícími zahraničními odbornými společnostmi (Polskou, Německou a Maďarskou internistickou společností, American College of Physicians, American Society of Internal Medicine), včetně pořádání recipročních akcí. Velmi těsná spolupráce je rozvíjena mezi ČIS a Slovenskou internistickou společností.

  Kolegové se zájmem o členství vyplní elektronickou přihlášku na webových stránkách ČIS. Členský příspěvek činí 480 Kč/rok (200,- Kč příspěvek ČIS, 280,- Kč příspěvek ČLS JEP). Většina akcí je hrazena z finančních prostředků, které společnost zajistí svojí činností.

  Chceme, aby interní obor našel svoje jasné místo v našem transformujícím se zdravotnictví.