ČLENSTVÍ

PROČ SE STÁT ČLENEM ČIS?

Stanete se členem jedné z největších odborných společností, která sdružuje více než 2000 lékařů a ostatních pracovníků z oboru vnitřní lékařství i subspecializovaných oborů interní medicíny. Cílem České internistické společnosti, jakožto zástupce oboru interní medicíny, je neustále přinášet možnosti vzdělávání a dalšího profesního růstu všem svým členům, stejně tak jako zlepšování podmínek pro práci v rámci interního oboru.

Členství ve společnosti vám přinese následující výhody:

Časopis Vnitřní lékařství
Lékaři nad 30 let věku mají odběr časopisu hrazen v rámci členského poplatku ČLS JEP.
Lékaři do 30 let věku včetně mají v rámci členského příspěvku zdarma přístup na elektronickou verzi časopisu: www.vnitrnilekarstvi.euTi lékaři do 30 let věku včetně, kteří mají zájem o tištěnou verzi časopisu, si jej mohou objednat za zvýhodněné předplatné 1 000 Kč/rok. V případě zájmu o zasílání časopisu Vnitřní lékařství prosím kontaktujte přímo redakci vydavatele: fama-redakce@fa-ma.cz.

Podpora členům ČIS
Sponzoruje účast aktivních členů na zahraničních konferencích, sjezdech a výukových stážích.
Poskytuje členům možnost prezentace vlastních prací.

Kongresy a akce ČIS
Snížený registrační poplatek na výročním kongresu ČIS.
Bezplatná účast na vybraných akcích ČIS.

Udělování cen
Možnost účasti v soutěži (s finanční odměnou) o nejlepší publikace vydané v daném roce.

Webové stránky ČIS: www.interna-cz.eu
aktuální informace z oblasti interní medicíny • kalendář domácích i mezinárodních akcí z oboru • možnost nahlédnout do problematiky
řešené na schůzích výborů společnosti prostřednictvím zápisů z jednání • možnost přihlásit se k odběru novinek v podobě newsletteru.

Intranet ČIS
Intranet ČIS je dorozumívací a informační systém pro členy společnosti, který usnadňuje vzájemnou komunikaci lékařů, odborných
společností a institucí. Unikátnost systému spočívá v tom, že sdružuje všechny důležité a potřebné informace pro práci lékaře na
jednom místě. Pro členy společnosti je Intranet ČIS zdarma. ČIS je první lékařskou odbornou společností s touto službou.

Informovanost
Pravidelné zasílání tištěných zápisů ze schůzí výboru ČIS s aktuálně řešenými tématy a důležitými informacemi pro členy společnosti.

Členství v EFIM
Přihlášením se k členství v ČIS se automaticky stáváte také členem Evropské federace interní medicíny EFIM (www.efim.org).

Online přihlášku ke členství můžete vyplnit ZDE.