• Česká internistická… || O SPOLEČNOSTI || ČLENSTVÍ || ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
 • ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

  Pro přihlášení do společnosti prosíme využijte elektronickou přihlášku, která je dostupná ZDE.

  Členské příspěvky

  V jednotlivých kategoriích je výše členských příspěvků ČIS následující:

  do 30 let: 200 Kč

  31 – 35 let: 400 Kč

  nad 35 let: 600 Kč

  důchodci: 300 Kč

  Roční příspěvek do České lékařské společnosti J. E. Purkyně je 400 Kč (pokud jste již členem jakékoliv společnosti v rámci ČLS JEP, platíte tento poplatek pouze jednou).

  Složenku na úhradu členských příspěvků do organizačních složek ČLS JEP obdržíte na Vaši korespondenční adresu, kterou máte nahlášenou v centrální evidenci ČLS JEP.

  V případě jakýchkoli dotazů a nejasností kontaktujte členskou evidenci ČLS JEP.

  Telefon: 224 26 62 16
  E-mail: cle@cls.cz