• Česká internistická… || O SPOLEČNOSTI || SEKCE SPOLEČNOSTI
  • SEKCE SPOLEČNOSTI

    Česká internistická společnost má 2 hlavní sekce:

    Sdružení ambulantních internistů

    Pracovní skupina mladých internistů

    Více informací o aktivitách a plánovaných akcích ambulantních a mladých internistů naleznete v záložkách jednotlivých sekcí.