AMBULANTNÍ INTERNISTÉ

Upozornění týkající se úhradových dodatků s OZP (poj. 207)

Rada SAS tímto upozorňuje v souvislosti s úhradami od OZP (poj. 207) všechny ambulantní specialisty, že se blíží konec března. 

Jak jsme již avizovali na našem webu i v bulletinu je třeba si u OZP do 31.3.2015 vybrat, zda pro letošek zvolíte podmínky, které Vám nabídla ona v úhradovém dodatku (o němž jsme s OZP jednali my – nepovažujeme jej za ideální, ale za  pro valnou většinu AS lepší než vyhláška MZ)  nebo zda upřednostníte úhradu dle přílohy č. 3 úhradové vyhlášky MZ.

Pokud považujete za pro Vás lepší dodatek, je třeba jej podepsat a doručit OZP nejpozději do 31. 3. 2015. Pokud volíte vyhlášku MZ, pak není třeba dělat nic, OZP Vás do tohoto režimu sama automaticky přeřadí po 1. 4. 2015. V případě, že preferujete dodatek a jen Vám nesouhlasí referenční hodnoty, předpokládáme, že již o nich s OZP písemně komunikujete, tj. není třeba se obávat, že by Vás zařadila do skupiny s nezájmem o jejich nabídku.

Jsme si vědomi, že 4. 2. 2015 ve svém plošně rozesílaném mailu sliboval MUDr. Kubek, že osloví sám OZP a vyjedná podmínky lepší než je dodatek OZP i vyhláška MZ,  podle našich informací však vedení OZP s žádným návrhem nekontaktoval. Zůstává tedy volba z výše specifikovaných dvou možností.

Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda

Jak postupovat při fakturaci za leden 2014?

Je 30.1.2014, tj. den před konce ledna, přičemž žádná ZP zatím nerozeslala návrh úhradového dodatku, aby mohli AS v klidu fakturovat.

Podle našich informací většina ZP práce na dodatcích finalizuje, tj. lze je čekat každým dnem. Pokud ale spěcháte, vězte, že obecně platí, že měsíční předběžná platba může mít dvě podoby:

  • Všechny provedené body prostě vykážete ZP (v tom smyslu chystá dodatky většina ZP).
  • 1/12 definitivní úhrady za rok 2012.

TJ. jedním z těchto režimů fakturu vytvořte. Jen počítejte s tím, že výše platby od ZP bude následně odpovídat úhradovému dodatku, který Vám v první fázi ZP nabídne a který eventuálně budete akceptovat.

Vámi vykázané výkony by pak měly být oceněny touto hodnotou bodu:

  1. u VZP (111) – poskytovatel, jehož všichni nositelé výkonů mají diplom celoživotního vzdělávání (CŽV) ČLK, mohou své body ocenit hodnotou 1,04 Kč, ostatní 1,03 Kč
  2. u všech ostatní ZP kromě VoZP (201) – všichni plošně 1,03 Kč
  3. u VoZP (201) – všichni plošně hodnotu 1,02 Kč.

I tato ZP nám v dodatku nabídne možnost navýšení hodnoty bodu i na až 1,04, bude to ale nejspíše podmíněno splněním určitých podmínek během roku 2014. O upřesnění těch podmínek ještě jednáme.

Jak jistě registrujete, podařilo se nám pro Vás u všech ZP vyjednat vyšší hodnotu bodu, než je ve vyhlášce MZ. A není to zdaleka jediné zlepšení, které Vám budou po jednání s námi skoro všechny ZP nabízet. Bližší informace získáte v článku věnované úhradám na www.sasp.cz, který, jak se vyvíjejí jednání, průběžně aktualizujeme.

MUDr. Zorjan Jojko, předseda SAS ČR

Způsob úhrady výkonů interny v roce 2013 od VZP, který zabrání nežádoucímu poklesu úhrad poskytovatelům tohoto oboru

Dne 27.1.2014 bylo završeno naše skoro roční úsilí o pomoc interně u VZP.

Tento den schválila správní rada VZP způsob, podle jakého budou poskytovatelé odb. 101 hrazeni. Jejich konečná úhrada bude dána násobkem počtu unikátních pojištěnců v roce 2013, průměrné úhrady na jednoho pojištěnce v roce 2011 a koeficientu 0,98.

Konečná podoba dohody vznikla s podporou ČLK, za což děkujeme. Nám se na poslední chvíli podařilo dojednat navýšení limitu, podle  něhož se tento systém pomoci bude týkat poskytovatelů, kteří mají u VZP roční obrat do 3 mil. Kč ročně (nikoli 2 mil. Kč jak dohodla ČLK). Správní Radě i ostatnímu vedení  VZP i touto cestou  děkujeme za vstřícnost.  

RADA SAS

Více informací o kompenzaci VZP naleznete ZDE.

Výzva všem ambulantním specialistům nepodepisovat úhradové dodatky zdravotních pojišťoven na rok 2014, pokud budou napsány dle úhradové vyhlášky MZ (tj. vyhlášky MZ 428/2013 Sb.)

Vážení,

Rada Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. (SAS) tímto vyzývá všechny lékařky a lékaře – ambulantní specialisty, aby nepodepisovali/y úhradové dodatky od zdravotních pojišťoven, pokud budou mít text kopírující  úhradovou vyhlášku MZ (428/13 Sb.).

Podrobnosti výzvy jsou uvedeny ZDE.

Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda