MLADÍ INTERNISTÉ

Pracovní skupina mladých internistů České internistické společnosti

Vážení kolegové,

rádi bychom vás informovali o Pracovní skupině mladých internistů ČLS JEP. V této skupině jsou sdruženi mladí lékaři po promoci, kteří se připravují ke specializaci v oboru vnitřní lékařství nebo některém z interních podoborů.

Pracovní skupina mladých internistů spolupracuje s obdobnými skupinami z ostatních zemí v rámci Evropské federace interní medicíny (EFIM). Napomáháme snahám EFIM o propagaci vnitřního lékařství a „revitalizaci“ interní medicíny jako oboru, který i přes zaměření na jednotlivé medicínské problémy dokáže vnímat pacienta jako celek. S ostatními evropskými skupinami spolupracujeme na řadě klinických výzkumných projektů, rozbíhá se organizace výměnných pobytů lékařů mezi pracovišti v jednotlivých zemích.

Ve spolupráci s ČIS vytváříme a postupně zvětšujeme síť mladých internistů v České republice, prostřednictvím které organizujeme odborné akce a stáže mladých lékařů na zahraničních kongresech a seminářích. Diskutujeme otázky vzdělávání a předatestační přípravy lékařů, snažíme se řešit problémy mladých lékařů a hájit jejich práva.

Ke členství v Pracovní skupině mladých internistů postačuje stát se členem České internistické společnosti (zaregistrováním se na internetových stránkách www.interna-cz.eu – členská přihláška) a následně se přihlásit e-mailem na adresu mladi.interniste@centrum.cz.

Co můžeme novým členům nabídnout? Kromě již zmíněné možnosti budoucí spolupráce na mezinárodním klinickém výzkumu či případných zahraničních výměnných pobytech se nabízí možnosti prezentace na českých i evropských kongresech (kde pro mladé internisty organizujeme přednáškové bloky a zajišťujeme také redukované kongresové poplatky) a účast na ostatních akcích České internistické společnosti. Všichni členové ČIS mladší 35 let mají elektronické předplatné časopisu Vnitřní lékařství zdarma.

Pokud máte jakékoliv dotazy, rádi Vám je zodpovíme na výše uvedené e-mailové adrese.

Za pracovní skupinu mladých internistů
doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

 

Plánované akce

XXXIII. Dny mladých internistů, Martin, SR, 29. – 30.5.2014

1. oznámení ke stažení ZDE.

Přihláška ke stažení ZDE.

 

Zpráva z XXXII. Dnů mladých internistů, Olomouc, 2013

Zpráva z XXX. Dnů mladých internistů, Olomouc, 2011

Zpráva z XXIX. Dnů mladých internistů, Martin, SR, 2010

Zpráva z XXVIII. Dnů mladých internistů, Olomouc, ČR, 2009

Zpráva z XXVII. Dnů mladých internistů, Martin, SR, 2008