VÝBOR

VÝBOR ČIS pro funkční období 2018 – 2022

Předseda:
Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
U Nemocnice 1, 128 01 Praha 2
tel., fax: +420 224 962 946
e-mail: richard.ceska@vfn.cz

Vědecký sekretář:
MUDr. Luboš Kotík, CSc.
I. interní klinika FTN
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
tel.: 261 082 540 – 1
e-mail: lubos.kotik@ftn.cz

1. místopředseda:
Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2
tel.: 224 962 910, 224 962 945
e-mail: jwidi@lf1.cuni.cz

2. místopředseda:
Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika FN u sv. Anny
Pekařská 53, 656 91 Brno
tel.: 543 182 252, fax: 543 182 307
e-mail: miroslav.soucek@fnusa.cz

3. místopředseda:
Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
I. interní kardiologická klinika FN
Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel.: 532 232 601
e-mail: spinar.jindrich@fnbrno.cz

Pokladník:
Prim. MUDr. Petr Svačina
šéfredaktor časopisu Vnitřní lékařství
II. Interní klinika FN u sv. Anny
Pekařská 53, 656 91 Brno
e-mail: svacinavl@hotmail.comsvacinavl@seznam.cz

Členové:

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
tel: 224 434 000, 224 434 00
email: milan.kvapil@fnmotol.cz 

MUDr. Jana Lacinová
Polikl. Zahradní Město, interní ambulance
Jabloňová 2992/8, 106 00 Praha 10
tel.: 267 295 326, fax: 272 651 958
e-mail: jana.lacinova@volny.cz

Prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.
Nemocnice Znojmo
Interní oddělení
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
tel.: 515 215 270
e-mail: zdenek.monhart@nemzn.cz

MUDr. Jan Nedvídek
Odd. všeobecné interny Krajské nemocnice
Husova 10, 460 09 Liberec 1
tel.: 485 312 736, fax: 485 312 663
e-mail: jan.nedvidek@nemlib.cz

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
II. Interní klinika
Ul. dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň
tel.: 377 402 384
e-mail: rosolova@fnplzen.cz

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
U Nemocnice 1, 128 21 Praha 2
tel.: 224 916 745, 224 962 463, fax.: 224 916 745
e-mail: jan.skrha@lf1.cuni.cz

Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
I. interní klinika FN
I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
tel.: 585 853 213
e-mail: vaclavik.j@centrum.cz

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
I. interní klinika FN u sv. Anny
Pekařská 53, 656 91 Brno
tel.: 543 182 200
e-mail: jiri.vitovec@fnusa.cz

Prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1, 128 01 Praha 2
tel.: 224962961
e-mail: michal.vrablik@vfn.cz 

 

Revizní komise:

Předseda:
MUDr. Jiří Orság, Ph.D.
Fakultní nemocnice Olomouc
tel.: 588 444 747
e-mail:  jiri.orsag@fnol.cz

Členové:

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1, 128 01 Praha 2
tel.: 224962922
e-mail: stepan.svacina@lf1.cuni.cz

MUDr. Milan Tržil
Interní ambulance
Kuchařovická 11, 669 02 Znojmo
tel.: 515 242 595
e-mail: mudrtrzil@volny.cz

 

Zástupce mladých internistů: 

MUDr. Jiří Orság, Ph.D.
Fakultní nemocnice Olomouc
tel.: 588 444 747
e-mail:  jiri.orsag@fnol.cz

MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D.
III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
U Nemocnice 1, 128 01 Praha 2
tel: 224962922
email: jan.skrha2@lf1.cuni.cz