• Česká internistická… || OBSAH ČÍSLA 10/2016
 • OBSAH ČÍSLA 10/2016

  editorialy | editorials

  Prevence osteoporózy – popelka (nejen) české medicíny – editortial | Osteoporosis prevention – Cinderella of (not only) the Czech health service – editorial | V. Palička

  Magnetická rezonance u kardiomyopatií – editorial | Magnetic resonance at cardiomyopathy – editorial | P. Gregor

  Hemosuccus pancreaticus – editorial | Hemosuccus pancreaticus – editorial | J. Ehrmann, M. Konečný

  původní práce | original contributions

  Péče o nemocné se symptomatickou a asymptomatickou primární hyperparatyreózou v ambulantní praxi dnes | Symptomatic and asymptomatic primary hyperparathyroidism in outpatient care – current issues | H. Šiprová, M. Souček, Z. Fryšák, K. Šipr

  přehledné referáty | reviews

  Raloxifen nevyužitá možnost prevence a léčby postmenopauzální osteoporózy | Raloxifene – an unexploited possibility of prevention and treatment of postmenopausal osteoporosis | J. Štěpán, J. Rosa, K. Pavelka

  Prístup k liečbe dyslipidémií – je tu ešte miesto pre CETP-inhibítory? | Treatment of dyslipidemia – is here still place for CETP-inhibitors? | J. Murín, M. Pernický, S. Kiňová

  Přínos magnetické rezonance pro diagnostiku kardiomyopatií a myokarditidy | The benefit of magnetic resonance for diagnosing cardiomyopathy and myocarditis | M. Fikrle, P. Kuchynka, M. Mašek, J. Podzimková, J. Kuchař, A. Linhart, T. Paleček

  Nová – přímá perorální antikoagulancia: aktuální přehled | New – direct oral anticoagulants: actual review | J. Michalcová, M. Penka, A. Buliková, J. Zavřelová, A. Štěpařová

  Použití rivaroxabanu v prevenci cévní mozkové příhody u nevalvulární fibrilace síní v praxi, výsledky observačních studií a naše zkušenosti | Rivaroxaban use in prevention of stroke in patients with non-valvular atrial fibrillation in clinical practice, results of observational studies and our experience | F. Málek

  kazuistiky | case reports

  Hodnocení pětileté léčby Erdheimovy-Chesterovy nemoci anakinrou – inhibitorem receptoru interleukinu 1. Popis případu a přehled literatury | Evaluation of five years of treatment of Erdheim-Chester disease with anakinra: case report and overview of literature | Z. Adam, H. Petrášová, Z. Řehák, R. Koukalová, M. Krejčí, L. Pour, E. Vetešníková, A. Čermák, S. Ševčíková, P. Szturz, Z. Král, J. Mayer

  Hemosuccus pancreaticus – raritná komplikácia chronickej pankreatitídy | Hemosuccus pancreaticus – rare complication of chronic pancreatitis | I. Šturdík, M. Kužma, Z. Kužmová, T. Koller, V. Javorka, T. Hlavatý, J. Payer

  aktuality | hot news

  Arterin® – doplněk stravy v léčbě dyslipidemie: výsledky krátkodobého klinického sledování | Arterin – a nutritional supplement in the treatment of dyslipidemia: results of a short-term clinical follow-up study | M. Souček

  zprávy | reports
  Kongres ESC, Rím, 27.–31. 8. 2016 | J. Murín
  52. kongres EASD, Mníchov, 11.–15. 9. 2016 | V. Uličianský
  XXIII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně, Brno 21.–24. 9. 2016 | J. Novák

  z odborné literatury | from scholarly literature

  Zadražil Josef, Horák Pavel, Karásek David. Moderní farmakoterapie autoimunitních chorob. Praha, Maxdorf 2015 | M. Olejárová