• Česká internistická… || OBSAH ČÍSLA 11 SUPP…
 • OBSAH ČÍSLA 11 SUPP 4/2016

  osobní zprávy | personal news

  Prof. MUDr. Michal Anděl sedmdesátník | T. Pelikánová

  původní práce | original contributions

  Metabolický syndrom u nemocných s diabetes mellitus 1. typu, prevalence, vliv na morbiditu a mortalitu, komplexní přístup k nemocnému | Metabolic syndrome in patients with diabetes mellitus type 1, prevalence, impact on morbidity and mortality | J. Brožová, D. Čechurová, S. Lacinová

  Frekvence a načasování jídel a změny v body mass indexu: analýza dat z Adventist Health Study-2 | Frequency and timing of meals and changes in body mass index: Analysis of the data from the Adventist Health Study-2 | H. Kahleová, J. I. Lloren, A. Mashchak, M. Hill, G. Fraser

  přehledné referáty | reviews

  Edukace pacienta s diabetem – součást komplexní terapie | Education of a patient with diabetes – an integral part of complex therapy | A. Adamíková

  Pregestační diabetes mellitus a gravidita | Pregestional diabetes mellitus and pregnancy | J. Bělobrádková

  Bariatrické operace u nemocných s diabetem | Bariatric surgeries at diabetic patients | M. Haluzík

  Duše jako imunomodulátor | Mind as an immunomodulator | C. Höschl, J. Horáček

  Syndrom diabetické nohy z pohledu internisty – podiatra | Diabetic foot syndrome from the perspective of internist educated in podiatry | A. Jirkovská

  Komplex OxLDL/ß2-glykoprotein I jako pro-aterogenní autoantigen. Je ateroskleróza autoimunitní onemocnění? | OxLDL/β2-glycoprotein I complex as a pro-atherogenic autoantigen. Is atherosclerosis an autoimmune disease? | P. Kraml

  Gestační diabetes mellitus | Gestational Diabetes Mellitus | H. Krejčí

  Růstový hormon, osa GH-IGF-I a metabolizmus glukózy | Growth hormone, axis GH-IGF-I and glucose metabolism | M. Kršek

  Perspektivní molekuly pro léčbu hyperglykemie u pacientů s diabetem 2. typu | Promising molecules for treatment of hyperglycemia in patients with type 2 diabetes | M. Kvapil

  Vrozený hyperinzulinizmus: když ß-buňka ztratí sebekontrolu… | Congenital hyperinsulinism: Loss of β-cell self-control | J. Lebl, K. Roženková, Š. Průhová

  Obstrukční spánková apnoe a diabetes mellitus 2. typu | Obstructive Sleep Apnoea and Type 2 Diabetes Mellitus | A. Plíhalová, K. Westlake, J. Polák

  Krátkodobá a dlouhodobá glykemická variabilita a její vztah k mikrovaskulárním komplikacím diabetu | Short-term and long-term glycemic variability and its relationship to microvascular complications of diabetes | M. Prázný, J. Škrha, J. Šoupal, J. Škrha jr.

  Složení makronutrientů v diabetické dietě | Composition of macronutrients in the diabetic diet | Z. Rušavý, M. Žourek

  Je glukóza pouze základní energetický substrát? | Is glucosis only basic energy substrate? | L. Sobotka

  Súčasné trendy v diagnostike a liečbe kongenitálneho hyperinzulinizmu | Actual trends in diagnostics and treatment of congenital hyperinsulinism | J. Staník, M. Škopková, M. Rosoľanková, I. Klimeš, D. Gašperíková

  Máme uvažovat o nové klasifikaci diabetu ovlivněné terapeutickým rozhodováním? | Should we consider a new classification of diabetes influenced by therapeutic decisions? | J. Škrha

  Diabetes mellitus ve starším věku z pohledu klinického diabetologa | Diabetes mellitus in older adults from the point of view of the clinical diabetologist | A. Šmahelová

  Adaptace tukové tkáně na redukční nízkoenergetickou dietu u obézních jedinců | Adaptation of adipose tissue to weight-reduction energy-restricted diet in obese individuals | V. Štich

  Heterogenita dětského diabetu a její terapeutické implikace | Heterogeneity of childhood diabetes and its therapeutical implications | Z. Šumník, Š. Průhová, O. Cinek

  z historie medicíny | from medical history

  Historie diagnostiky a léčby diabetické retinopatie | History of diagnosis and therapy of diabetic retinopathy | T. Sosna