• Česká internistická… || OBSAH ČÍSLA 11/2016
 • OBSAH ČÍSLA 11/2016

  úvodník | leader

  Ateroskleróza | R. Češka

  původní práce | original contributions

  Hypertenze a hypercholesterolemie v české populaci | Hypertension and hypercholesterolemia in the Czech population | P. Wohlfahrt, A. Krajčoviechová, J. Bruthans, R. Cífková

  přehledné referáty | reviews

  Genetická determinace dyslipidemií – co nám přinesly výsledky celogenomových screeningů a další směry výzkumu | Genetic determination of dyslipidemia – What tell us the results of genome-wide association studies | J. A. Hubáček

  Molekulární genetika hypercholesterolemie | Molecular genetics of hypercholesterolemia | L. Schwarzová

  Familiární hypercholesterolemie v České republice v roce 2016 | Familial hypercholesterolemia in the Czech Republic in 2016 | T. Freiberger, M. Vaclová, L. Tichý, V. Soška, V. Bláha, L. Fajkusová, R. Češka, M. Vrablík

  Hyperlipoproteinemie u dětí | Hyperlipoproteinemia in children | Z. Urbanová

  Komentář ke studii HOPE-3 | Notes on the HOPE-3 study | V. Soška

  Hyperlipoproteinemie a dyslipidemie jako vzácná onemocnění. Diagnostika a léčba | Hyperlipoproteinemia and dyslipidemia as rare diseases. Diagnostics and treatment | R. Češka, T. Štulc, L. Votavová, L. Schwarzová, M. Vaclová, T. Freiberger

  Léčba těžké familiární hypercholesterolemie | Severe familial hypercholesterolemia treatment | M. Vrablík, T. Freiberger, V. Bláha, R. Češka

  Dieta při dyslipidemii, metabolickém syndromu | A diet suitable for patients with dyslipidemia, metabolic syndrome | L. Zlatohlávek, Š. Svačina

  Co přinesla nejvýznamnější studie posledního období v oblasti hypertenze, studie SPRINT | The SPRINT study – the outcomes of the most important study over the recent period focused on hypertension | M. Souček

  Kyselina močová jako rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění | Uric acid as a risk factor for cardiovascular diseases | Ľ. Cibičková, D. Karásek

  Jak zvládat ošklivá dvojčata, LDL cholesterol a lipoprotein (a) | How to manage the nasty twins – LDL cholesterol and lipoprotein (a)? | J. Piťha

  Diabetes a dyslipidémia: prečo majú k sebe tak blízko? | Diabetes and dyslipidemia: Why are they so closely related? | K. Rašlová

  doporučené postupy | guidlines

  Společné stanovisko českých odborných společností ke konsensu European Atherosclerosis Society a European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine k vyšetřování krevních lipidů a k interpretaci jejich hodnot | The common position of the Czech professional associations on the consensus of the European Atherosclerosis Society and the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine regarding investigation on blood lipids and interpretation of their levels | V. Soška, J. Franeková, B. Friedecký, A. Jabor, P. Kraml, H. Rosolová, M. Vrablík, za společnou pracovní skupinu

  zprávy | reports

  Európsky kardiologický kongres – poruchy metabolizmu lipidov | J. Murín

  z odborné literatury | from scholarly literature

  Endokrinologie traumatu | Š. Svačina

  Klinická dietologie a výživa | P. Sucharda