• Česká internistická… || OBSAH ČÍSLA 12 SUPP…
 • OBSAH ČÍSLA 12 SUPP 6/2016

  laudatio | laudation

  Prof. MUDr. Otto Schück, DrSc. – stálice na českém nefrologickém nebi | K. Matoušovic, P. Svačina

  Obdiv k zakladatelům a zodpovědnost pokračovatelů | S. Dusilová Sulková

  původní práce | original contributions

  Theralite a mnohočetný myelom | Theralite and multiple myeloma | J. Lachmanová, V. Tesař, R. Ryšavá, M. Bartková

  Rozdíl [Na+] – [Cl] významně přispívá k acidemii u pacientů s jaterní cirhózou | [Na+] – [Cl] difference significantly contributes to acidemia in patients with liver cirrhosis | J. Lůžková, B. Lůžek, K. Matoušovic

  Prevalence mikroalbuminurie u pacientů s diabetes mellitus v České republice: Projekt IDN-Micro | Prevalence of microalbuminuria in patients with diabetes mellitus in the Czech Republic. Project IDN-Micro | O. Pátek, M. Horáčková, M. Kvapil

  Markery oxidačného a karbonylového stresu v plazme a slinách u chorých s akútnou intermitentnou porfýriou | Plasma and salivary markers of oxidative and carbonyl stress in patients with acute intermittent porphyria | M. Mydlík, K. Derzsiová, I. Koborová, K. Šebeková

  přehledné referáty | reviews

  Metabolická acidóza u chronického onemocnění ledvin | Metabolic acidosis in chronic kidney disease | J. Havlín, K. Matoušovic, S. Vaňková, O. Schück

  Suplementácia vitamínu D3 a bunková homeostáza vápnika u pacientov pri chronickej chorobe obličiek | Vitamin D3 supplementation and cellular calcium homeostasis in patients with chronic kidney disease | I. Lajdová, A. Okša, V. Spustová

  Bioimpedometrie a její využití v dialyzační léčbě | Bioimpedometry and its utilization in dialysis therapy | F. Lopot

  Výsledky studie SPRINT z pohledu nefrologie | The results of SPRINT study from the point of nephrology | V. Monhart

  Systémová a intraperitoneální inflamace u peritoneálně dialyzovaných pacientů | Systemic and intraperitoneal inflammation in peritoneal dialysis patients | S. Opatrná

  Využitie salivárnych markerov v nefrológii | Utilisation of salivary markers in nephrology | Ľ. Podracká, P. Celec, K. Šebeková

  IgA nefropatie – otázky, které nastolil výzkum | IgA nephropathy – questions generated by the research | M. Raška, J. Zadražil, M. Stuchlová Horynová, L. Rašková Kafková, A. Vráblíková, K. Matoušovic, J. Novák, J. Městecký

  Gitelmanův syndrom jako častá příčina hypokalemie a hypomagnezemie | Gitelman´s syndrome as common cause of hypokalemia and hypomagnesemia | R. Ryšavá, J. Reiterová, M. Urbanová, J. Štekrová, P. Lněnička, V. Tesař

  Osteoporóza – epidemiologie a patogeneze | Osteoporosis – epidemiology and pathogenesis | I. Sotorník

  Suplementované restriktivní diety u nemocných vyššího věku s chronickým onemocněním ledvin | Suplemented restricted diet in old patients with chronic renal disease | V. Teplan

  Současné možnosti léčby hyponatremie | Present possibilities of treatment of hyponatremia | V. Tesař

  Chronická dysfunkce transplantované ledviny: stále nevyřešený problém | Chronic dysfunction of a transplanted kidney: the problem still unresolved | O. Viklický

  kazuistiky | case reports

  Současné možnosti sledování efektivnosti terapie hyponatremie | Present possibilities of monitoring the effectiveness of hyponatremia therapy | M. Horáčková, L. Vítová, O. Pátek, O. Schück

  z historie medicíny | from medical history

  Prof. Tomáš Ganz, MD, PhD., a prof. Peter Ganz, MD – synovia košického rodáka prof. Viliama Ganza, MD, PhD., FACC, navštívili Košice | M. Mydlík, K. Derzsiová, O. Rácz