• Česká internistická… || OBSAH ČÍSLA 2/2016
 • OBSAH ČÍSLA 2/2016

  editorialy | editorials
  Chronická pankreatitida diagnostikovaná po první atace akutní pankreatitidy – editorial | Chronic pancreatitis diagnosed after the first attack of acute pancreatitis – editorial | A. Vavrečka
  Kortikosteroidy v léčbě infekčních nemocí – editorial | Corticosteroids in the treatment of infectious diseases – editorial | J. Beneš
  Fekální transplantace střevní mikroflóry – editorial | Fecal microbiota transplantation – editorial | P. Polák
  Otrava olovem – editorial | Lead poisoning – editorial | K. Vlček

  původní práce | original contributions
  Chronická pankreatitida diagnostikovaná po první atace akutní pankreatitidy | Chronic pancreatitis diagnosed after the first attack of acute pancreatitis | M. Bojková, P. Dítě, M. Uvírová, N. Dvořáčková, B. Kianička, T. Kupka, P. Svoboda, P. Klvaňa, A. Martínek

  přehledné referáty | reviews
  Antagonisté receptorů pro angiotenzin II (AT1-blokátory) v léčbě hypertenze | AT1-blockers in the treatment of hypertension: summary | J. Widimský jr
  Pacient si stěžuje na bolesti v páteři nebo na únavu a slabost. Jak rozeznám, zda příčnou je spondylartróza, věk nemocného anebo mnohočetný myelom? | The patient complains of spinal pain or fatigue and weakness. How do I recognize whether their cause is spondylarthrosis, the patient‘s age or multiple myeloma? | Z. Adam, E. Pourová, L. Pour, E. Michalková, M. Krejčí, R. Koukalová, Z. Řehák, J. Vaníček, T. Nebeský, H. Petrášová, S. Ševčíková, M. Mašek, Z. Král
  Racionální diagnostika cholangiokarcinomu | The rational diagnostic of cholangiocarcinoma | M. Rydlo, J. Dvořáčková, T. Kupka, P. Klvaňa, J. Havelka, M. Uvírová, E. Geryk, D. Czerny, T. Jonszta, M. Bojková, V. Hrabovský, V. Jelínková, A. Martínek, P. Dítě
  Použití systémových glukokortikoidů v terapii infekčních nemocí | Use of system glucocorticoids in the therapy of infection diseases | L. Hromádková
  Inhibitory protonové pumpy a jejich účinek na kosti | Proton pump inhibitors and their effect on the bone | M. Ječmenová, R. Kroupa
  Fekálna mikrobiálna terapia | Fecal microbiota transplantation | I. Šturdík, T. Hlavatý, J. Payer

  kazuistiky | case reports
  Těžká osteoporóza aneb Příběh chronické polékové hyponatremie | Severe osteoporosis – the story of chronic medication-related hyponatremia | P. Polák, P. Husa, H. Matějovská-Kubešová 1
  Otrava olovem – překvapivá příčina bolestí břicha, obstipace a anémie | Lead poisoning. A surprising cause of constipation, abdominal pain and anemia | I. Hoffmanová, P. Kačírková, I. Kučerová, R. Ševčík, D. Sánchez

  aktuality | news
  PRAXBIND® – nová jistota při léčbě novým antikoagulanciem PRADAXA®

  z odborné literatury | from scholarly literature
  Ivana Štětkářová et al. Moderní farmakoterapie v neurologii. Maxdorf: Praha 2015 | K. Urbánek
  Ladislav Hagara. Ottova encyklopédia húb. Ottovo nakladatelství, s.r.o.: Praha 2015 | P. Gavorník

  oznámení | announcements
  XXIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP
  15. cyklus seminářů Interna informans
  22. Česko-Slovenské angiologické sympozium s postgraduální tematikou, Lednice 2016