• Česká internistická… || Obsah čísla 6/2015
 • Obsah čísla 6/2015

  Primář MUDr. Petr Svačina, šéfredaktor časopisu Vnitřní lékařství, sedmdesátiletý

  obsah | contents

  Obsah   505

  editorialy | editorials

  Diagnostika a terapie dny – editorial | Diagnostics and therapy of gout – editorial | P. Bradna   507

  Echinokokové infekce – vzácná postižení jater – editorial | Alveolar echinococcosis –rare cystic disease of the liver – editorial |
  F. Stejskal   509

  přehledné referáty | reviews

  Diagnostika a terapie dny | Diagnosing and therapy of gout |
  K. Pavelka   517

  kazuistiky | case reports

  Neobvyklý případ cystického postižení jater – alveolární echinokokóza jater | Rare case of cystic disease of the liver – alveolar echinococcosis of the liver | T. Kupka, P. Baľa, L. Hozáková, J. Havelka, M. Bojková, B. Břegová, A. Martínek, P. Dítě   527

  „Stresová dovolená“ aneb takotsubo kardiomyopatie | ”Stressful holiday” – takotsubo cardiomyopathy | L. Koc, M. Pavlušová, J. Pařenica, J. Maňoušek, J. Vlašínová, J. Špinar, P. Kala   531

  doporučené postupy | guidelines

  Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu České lékařské společnosti J. E. Purkyně pro bezpečnou léčbu novými perorálními antikoagulancii (NOAC) – dabigatran etexilátem, apixabanem a rivaroxabanem | Guidelines of Czech Association for Thrombosis and Haemostasis of the Czech Medical Association of J. E. Purkyně for safety treatment with new oral anticoagulants (NOAC) – dabigatran etexilate, apixaban and rivaroxaban | J. Kvasnička, M. Penka, T. Kvasnička, J. Michalcová, Z. Kudrnová, I. Malíková   537

  osobní zprávy | personals

  Za profesorem Milošem Štejfou | In memoriam of Miloš Štejfa |
  J. Vítovec   547

  z odborné literatury | from scholarly literature

  Češka, T. Freiberger, M. Vaclová, V. Bláha, Z. Urbanová.

  Familiární hypercholesterolemie. Triton: Praha 2015 |
  V. Soška   549

  J. Kašáková, M. Vokurka, J. Hugo. Výkladový slovník pro zdravotní sestry.

  Maxdorf: Praha 2015 | M. Malinková   550

  Diabetik – společný pacient diabetologa a ortopeda

  Program | Programme   551

  Zobrazení muskuloskeletálních projevů a komplikací diabetes mellitus | The imaging of musculoskeletal manifestations and complications in diabetes mellitus |
  J. Brtková   552

  Pokračující periferní nervové blokády – přínos pro ortopedické pacienty s diabetes mellitus? | Continuing peripheral nerve blocks – benefit for orthopedic patients with diabetes mellitus? |
  D. Doležal, A. I. Saleh   559

  Perioperační péče a diabetes | Perioperative care and diabetes |
  A. Šmahelová   563

  Komplikace endoprotéz u diabetiků | Complications associated with joint replacements in diabetic patients |
  P. Šponer, T. Kučera, D. Pellar   567

  Obezita a ortopedické operace aneb existují mechanické komplikace obezity? | Obesity and orthopedic surgery, or else do mechanical complications of obesity exist? | Š. Svačina   571

  Akutní a chronická antikoagulační léčba u kloubních náhrad | Acute and chronic anticoagulation therapy in relation to joint replacements | J. Malý   574

  Diabetická neuropatie | Diabetic neuropathy | J. Olšovský   582

  Infekce v rámci syndromu diabetické nohy | Diabetic foot infections |
  L. Ryšková   587

  Diabetes mellitus a vybrané kožní změny typu necrobiosis lipoidica a kožní a slizniční mykotické afekce u diabetes mellitus | Selected skin involvement of necrobiosis lipoidica type and skin and mucous membrane fungal infections in diabetes mellitus |
  M. Salavec, M. Šimková   592

  Uplatnění kmenových buněk v ortopedii | Application of stem cells in orthopedics |
  P. Žák   597

  Ortopedická operační léčba syndromu diabetické nohy | Orthopedic surgical management of the diabetic foot | T. Kučera, J. Šrot, J. Roubal, P. Šponer   599

  Základní principy a úskalí rehabilitace u diabetiků po amputaci | Basic principles and difficulties relating to rehabilitation in diabetic patients following amputation |
  Jindra, B. Věchtová, J. Bielmeierová   604

  Obsah tohoto čísla naleznete ZDE ve formátu PDF.