• Česká internistická… || OBSAH ČÍSLA 9 SUPP…
 • OBSAH ČÍSLA 9 SUPP 2/2016

  80. narozeniny prof. Václava Zamrazila

  osobní zprávy | personal news

  Václav Zamrazil – osmdesátník | J. Blahoš

  Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc., 80 let (*28. 9. 1936) | L. Stárka, B. Bendlová

  původní práce | original contributions

  Zásobení jódem u těhotných žen v České republice | Iodine Supply of Pregnant Women in the Czech Republic | R. Bílek, N. Kaňová, V. Mindžáková, D. Neumann, J. Jiskra, L. Ryšavá, V. Zamrazil

  Priebeh ochorenia u pacientov s diferencovaným mikrokarcinómom štítnej žľazy pri použití rôznych liečebných postupov | The course of differentiated thyroid microcarcinoma in patients treated by different therapeutic strategies | M. Grigerová, M. Griger, E. Mojtová, J. Podoba

  Projekt SPACE (Stav Pacientů Akceptovaných diabetologem Cestou Exportu) | The SPACE project (Stav Pacientů Akceptovaných diabetologem Cestou Exportu) – The Health Records of Patients Accepted by a Diabetologist by way of Export | M. Kvapil 

  Zásobení jódem a jodurie obyvatel v České republice v letech 1995–2016 | Iodine supply and iodinuria among the Czech population between the years 1995 and 2016 | L. Ryšavá, J. Kříž, L. Kašparová, T. Křížová, M. Žoltá, P. Lisníková

  Jodurie u nemocných s diabetes mellitus 1. typu. Vztahy k vybraným parametrům charakterizujícím diabetický syndrom | Urinary Iodine Concentration in Adult Patients with Type 1 Diabetes Mellitus | M. Vosátková, D. Žďárská Janíčková, V. Zamrazil, M. Salátová, M. Hill, K. Vondra

  přehledné referáty | reviews

  Nádory štítné žlázy u dětí a dospívajících a jejich molekulárně genetická podstata | Thyroid cancer in children and adolescents and its molecular genetic background | B. Bendlová, V. Sýkorová, E. Václavíková, J. Včelák, R. Katra, P. Sýkorová, P. Vlček, Š. Dvořáková

  Endokrinní komplikace moderní onkologické léčby | Endocrine Complications of Modern Cancer Therapy | J. Čáp

  Léčba levotyroxinem – faktory ovlivňující její úspěšnost | Levothyroxine therapy – factors influencing its outcome | M. Dvořáková

  Endokrinní orbitopatie, téma stále živé | Endocrine Orbitopathy – the Topic Still Alive | Z. Fryšák, D. Karásek, M. Halenka

  Jsou tyreoidální hormony a tyreotropin asociovány s kardiometabolickými riziky a inzulinovou rezistencí u eutyreoidních jedinců? | Are the thyroid hormones and thyrotropin associated with cardiometabolic risks and insulin resistance even in euthyroid subjects? | V. Hainer, H. Zamrazilová, I. Aldhoon-Hainerová

  Současnost a perspektivy léčby akromegalie | Current and future therapy of acromegaly | V. Hána

  Kardiorenální syndrom – biomarkery a mediátory | Cardiorenal Syndrome – Biomarkers and Mediators | J. Charvát

  TSH produkující adenomy | TSH secreting adenomas | J. Ježková, J. Marek

  Centrální poruchy funkce štítní žlázy | Central Thyroid Disorders | M. Kršek

  Vitamín D a syndróm polycystických ovárií | Vitamin D and Polycystic Ovary Syndrome | I. Lazúrová, J. Figurová, I. Dravecká

  Tyreoidální hormony a kardiovaskulární systém | Thyroid hormones and cardiovascular system | Z. Límanová, J. Jiskra

  Řešení jódového deficitu v České republice – historie a současný stav. 20 let práce prof. MUDr. Václava Zamrazila v Meziresortní komisi pro řešení jódového deficitu | Solution of Iodine deficiency in the Czech Republic – history and current situation. 20 years of work of prof. Václav Zamrazil for Commission for the solution of Iodine deficiency | L. Ryšavá, J. Kříž

  Testosteron a mortalita | Testosterone and mortality | L. Stárka

  Psycho-imuno-endokrinologie štítné žlázy | Psycho-Immune-Endocrinology of the Thyroid Gland | I. Šterzl, K. Absolonová, P. Matucha

  Endokanabinoidný systém a kosť | The endocannabinoid system and bone | M. Pura, P. Vaňuga

  Karcinomy štítné žlázy, současné postupy | Thyroid Carcinomas, Current Therapeutic Procedures | P. Vlček, D. Nováková

  Vitamin D a autoimunitní tyreopatie | Vitamin D and autoimmune thyroid diseases | K. Vondra

  Vrozená adrenální hyperplazie v dospělosti | Congenital Adrenal Hyperplasia in Adults | J. Vrbíková

  Polyfarmakoterapie nahlížená nejen prismatem multimorbidity, ale jako další geriatrický syndrom | Polypharmacy viewed not only through the prism of multi-morbidity, but also as an independent geriatric syndrome | P. Weber, H. Meluzínová, D. Prudius

  kazuistiky | case reports

  Mnohočetná endokrinní neoplazie I (Wermerův syndrom), formy klinické manifestace, 5 kazuistik | Multiple Endocrine Neoplasia I (Wermer’s Syndrome), Forms of Clinical Manifestation, 5 Case Studies | K. Drbalová, K. Herdová, P. Krejčí, M. Nývltová, S. Solař, L. Vedralová, P. Záruba, D. Netuka, P. Bavor