• Česká internistická… || OBSAH ČÍSLA 9 SUPP…
 • OBSAH ČÍSLA 9 SUPP 3/2016

  úvodník

  Úvodní slovo prof. MUDr. Petra Husy, CSc., spolueditora tohoto suplementa časopisu Vnitřní lékařství. Chronická hepatitida C – snadno čitelné systémové onemocnění? | Chronic Hepatitis C – easily detectable systemic disease? | P. Husa

  původní práce | original contributions

  Reálná data léčby virové hepatitidy C v České republice | Real data o viral hepatitis C therapy in the Czech Republic | L. Husová

  přehledné referáty | reviews

  Pozdní komplikace jaterní cirhózy – management krvácení do GIT při portální hypertenzi | Late Complications of Liver Cirrhosis – management of gastrointestinal bleeding in the presence of portal hypertension | V. Hejda

  Extrahepatální manifestace infekce HCV | Extrahepatic manifestations of HCV infection | P. Husa