• Česká internistická… || OBSAH ČÍSLA 9/2015
 • OBSAH ČÍSLA 9/2015

  obsah | content
  Obsah   753

  editorialy | editorials
  Radiojód u nízkorizikového karcinomu štítné žlázy – editorial |
  Radioiodine therapy in patients with low-risk thyroid cancer – editorial | J. Horáček   755
  Cílená léčba chronické myeloidní leukemie u starších pacientů – editorial | Targeted treatment of chronic myeloid leukemia in the elderly patients – editorial | E. Faber   758
  Tyrozinkinázové inhibitory v léčbě starších pacientů s chronickou myeloidní leukemií – editorial | Tyrosine kinase inhibitors in the elderly patients with chronic myeloid leukemia – editorial | D. Žáčková   760
  Chronická žilní onemocnění – nutnost přesnější diferenciace stavů k určení optimálního způsobu léčby – editorial | Chronic venous disorders – necessity of specific differentiation to determination of the best medical treatment – editorial | D. Karetová   762
  Kavální filtry v roce 2015 – komu, kdy a jak? – editorial | Vena cava filters in 2015 – to whom, when and how? – editorial |
  J. Hirmerová   765
  Stravování a kardiovaskulární onemocnění – dialogy a protimluvy – editorial | Dietary habits and cardiovascular diseases – dialogues and contradictions – editorial | J. Piťha   767

  původní práce | original contributions
  Návrh optimálního léčebného postupu v léčbě nízkorizikového karcinomu štítné žlázy | Draft of the best medical treatment in patients with low-risk thyroid cancer | P. Vlček, D. Nováková, J. Vejvalka, J. Zimák, M. Křenek, K. Vošmiková, S. Smutný, P. Bavor, J. Astl,
  J. Lukáš   769
  Sekundární humorální imunodeficience u nemocných se systémovým lupus erythematodes | Secondary humoral immunodeficiency in patiens with systemic lupus erythematosus |
  P. Králíčková, E. Malá, D. Vokurková, O. Souček, I. Krčmová,
  Z. Hrnčíř   778
  Má věk nemocných s chronickou myeloidní leukemií při léčbě imatinibem vlivna dosaženou léčebnou odpověď? | Impact of age on the clinical response of patients with CML treated with imatinib |
  P. Bělohlávková, J. Voglová, J. Radocha, P. Žák   785

  přehledné referáty | reviews
  Role metabolického syndromu v gastroenterologii | The role of metabolic syndrome in gastroenterology | P. Dítě, J. Přinosilová, L. Dovrtělová, T. Kupka, H. Nechutová, B. Kianička, B. Břegová, L. Kunovský, A. Martínek, M. Souček   792
  Účelnost zavádění kaválních filtrů z pohledu internisty | Usefulness of vena cava filters from clinicians view |
  O. Mayer, Z. Poklopová   799
  Terapeutický potenciál mikronizované purifikované flavonoidní frakce (MPFF) diosminu a hesperidinu v rámci léčby chronického žilního onemocnění | Therapeutic potential of micronized purified flavonoid fraction (MPFF) of diosmin and hesperidin in treatment chronic venous disorder | L. Hnátek   807
  Změny stravovacích návyků ve vztahu k rizikovým faktorům a kardiovaskulární mortalitě | Dietary changes in relationship to risk factors and coronary heart disease mortality |
  J. Brát, M. Vrablík, O. Herber   815

  kazuistiky | case reports
  Myopatie při Waldenströmově makroglobulinemii. Popis případu a přehled autoimunitních projevů monoklonálních imunoglobulinů typu IgM | Myopathy in patients with Waldenström‘s macroglobulinemia. A case study and an overview of autoimmune expressions of type IgM  monoclonal immunoglobulins | Z. Adam, J. Kissová, L. Pour, M. Krejčí, E. Ševčíková, R. Koukalová,
  Z. Čermáková, M. Černá, Z. Král, J. Mayer   821

  z odborné literatury | from scholarly literature
  František Kopřiva. Chronický kašel. Průvodce ošetřujícího lékaře. Maxdorf: Praha 2015 | M. Doubková   829
  Jan Máca et al. ARDS v klinické praxi. Maxdorf: Praha 2015 |
  K. Cvachovec   829
  Rudolf Kotas. Bolesti hlavy v klinické praxi. Maxdorf: Praha 2015 | J. Mastík   830
  Josef Veselka, Vilém Rohn a kolektiv. Kardiovaskulární medicína. E-kniha. Facta Medica: Brno 2015 | J. Murín   831

  aktuality | news
  (Ne)očekávané výsledky studie EMPA-REG OUTCOME™ | (Un)expected outcome of EMPA-REG OUTCOME™ Study | Jiří Slíva   832
  Poznámka k diferenciální diagnostice hyponatremie | Note to differencial diagnosis of hyponatremia |
  O. Schück, J. Kříž, M. Horáčková   833

  zprávy | reports
  Acute Leukemias XV, Biology and Treatment Strategies, Mnichov, Německo, 22. 2.–25. 2. 2015 | P. Lemež   835

  oznámení | announcements
  14. cyklus seminářů Interna informans   757
  Tělovýchovné lékařství 2015   768
  XXII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP   805
  XXXVIII. endokrinologické dny   820
  LYMPHO 2015   828

  Obsah tohoto čísla naleznete ZDE ve formátu PDF.