• Česká internistická… || OBSAH ČÍSLA 4/2015
 • OBSAH ČÍSLA 4/2015

  úvodník | leader

  Úvodní slovo prof. MUDr. Štěpána Svačiny, CSc., MBA, editora tohoto vydání časopisu Vnitřní lékařství | Š. Svačina   285

  obsah | content

  Obsah   287

  původní práce | original contributions

  Volí diabetologové terapii racionálně? Základní výsledky projektu PROROK (Prospektivní observační projekt významu diference glykemie nalačno a postprandiální glykemiepro odhad úspěšnosti terapie diabetu 2. typu) |
  Do diabetologists choose a therapy rationally? Basic results of the PROROK project (A prospective observation project to assess the relevance of the difference between fasting glycemia and postprandial glycemia to estimation of success of type 2 diabetes therapy) |
  D. Janíčková Žďárská, P. Piťhová, T. Pavlík, M. Kvapil   295

  Glykace proteinů oční čočky u diabetiků a její neinvazivní měření – první zkušenosti v České republice | Glycation of lens proteins in diabetes and its non-invasive assessment – first experience in the Czech Republic | J. Škrha jr, J. Šoupal, M. Prázný, J. Škrha sr   346

  miRNA-192, miRNA-21 a miRNA-200: nové markery karcinomu pankreatu u diabetiků? | miRNA-192, miRNA-21 and miRNA-200: new pancreatic cancer markers in diabetic patients? | P. Škrha, A. Hořínek, M. Anděl, J. Škrha sr   351

  přehledné referáty | reviews

  Postavení nových antidiabetik v klinické praxi: SGLT2 vs DPP4 inhibitory | The position of new antidiabetics in clinical practice: SGLT2 vs DPP4 inhibitors | J. Šoupal, M. Prázný   291

  Biosimilární inzuliny – nové možnosti v léčbě diabetu | Biosimilar insulins: a new approaches in the treatment of diabetes | J. Škrha sr   301

  Léčba diabetu u pacientů s onemocněním jater a ledvin | The treatment of diabetes in patients with liver and renal impairment | M. Haluzík   304

  Možnosti terapie agonisty receptoru pro GLP1 u diabetiků s nefropatií |
  Possibilities of therapy GLP1 RA for diabetics with nephropathy | A. Adamíková   312

  Léčba agonisty receptoru pro GLP1 a kontrola hmotnosti | GLP1 RA administration and weight control | P. Žák, J. Olšovský   316

  Léčba diabetu u osob vyššího věku | Treatment of an elderly patients with diabetes | Z. Rušavý, M. Žourek   321

  Problematika infekce při syndromu diabetické nohy | Problems of infections in people with diabetic foot syndrome | M. Flekač   328

  Léčba hypertenze u diabetes mellitus | Antihypertensive therapy in patients
  with diabetes mellitus | J. Widimský jr   335

  Pohybová aktivita u pacientů s komplikacemi diabetu | Physical activity in patients with complications of diabetes | M. Matoulek   340

  Pokroky ve vývoji inzulinových pump a jejich pokročilých automatických funkcí |Progress in the development of insulin pumps and their advanced automatic functions | M. Prázný   355

  Mikrobiální flóra trávicího traktu a diabetes | The microbial flora in the digestive tract and diabetes | Š. Svačina   361

  Myokiny – hormony svalové tkáně | Myokines – muscle tissue hormones | Z. Stránská, Š. Svačina   365

  errata et corrigenda

  D. Baláž, A. Komorníková, P. Sabaka, Ľ. Gašpar, A. Dukát. Význam transkutánneho monitorovania tkanivového kyslíka u pacienta s diabetes mellitus s jeho komplikáciami.Lék 2015; 61(2): 91 oprava anglického ekvivalentu názvu článku v obsahu čísla   294

  I. Hoffmanová, D. Sánchez. Neceliakální glutenová senzitivita. Vnitř Lék 2015; 61(2): 219 oprava údajů o pracovišti spoluautora   294

  oznámeni | annoucements

  13. cyklus seminářů Interna informans

  Obsah tohoto čísla naleznete ZDE ve formátu PDF.