• Česká internistická… || ZPRÁVY || Ocenění publikace…
 • Purkyňův nadační fond i v letošním roce již po čtvrté vyhlašuje cenu za publikaci v časopise s nejvyšším impakt faktorem (IF) publikovanou či k publikaci přijatou v roce 2018.

  Podmínky

  • autor/autorka je členem ČLS JEP
  • autor/autorka je narozen/a v roce 1982 nebo později
  • nadační příspěvek může žádat pouze první nebo korespondenční autor/autorka

  Udělení ocenění je spojeno s finanční odměnou. Pro ocenění za rok 2018 je k dispozici částka 50 000 Kč, která bude rozdělena mezi 3 až 5 autorů, přičemž minimální částka jednoho nadačního příspěvku bude činit 10 000 Kč. Výše finančního ocenění zohlední kvalitu a impact factor jednotlivých článků v kontextu celkové úrovně přihlášených prací. O počtu cen, pořadí a výši přidělené částky rozhoduje hodnotící komise.

  Hodnotící komise

  prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., člen předsednictva ČLS JEP
  prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, předseda Správní rady PNF
  prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., 1. místopředseda předsednictva ČLS JEP
  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., vědecký sekretář předsednictva ČLS JEP a rektor UK

  Návrhy zasílejte prostřednictvím tohoto on-line formuláře nejpozději do 31. května 2019.

  Do soutěže je možné přihlásit více prací od stejného autora, v takovém případě je nutné formulář vyplnit opakovaně.

  Výsledky budou zveřejněny do 15. září 2019 na webových stránkách Purkyňova nadačního fondu. Slavnostní předání ocenění proběhne v Senátu PČR na podzim 2019.

  Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

   

  Komentáře nejsou povoleny.