• Česká internistická… || ZPRÁVY || Ohlédnutí za XXII.…
 • Ve dnech 22 – 25. 11. 2015 se konal v Kongresovém centru  Praha výroční XXII. kongres České internistické společnosti (ČIS) ČLS JEP. Obavy z nižšího počtu účastníků díky netradičnímu termínu se ukázaly býti liché, neboť se kongresu zúčastnilo téměř 1800 osob včetně lékařů, nelékařských pracovníků, studentů a firemních reprezentantů. Základ programu tvořily tradičně vyzvané bloky odborných společností a pracovních skupin (celkem 25) , doplněné o firemní sympozia a sekce nelékařských zdravotnických pracovníků. Vlastní výsledková  sdělení byla  soustředěna do přehledného bloku a posterových prezentací. ČIS jako již tradičně organizovala několik programových celků pod názvem aktuality ve vnitřním lékařství a sekci Hot-Lines.

  Hlavní osou kongresu byl paralelně probíhající program ve třech sálech Kongresového centra v pondělí 23.11  a v úterý 24.11. V neděli odpoledne a v podvečer a ve středu dopoledne jsme soustředili program pouze do jednoho sálu. Účastníci kongresu měli tak jedinečnou příležitost shlédnout během krátké doby tří dní přednášky o nejdůležitějších novinkách v tak rozsáhlém oboru jakým nepochybně vnitřní lékařství a s ním související odvětví jsou. Přirozenou součástí programu byla nedělní podvečerní slavnostní přednáška, kterou letos při příležitosti svého životního jubilea proslovil primář Petr Svačina, dlouholetý šéfredaktor časopisu Vnitřní lékařství.

  Autorovi těchto řádků jako předsedovi organizačního výboru nepřísluší hodnotit celou akci. Přesto, pokud bychom úspěšnost kongresu měřili obsazením/navštíveností jednotlivých sekcí, mohli bychom býti spokojeni. Dokonce i v závěrečný den kongresu ve středu dopoledne byl jednací sál  zcela zaplněn. Je tak potěšitelné vidět neutuchající zájem o komplexní obor, jakým je vnitřní lékařství. Mezi aktuální a hojně diskutovaná témata patřila například léčba ischemických cévních mozkových příhod v akutní  fázi či novinky v hypolipidemické, antidiabetické či antitrombotické léčbě.

  Organizační stránkou kongresu byla pověřena agentura Galén Symposion, které patří dík za hladký průběh celé akce. Velmi si ceníme podpory všech našich  partnerů, bez jejichž aktivní spolupráce by nebyla organizace takovéto velké akce myslitelná. Seznam našich partnerů  je uveden níže.

  Z pozice předsedy programového výboru bych také rád vyzdvihl spolupráci na programu s garanty  jednotlivých odborných společností, což byla pro mne osobně velmi pozitivní aktivita. Jsem přesvědčen, že právě aktivní zapojení jednotlivých odborných společností významně přispělo k atraktivitě celého kongresu.

  Přejeme všem příjemný adventní čas a budeme se těšit do Brna na kongres ČIS v příštím roce.

  Prof. MUDr. Jiří Widimský CSc. za organizátory sjezdu
  Předseda organizačního a programového výboru a místopředseda ČIS ČLS JEP

   JW podpis

  Děkujeme partnerům ČIS za podporu a skvělou spolupráci:

  sponzoři

   

  Komentáře nejsou povoleny.