• Česká internistická… || ZPRÁVY || Oznámení o úmrtí…
 • Vážení členové ČIS,

  s hlubokým zármutkem Vám oznamuje, že dne 11. srpna 2016 ve věku 83 let zemřel Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc., FACP(Hon), FEFIM emeritní přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

  Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc. se narodil 9. května 1933 v Brně. Studium lékařství absolvoval v roce 1957 na brněnské Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity. Své působení v interní medicíně započal jako sekundární lékař na interním oddělení v Děčíně, avšak již od roku 1960 působí na III. interní klinice, kde se v roce 1965 stává odborným asistentem. Postupně získává atestace I. a II. stupně v interním lékařství. V letech 1969-1970 absolvuje dlouhodobý pobyt jako Medical Research Fellow na Clinical Research Institute of Montreal v Kanadě, kam se o mnoho let později vrací ještě jednou v roce 1984. V mezidobí působí jako samostatný vědecký pracovník Laboratoře pro endokrinologii a metabolismus III. interní kliniky Fakulty všeobecného lékařství v Praze. V roce 1988 se stává docentem a záhy na to i profesorem pro obor vnitřní lékařství. V letech 1987-1990 působí jako zástupce přednosty III. interní kliniky, aby v roce 1990 po třicetiletém působení na tomto pracovišti přešel na II. interní kliniku, kterou vede jako přednosta až do roku 1998. Během svého působení v roli přednosty konsoliduje její tým, modernizuje pracoviště a posiluje klinický a experimentální výzkum. Na klinice zůstává aktivní i poté a pracuje zde téměř do posledních dnů svého života.

  Hlavními oblastmi výzkumu prof. Horkého byl systém renin angiotenzin a problematika arteriální hypertenze. V této oblasti publikoval přes 410 originálních prací v recenzovaných časopisech, řadu kapitol v odborných monografiích a přehledných statí. Velkou práci představovalo i koordinování vydání Lékařského repetitoria. Prof. Horký aktivně přednášel a s nadšením vyučoval internu i kardiologii.

  Prof. Horký působil přechodně ve vedení 1. LF UK jako proděkan pro zahraniční styky (1990), jeho hlavní pole působnosti však byla především Česká internistická společnost, které předsedal celkem 14 let v letech 1991-2005. V letech 1994-1998 zastával i roli předsedy České společnosti pro hypertenzi. Díky své činnosti se stal čestným členem České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Slovenské lékařské společnosti J. E. Purkyně, České a Slovenské endokrinologické společnosti, České kardiologické společnosti, České společnosti pro hypertenzi, Slovenské internistické společnosti, American College of Physicians a European Federation of Internal Medicine. Za své působení byl oceněn řadou čestných uznání a cen.

  I přes své specializované působení v oblasti endokrinologie a metabolismu zejména ve vztahu k patogenezi a léčbě arteriální hypertenze byl prof. Karel Horký jednou z nejvýznamnějších osobností české interní medicíny. Jeho široké znalosti a klinický rozhled byly příkladem pro mnoho jeho žáků a následovatelů. Díky svému charismatu, odborné a nesmírné morální autoritě byl vysoce respektovaný na všech pracovištích a ve všech odborných společnostech, kde působil. Pro všechny, kteří prof. Horkého znali, bylo ctí po jeho boku pracovat.

  Pane profesore, budete nám chybět.

  Nekrolog 1. LF UK v PDF je ke stažení ZDE.

   

   

  Komentáře nejsou povoleny.