• Česká internistická… || ZPRÁVY || Pády jsou v časném…
 • Antihypertenzní medikace je spojována s větším rizikem pádů. Vede k tomu častější ortostatická hypotenze, problémy s rovnováhou, chůzí a iontové poruchy. Studie většinou sledují incidenci pádů při léčbě hypertenze, ale bez časového korelátu, zda se tato rizika vyvíjejí spíše s délkou terapie nebo se pády spíše kumulují v jejím začátku. Autoři zkoumali, jaké riziko pádu s vážným poraněním má pacient v časném období po zavedení nebo zintenzivnění hypotenzní medikace.

  Byla provedena studie zahrnující 90 127 pojištěnců Medicare ve věku 60 let a starších, kteří měli vážné poranění (poranění mozku, fraktura nebo dislokace femuru, kolene nebo dolní čelisti, fraktura obličejových kostí a pánve) při pádu mezi 1. červencem 2007 a koncem prosince 2012.

  U těchto pacientů pak bylo zkoumáno spojení tohoto pádu se zahájením nebo intenzifikací antihypertenzivní medikace. Zahájení léčby hypertenze bylo definováno jako první recept na antihypertenziva ve sledovaném roce, když v předchozím roce pacient žádné léky na vysoký krevní tlak neužíval. Za intenzifikaci léčby bylo pokládáno, pokud byla přidána další skupina antihypertenziv nebo zvýšena dávka současně podávaných léčiv na vysoký tlak. Byla posuzována medikace 15 dní před pádem a v obdobích 6 x 15 dní předtím, která byla považována za kontrolní. Každý pacient s pádem byl tedy před úpravou léčby sám sobě kontrolou. Celkem u 272 nemocných spádem byla léčba započata, u 1508 nemocných byl přidán nový preparát a u 3113 byla zintenzivněna léčba 15 dnů před pádem zaviňujícím vážné zranění vyžadující vyšetření na emergency.

  Poměr šancí pro vznik pádu s vážným poraněním byl zvýšen po nasazení antihypertenzní léčby na OR (odds ratio) l,36, [95% interval spolehlivosti 1.19–1.55]), po přidání nové skupiny antihypertenziv 1,16  ( IS 1.10–1.23) a zvýšení dávky 1,13(1.08–1.18). Vše tedy statisticky významné korelace. Toto rizikové spojení po 15 dnech postupně sláblo. Prodělaná zranění byla příčinou úmrtí v dalších 3 měsících u 14 %, 15,6 % a 14,6 % pacientů, uspořádáno podle výše popsaných léčebných intervencí.

  Klinický význam: Nasazení a zintenzivnění antihypertenzní medikace je v prvních 15 dnech spojeno s vyšším rizikem pádu se vážným poraněním, které přibližně v 15% končí až úmrtím pacienta. Zvláště u starých pacientů majících problémy s pohybem, chronickým vertigem apod. je nezbytné zvažovat možné riziko proti případným benefitům. Pokud se k léčbě rozhodneme, je lepší začínat a upravovat léčbu velmi uvážlivě, spíše pomalými kroky a je také vhodné pacienta seznámit s možnými varovnými příznaky ortostatické hypotenze. Dobré je provést časnou kontrolu, jak pacient nasazenou nebo upravenou, léčbu snáší.

  MUDr. Luboš Kotík

  (Zdroj: Older Adults Initiating and Intensifying Treatment With Antihypertensive Medication. Daichi Shimbo, C. Barrett BowlingCirculation: Cardiovascular Quality and Outcomes. 2016; 9: 222-229)

  Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

   

  Komentáře nejsou povoleny.