• Česká internistická… || ZPRÁVY || Pozvání prvního…
 • Vážení,

  dovolte, abych Vás jménem programového výboru informoval o finišujících přípravách XXII. kongresu České internistické společnosti v Praze (22. – 25. 11. 2015 v Kongresovém centru). Během týdne bude kompletní program k dispozici na webových stránkách ČIS (www.interna-cz.eu).

  Co jsme pro Vás připravili? Během krátké doby tří dnů máte tradiční a de facto jedinečnou možnost shlédnout aktuality ve všech oborech a podoborech vnitřního lékařství a v odvětvích s internou souvisejících. Většinu programu tvoří bloky jednotlivých odborných společností, doplněné o aktuality v terapii a diagnostice. Nedílnou součástí kongresu bude blok HOT-LINES věnovaný výsledkům některých nedávných zajímavých studií jako je například Pegasus, EMPA-REG a další.

  Jsem přesvědčen, že se dozvíte řadu novinek. Víte například, co je neurokardiologie? Přijďte se podívat hned na prvý blok České internistické společnosti v neděli 22.11 odpoledne věnovaný krevnímu tlaku a zejména problematice iktů. Moderní invazivní léčba ischemických cévních mozkových příhod postoupila již ze stadia experimentu mezi plnohodnotné terapeutické přístupy za podmínky splnění časového limitu. Analogicky s akutní kardiologií si zde můžeme říci „time is brain“.

  Víte co je kardioendokrinologie či angioendokrinologie? Přijďte se podívat na přednášky věnované diabetu mellitu a jeho léčbě. Kardiologické a angiologické komplikace jsou u tohoto onemocnění velmi časté, takže diabetes mellitus je dnes nejen metabolickým/endokrinologickým , ale i častým kardiovaskulárním onemocněním. Není tedy žádným překvapením, že podmínkou zavádění nových léčebných přístupů u DM průkaz kardiovaskulární bezpečnosti. Výsledky některých studií s novými antidiabetiky jsou v tomto kontextu velmi zajímavé.

  Ve farmakoterapii se dozvíte řadu novinek, kromě některých aktuálních aspektů nových antikoagulancií je to zejména nástup nové třídy hypolipidemik typu PCSK9-inhibitorů. Tato nová skupina látek přináší impozantní a téměř neuvěřitelné snížení celkového i LDL cholesterolu.

  Samozřejmou součástí kongresu budou firemní sympozia a další zajímavý odborný i společenský program.

  Přijďte se tedy podívat, těšíme se na Vás!

  Prof. MUDr. Jiří Widimský jr CSc

  Předseda programového a organizačního výboru a místopředseda ČIS ČLS JEP

   

  Komentáře nejsou povoleny.