• Česká internistická… || ZPRÁVY || Primární hyperaldos…
 • Dle nových mezinárodních doporučení je primární hyperaldosteronismus častou příčinou arteriální hypertenze a jeho skríning je nutné rozšířit na všechny rizikové skupiny pacientů.

  V posledních letech se významně mění náhled kliniků a odborných doporučení na primární hyperaldosteronismus. Ukazuje se, že toto onemocnění se v praxi vyskytuje mnohem častěji, než se dříve předpokládalo. V primární péči byl jeho výskyt prokázán u 4,3% všech hypertoniků 1,2. Lze odhadnout, že v České republice to při celkovém počtu cca 3,5 milionu hypertoniků odpovídá počtu cca 150 000 pacientů s primárním hyperaldosteronismem. Pacienty s tímto (často nepoznaným) onemocněním lze nalézt v praxích většiny praktických lékařů, internistů nebo kardiologů.

  U určitých skupin hypertoniků je výskyt primárního hyperaldosteronismu ještě mnohem vyšší (viz Tabulku 1) a nová mezinárodní doporučení pro diagnostiku a léčbu primárního hyperaldosteronismu z roku 2016 proto doporučují výrazně rozšířit skríning tohoto onemocnění na všechny skupiny pacientů, uvedené v Tabulce 12.

  Tabulka číslo 1

  Tabulka 1: Skupiny s vysokou prevalencí primárního hyperaldosteronismu, u kterých by měl být proveden skríning vyšetřením ARR (poměru aldosteron/plazmatická reninová aktivita). Upraveno dle ref. 2.

  Prvním krokem v diagnostice zůstává provedení skríningového vyšetření – stanovení aldosteronu, plazmatické reninové aktivity (PRA) a poměru aldosteron/PRA (ARR, aldosterone/renin ratio). Odběry se doporučuje v dopoledních hodinách, minimálně 2 hodiny po probuzení pacienta, po jeho 5-15 minutovém zklidnění pacienta vsedě 2. Alespoň 4 týdny před vyšetřením je nezbytně nutné vysadit spironolakton nebo kalium šetřící diuretika.

  Za pozitivní výsledek skríningového testu se pozvažuje zvýšení ARR nad 30 (většina pracovišť používá jako cut-off hodnoty nad 20-40 při měření PRA v konvenčních jednotkách ng/ml/h). Plazmatický aldosteron při skríningovém testu by měl být alespoň >90-100 ng/l 2. Výsledky skríningového vyšetření mohou být ovlivněny užívanou antihypertenzní medikací. V případě, že výsledky ARR odebrané při běžné medikaci nejsou diagnostické a hypertenzi je možné bezpečně korigovat pomocí alfablokátorů a verapamilu, je možné provést kontrolní odběry ARR po 14-denním vysazení interferující medikace 2.

  Při pozitivním skríningovém testu je indikováno další došetření, které již většinou bývá prováděno ve specializovaných centrech. Jeho aktualizovaný algoritmus dle nejnovějších doporučení z roku 2016 je znázorněn na obrázku 1.

  Obrázek číslo 1

  Obrázek 1: Algoritmus diagnostiky a léčby primárního hyperaldosteronismu. Upraveno dle ref. 2.

  Literatura:

  1. Hannemann A, Wallaschofski H. Prevalence of primary aldosteronism in patient’s cohorts and in population-based studies–a review of the current literature. Horm Metab Res. 2012;44(3):157-162. doi:10.1055/s-0031-1295438.
  2. Funder JW, Carey RM, Mantero F, et al. The Management of Primary Aldosteronism: Case Detection, Diagnosis, and Treatment: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101(5):1889-1916. doi:10.1210/jc.2015-4061.

  Doc. MUDr. Jan Václavík, PhD.

   

  Komentáře nejsou povoleny.