• Česká internistická… || ZPRÁVY || První pacienty na…
 • Pocit svobody, možnost lépe si organizovat pracovní a volný čas, více společných chvil s rodinou a dalšími blízkými – to jsou hlavní důvody uváděné pacienty dialyzačních středisek NephroCare společnosti Fresenius Medical Care, kteří se rozhodli pro domácí hemodialýzu (HHD).

  První tři pacienti jsou shodou okolností muži – Jiří, Branislav a Vladimír. Každý z nich je jiný (Jiří je profesorem na vysoké škole, Branislav pracuje u velké mezinárodní společnosti a Vladimír podniká), jedno však mají společné: chtějí mít své životy pod kontrolou, a to i v případě dialýzy. V těchto týdnech procházejí takzvanou edukační částí, během které si pod dohledem specializovaných zdravotních sester (HHD sester) zvykají na nový léčebný rytmus a své vlastní úkoly.

  „Výhodami domácí hemodialýzy jsou soukromí, rodinné prostředí a intenzivnější léčebný režim přizpůsobený navyklému způsobu života,“ vyjmenovala MUDr. Michaela Ságová, která je v rámci dialyzačních středisek NephroCare lékařským ředitelem pro domácí terapie.

  Řada studií podle ní prokázala, že možnost aktivně se podílet na vlastní léčbě má pozitivní vliv na klinické výsledky dialyzovaných pacientů. Těmto pacientům i jejich rodinám poskytuje společnost Fresenius Medical Care maximální podporu v oblasti školení pro daný systém a zároveň také servisní i logistickou podporu.

  Pro koho je domácí hemodialýza vhodná?

  Tato metoda je vhodná pro pacienta, který se chce na své léčbě aktivně podílet. „Pacient musí být rovněž manuálně zručný, psychicky stabilní, schopný naučit se potřebným dovednostem – napojit se sám na přístroj, odpojit se, řešit alarmové situace – a dokázat se rozhodnout,“ zdůraznila primářka dialyzačního střediska NephroCare v Praze – Motole MUDr. Monika Tóthová.

  Jiří je motolským pacientem. Na dialýze je už dvacet let a je mu pětapadesát. „Ještě před edukací jsem se v dialyzačním středisku začal učit zavádění jehly a zajímal jsem se také o dialyzační přístroje, takže jsem v předstihu ovládal základní úkony s nimi,“ uvedl a všem zájemcům o HHD vzkázal, aby se zajímali o vše, co se během dialýzy na středisku kolem nich děje a jak vše funguje. „To jim určitě usnadní přechod na domácí hemodialýzu,“ prohlásil.

  Branislav a Vladimír jsou pacienty dialyzačního střediska NephroCare v Praze – Krči, které vede primář MUDr. Petr Táborský. „Domácí hemodialýza je v tuto chvíli vyčleněna především pro pacienty, pro které není vhodná peritoneální (břišní) dialýza a kteří jsou zařazeni na čekací listiny pro transplantaci ledviny; dále také pro pacienty, kteří nemohou být transplantováni, ale nemají jiné vážné zdravotní komplikace,“ řekl primář MUDr. Petr Táborský.

  Dvaačtyřicetiletý manažer a vášnivý sportovec Branislav přišel kvůli vážné nemoci náhle o obě ledviny. V těžké životní zkoušce mu jsou velkou oporou jeho rodina a – jak sám říká – společnost Fresenius Medical Care. „Díky domácí hemodialýze si budu moci vybrat čas, kdy se budu dialyzovat, a to i třeba během spánku. Budu více s manželkou a našimi třemi dětmi,“ naplánoval si milovník basketbalu a triatlonu, který si – stejně jako jeho přítel, německý dialyzovaný pacient a zároveň zaměstnanec Fresenius Medical Care – chce zakoupit karavan, vybavit ho potřebnými přístroji od společnosti a spolu s rodinou cestovat.

  HHD je vhodná také pro ty pacienty, jimž standardní léčebný režim (4 hodiny třikrát týdně) nestačí. „Vyšší frekvence léčby v prostředí domova a možnost prodloužit si jednotlivé terapie se výrazně projeví na zlepšení klinického stavu pacienta. Pacient se lépe cítí, díky častější léčbě se minimalizují negativní projevy dialýzy mezi jednotlivými dialyzačními dny a také jeho dietní režim se změní k lepšímu. Při vyšší frekvenci a účinnosti léčby se rovněž mohou snížit dávky některých léků, které musí pacient s ohledem na celkový zdravotní stav pravidelně užívat,“ popsala důležité výhody domácí hemodialýzy MUDr. Michaela Ságová.

  Technické zázemí v domácnosti pacienta

  Důležitým předpokladem k zavedení metody u konkrétního pacienta je technické zázemí v jeho domácnosti. „Je třeba mít dostatečný a vhodný prostor a silný a stabilní přívod vody a elektrického proudu,“ uvedl Jiří.

  To splňuje i jedenašedesátiletý Vladimír, majitel stavební firmy, který v uplynulých týdnech přebudoval pro potřeby vlastního „dialyzačního střediska“ svoji garáž. Má v ní svoje soukromí, podlahové vytápění, výhled na zahradu, stolek i možnost připojit si televizor. Přitom je jeho manželka hned ve vedlejší místnosti a o pár metrů dál bydlí syn s rodinou. Přítomnost rodinného příslušníka či jiné osoby při terapiích je doporučována.

  Na dialýze je Vladimír přes šest let a o HHD se doslechl na začátku letošního jara. Kromě už uvedených výhod zdůrazňuje ještě jednu. „Protože bydlím mimo Prahu, tak jsem si spočítal, že ročně díky domácí hemodialýze najedu o osm tisíc kilometrů méně. Navíc se v zimě nebudu muset obávat třeba nenadálé sněhové kalamity,“ vysvětlil.

  Režim pacienta

  „Pacienta s domácí hemodialýzou jednou měsíčně navštěvuje technik společnosti Fresenius Medical Care, který kontroluje technický stav přístroje a vodárny, provádí potřebnou údržbu a dezinfekci a odebírá ke kontrole vzorky vody,“ popsala produktová manažerka společnosti Fresenius Medical Care Ing. Andrea Gürlichová.

  HHD sestra navštěvuje pacienta v měsíčním intervalu – kontroluje zdravotnický materiál a léky, připravuje objednávku na chybějící zásoby, kontroluje klinický stav pacienta i cévní přístup a provádí odběry krve. Prověřuje rovněž pacientovy postupy a radí mu v otázkách zvládání procedur i dietních opatření. V případě nenadálých komplikací je kdykoliv schopna k pacientovi zajet nebo mu poradit po telefonu.

  Jedenkrát měsíčně pak za lékařem na dialyzační středisko přichází pacient, aby podstoupil pečlivé vyšetření a nastavení léčby.

  Co je pacientům na domácí hemodialýze k dispozici?

  Program domácí hemodialýzy byl v České republice zahájen v roce 2016. Pro tento účel je pacientům k dispozici přístroj CorDiax 5008S se softwarem pro Home HD, který je vybaven dálkovým ovládáním pro snadnější manipulaci a jeho monitor lze otáčet dle potřeb pacienta.

  Jako jediný přístroj na trhu umožňuje provádět všechny typy terapie, tedy hemodialýzu (HD), hemodiafiltraci (HDF) a dokonce i vysokoobjemovou hemodiafiltraci (HighVolumeHDF®).

  Je v něm zabudován monitor pro měření krevního tlaku, který je plně automatizovaný. Zdravotnický personál nastaví pacientovi individuálně horní a spodní toleranční hranice a stroj upozorní zvukovou signalizací, pokud dojde k jejich překročení.

  „Přístroj je vybaven plně integrovanou, automatizovanou a vysoce účinnou kontrolou dislokace jehly. Pokud by došlo k sebemenšímu úniku krve, byť pouze do podkoží, pumpy přístroje se okamžitě zastaví,“ zdůraznila Ing. Andrea Gürlichová s tím, že pocit vyššího bezpečí terapie získají pacienti i díky monitorovacímu zařízení pro případ krvácení z vpichů ve fistuli – VenAcc. Pacient se tak v žádném případě nemusí obávat krvácení nebo dokonce ohrožení života.

  Součástí vybavení pro domácí hemodialýzu je mobilní vodárna Aqua UNO, která vyrábí ultra čistou vodu. Vodárna není součástí dialyzačního přístroje, proto může být, pro klidnější spánek nemocného, umístěna i v jiné místnosti.

  Přístroj si dialyzační roztok vyrábí online. Pacient připojí pouze jeden přibližně čtyřlitrový vak s kyselým koncentrátem – smartbag® a jeden váček se suchým zásaditým koncentrátem – bibag. Materiál obou vaků je bez obsahu PVC a ftalátů. Po spotřebování se oba vaky složí, takže představují pouze minimální objem odpadu.

  Díky tomu, že si systém dokáže sám upravit vodu pro přípravu dialyzačního roztoku, pacient nemusí připojovat velký počet vaků s hotovým roztokem před terapií a v jejím průběhu, ani nemusí doma skladovat velkou zásobu těchto vaků.

   

   

  Komentáře nejsou povoleny.