• Česká internistická… || ZPRÁVY || Spory týkající se…
 • Nová studie přichází z Londýna a byla publikována v únoru tohoto roku. Autoři rozdělili účastníky studie do 3 různých skupin: kuřáky, kteří kouřili klasické cigarety, ex-kuřáky kteří užívali výhradně náhražky nikotinu nebo elektronické cigarety po dobu posledních 6 měsíců a osoby které pokračovaly v kouření klasických cigaret, ale také kouřili cigarety elektronické nebo užívaly náhražky nikotinu (tzv. duální uživatelé). Ve všech skupinách bylo po 36 účastnících a kuřáci elektronických cigaret používali různé komerční produkty.

  Výzkumníci analyzovali moč a sliny, kde určovali biologické markery nikotinu: specifické N-nitrosaminy (TSNAs), včetně známého karcinogenu 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1 butanolu, a velký počet různých metabolitů volatilních organických sloučenin (VOCs). Obě skupiny látek, tedy TSNAs aVOCs nejvíce přispívají ke karcinogennímu riziku.

  Skupina užívající pouze náhražky nikotinu nebo elektronické cigarety měla všechny skupiny toxických látek v organismu výrazně nižší ( v průměru o 97%) než klasičtí kuřáci a kuřáci užívající jak elektronické tak klasické cigarety. (P < 0,001). Posledně jmenovaná skupina (tzv. duální uživatelé) se hladinou karcinogenů výrazně nelišila od kuřáků klasických cigaret.

  Je zajímavé, že hladina nikotinu v moči byla ve všech zkoumaných skupinách přibližně stejná. Toto pozorování ukazuje, že osoby závislé na nikotinu potřebují přibližně stejnou hladinu této látky v krvi a je jedno jakým způsobem toho dosahují.

  Autoři také tvrdí, že dramaticky nižší hodnoty karcinogenů a toxinů při kouření elektronických cigaret, které používají různá rozpouštědla a aerosoly, by mělo zmírnit obavy z toho, že dlouhodobé používání elektronických cigaret je výrazně škodlivé. Předchozí obavy údajně vznikaly, protože studie zabývající se elektronickými cigaretami nepoužívaly kontrolní skupinu kuřáků klasických cigaret. V porovnání s kouřením klasických cigaret, jak to tato studie provedla, je zřejmé, že elektronické cigarety jsou výrazně bezpečnější než se původně myslelo.

  Klinický význam: citovaná studie výrazně posiluje mínění, že elektronické cigarety jsou bezpečnější než kouření klasických cigaret. Nicméně také upozorňuje, že kouření elektronických cigaret společně s cigaretami klasickými nevede k žádoucímu snížení karcinogenů přicházejících do organismu. Tzv. duální kouření tedy není pozitivním řešením pro kuřáka. U studie je vhodné zmínit, že byla provedena na základě grantu poskytnutého odbornou společností „Cancer Research UK”, tedy nebyla, alespoň oficiálně, podporována výrobci elektronických cigaret.

  MUDr. Luboš Kotík

  Zdroj: Nicotine, Carcinogen, and Toxin Exposure in Long-Term E-Cigarette and Nicotine Replacement Therapy Users: A Cross-sectional Study
  Lion Shahab, PhD; Maciej L. Goniewicz et al.
  Ann Intern Med. 2017. DOI: 10.7326/M16-1107

  Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

   

  Komentáře nejsou povoleny.