• Česká internistická… || ZPRÁVY || Stanovisko ve věci…
 • Stanovisko ve věci provádění pitev po nabytí účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

  Nesprávný postup praxe

  Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti občanský zákoník č. 89/2012 Sb. – tzv. nový občanský zákoník. Ten obsahuje v rámci oddílu Osobnosti člověka a jeho pododdílu 6 s názvem Ochrana lidského těla po smrti člověka ustanovení § 113 odst. 2, které říká:

  „Provést pitvu nebo použít lidské tělo po smrti člověka pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům bez souhlasu zemřelého lze jen, pokud tak stanoví jiný zákon.“

  Bohužel, uvedené ustanovení se stalo předmětem neblahého výkladu zdravotnické praxe, který ve svém souhrnu směřuje k reálné nemožnosti provádění pitev od 1. 1. 2014 bez souhlasu pacienta. Dokonce je u některých poskytovatelů zvažován postup, že by se do formulářů k informovanému souhlasu dával speciální souhlas s pitvou. Tento výklad považujeme za chybný a nešťastný.

  Celé stanovisko je ke stažení ZDE.

   

  Komentáře nejsou povoleny.