• Česká internistická… || ZPRÁVY || Úsměvné rozpory…
 • The American Academy of Family Physicians (AAFP), tedy praktičtí rodinní lékaři, odmítli přijmout závěry nových guidelines týkající se léčby hypertenze vypracované American Heart Association (AHA) a American College of Cardiology (ACC) a uvést je do praxe. Ve svém odsouzení těchto guidelines se odvolávají na špatnou metodologii jejich zpracování a zjevný konflikt zájmů. Leitmotivem je opětné snížení cílových hodnot krevního tlaku na 130/80. Rodinní lékaři konstatují, že touto změnou bude 46% dospělých občanů USA označeno za hypertoniky. Při hranici 140/90 to bylo již taktéž dosti vysoké procento a to 32%.

  Rodinní lékaři se hodlají dále řídit doporučením z roku 2014, kde u osob starších než 60 let by se mělo začít léčit při tlaku, 150/90 a vyšším a u mladších jedinců při tlaku, vyšším než 140/90 mmHg. Rodinní lékaři si hodlají zachovat právo rozhodnout o léčbě hypertenze po individuálním posouzení pacienta, vzít v úvahu jeho předchorobí, rizikové faktory, individuální preference pacienta, náklady a rozhodnout se podle zvážení potencionálních benefitů a rizik.

  Dále podrobněji rozvádějí důvody pro své rozhodnutí. Jednak bylo nevhodně významně přihlédnuto ke studii SPRINT a ostatní studie byly upozaděny. Je doporučováno používat nedostatečně ověřený skórovací systém kardiovaskulárního rizika, podle kterého se má rozhodnout o zahájení léčby. Komisi připravující nová guidelines předsedal hlavní řešitel studie SPRINT, která doporučení významně ovlivnila a též řada ostatních členů přípravné komise měla konflikt zájmů. Rodinní lékaři z nových guidelines souhlasí jen s jedinou tezí, že je třeba začít krevní tlak ovlivňovat změnou životního stylu.

  Klinický význam: je zajímavé se dozvědět, že američtí rodinní lékaři, tedy lékaři první linie, racionálně odmítli doporučení vzniklá v akademických kruzích ovlivněná jednak výsledky studií, které jsou jimi organizovány a jako „opinion leaders“ jsou placeni farmakologickými giganty. Znění a cíle quidelines považují američtí praktici za nereálné, protože i současná měkčí kritéria jsou dosahována v širší klinice jen obtížně. Je jistě významné, pokud bude v USA 46% nebo 32% léčených hypertoniků a na jaký cílový tlak mají být léčeni. Jsou to desítky milionů pacientů navíc a mnoho přidaných dalších léků k dosažení nízkých hodnot krevního tlaku při léčbě a to nejen v USA, ale i v zemích, kde jsou americká quidelines vzorem pro léčebnou praxi.

  MUDr. Luboš Kotík

  Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“. 

   

   

  Komentáře nejsou povoleny.