• Česká internistická… || ZPRÁVY || Vyhrajte účast na…
 • Chcete navštívit Pražské Evropské Dny Interní Medicíny 18. – 20. září? Jeden z vás nebude muset uhradit poplatek 430 eur, aby navštívil mezinárodní kongres s atraktivním odborným programem! Ve spolupráci s Českou internistickou společností ČLS JEP pro Vás e-interna připravila soutěž o bezplatný vstup na kongres, kde se bude hovořit o aktuálních poznatcích ve vnitřním lékařství.

  Stačí, když pošlete zajímavou kazuistiku z Vaší praxe, a to v období od 15. července do 22. srpna na e-mail: info@e-interna.cz.

  Zaslané kazuistiky posoudí prof. MUDr. Richard Češka, Ph.D., FACP, FEFIM a doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a vyberou jednu „nejlepší“. Výherci soutěže bude umožněn bezplatný vstup na PEDIM (Pražské Evropské Dny Interní Medicíny), které se konají ve dnech 18. – 20. září v Praze – více na www.pedim2014.org.

  Jak napsat nejlepší kazuistiku?

  Vámi zaslaná kazuistika by měla v prvé řadě splňovat požadované formální náležitosti (viz níže). Za druhé by mělo jít o popis případu, který nebyl dosud publikován v jiném tištěném nebo internetovém odborném médiu v České republice. Ačkoli budeme hodnotit formální i odbornou úroveň příspěvku, prvořadým cílem soutěže je získat popis případu, který je něčím zajímavý, výjimečný, je jen zdánlivě rutinní, který si vyžádal zúročení mnoha Vašich zkušeností a vědomostí a může tak obohatit Vaše kolegy nebo podnítit užitečnou odbornou diskuzi. Nemusíte se proto ničeho obávat, k Vaším zkušenostem budeme přistupovat s respektem!

  Naše zkušenosti potvrzují, že kazuistiky si velmi rád přečte každý, ale jen někdo se odhodlá nějakou napsat. Buďte mezi těmi druhými a my Vás oceníme! Ten, kdo nevyhraje účast na PEDIM, bude odměněn autorským honorářem za publikaci kazuistiky na e-interna.cz! 

  Požadavky na kazuistiku:
  a. Název kazuistiky, jméno autora včetně titulů a název pracoviště
  b. Souhrn obsahu kazuistiky v několika větách (v češtině)
  c. Úvod (obecné popis problematiky, k níž se případ vztahuje, např. popis onemocnění, syndromu, incidence a prevalence, současná úroveň poznání o diagnostice a léčbě)
  d. Kazuistika (charakteristika pacienta, důležité výsledky fyzikálních, laboratorních a jiných vyšetření, diferenciální diagnostika, stanovená diagnóza, prognóza, léčba a její průběh a výsledky)
  e. Diskuse (stanovisko autora k případu a zvolené léčbě, nástin jiných možností postupu, zobecnění)
  f. Závěr (krátký souhrn výsledků kazuistiky a diskuze)
  g. Literatura (je-li použita)

  Ochutnávka odborného programu PEDIM:

  Invasive cardiology
  P. Widimsky (CZ): Ongoing myocardial ischemia as criterion for early decision making
  M. Studencan (SK): Slovak registry of ACS
  R. Rokyta (CZ): Acute heart failure and cardiogenic

  Preventive cardiology
  J.CH. Fruchart (France): Residual risk idea
  H. Ginsberg (USA): Statins, fi brates and diabetes mellitus
  R. Ceska (CZ): Complex reduction of cardiometabolic risk in clinical practice
  K. Parhofer (Germany): Secondary hyperlipidaemias – focused on endocrine diseases

  Hypertension
  P. Nilsson (Sweden): Hypertension and diabetes mellitus
  J. Filipovsky (CZ): Pharmacological treatment of resistant hypertension
  J. Widimsky jr (CZ): Nonpharmacological treatment of resistant hypertension

  Diabetes and metabolic syndrome
  D. Dicker (Izrael): Bariatric surgery for the diabetic patient – medical perspective
  M. Fried (CZ): Bariatric surgery for the diabetic patient – surgeon perspective

  Nephrology
  M. Segelmark (Sweden): Diagnostic and prognostic tools in glomerular disease
  Z. Hruskova (Czech Republic): New modes of treatment in glomerular disease

  Rare diseases
  S. Moochhala (Great Britain): Fabry disease: nephrologist´s view
  L. Golan (Czech Republic): Fabry disease: cardiologist´s view
  V. Malinova (Czech Republic): Lysosomal storage diseases and morbus Gaucher – situation in the Czech Republic

  Oncology
  F. Lordick (Germany): New targeted drug prolongs survival in advanced stomach cancer
  R. Gurlich (CZ): Surgical management of gastric cancer

  Endocrinology
  W. M. Wiersinga (The Netherlands): Thyroid investigations in populations at risk to develop autoimmune thyroid disease
  I. Lazurova (SK): Adrenal incidentalomas
  P. F. Plouin (France): Primary aldosteronism – update

  Atherosclerosis
  P. Barter (Australia): IAS FH Initiative – why, who and where?
  K. Parhofer (Germany): Familial Hypercholesterolaemia
  A. Gotto (USA): Recent and future therapy of FH – focused on PCSK9-i, mipomersen and lomitapide
  T. Freiberger (CZ): MedPed network – the Czech experience

  Gastroenterology
  M. Huorka (SK): Progress in GI therapeutic endoscopy
  P. L. Lakatos (Hungary): New therapeutic modalities in IBD patients
  J. Martinek (CZ): Role of PPIs in clinical practice in 2014 and beyond
  P. Papay (Austria): Evolving concept in colorectal cancer screening

  Rheumatology
  Vencovsky (Czech Republic): Immune mediated necrotising myopathy
  J. Zavada (Czech Republic): New recommendations for diagnosis and treatment of gout
  K. Pavelka (Czech Republic): Therapeutic strategies in therapy of different forms of spondyloarthritides
  J. Lukac (Slovakia): Modern diagnostic and therapeutic approaches in scleroderma

  Hot topics in internal medicine II
  M. N. Mamedov (Russia): Men health’s problems in cardiology
  M. Krsek (Czech Republic): When and how to screen patients for Cushing´s syndrome
  V. Hainer (Czech Republic): New antiobesity drugs

   

  Komentáře nejsou povoleny.