• Česká internistická… || ZPRÁVY || Vyhýbání se pobytu…
 • Stále probíhá debata, zda aktivní vyhýbání se  slunečním paprskům nebo následný deficit vitaminu D je rizikový faktor pro zdraví. V citované studii autoři sledovali mortalitu ve 3 hlavních kategoriích ve vztahu k expozici slunečnímu záření.  Jednak na kardiovaskulární onemocnění,  zhoubné nádory  a ostatní příčiny  úmrtí. Cílem studie bylo zjistit, jak se expozice slunečnímu záření podílí na těchto 3 příčinách smrti.

  K analýze byla opět použita MISS study, (Melanoma in Southern Sweden),  ve které byla  sledována prospektivně po dobu 20 let mortalita 29 518 švédských žen. Ženy  byly zařazeny  v letech  1990 – 1992 ve věku 25 – 64 let. Autoři získali podrobná data o jejich expozici slunečními záření a všech hlavních potenciálních  faktorech,  které  mohou mortalitu ovlivnit. Data byla pak analyzována pomocí moderních statistických metod.

  Ženy  s aktivním pobytem na slunci měly menší riziko kardiovaskulárních onemocnění a ostatních příčin úmrtí  (tedy s vyloučením maligních onemocnění) v porovnání se ženami, které se slunci vyhýbaly. Riziko  kardiovaskulárních onemocnění bylo u žen, které se slunci vyhýbaly, zvýšeno o 60% (RR 1.6, 95% IS 1.3−2.0). Podobně  v kategorii ostatních příčin úmrtí bylo riziko také zvýšené u žen vyhýbajících se slunečnímu záření a to o  70% (RR 1.7 ,95% IS 1.4 − 2.1). Jen v kategorii úmrtí na nádorová onemocnění  bylo u těchto žen riziko naopak mírně  zvýšeno o 20% , RR =1.2, 95% IS 0.98−1.4). Výsledek celkového průměrného dožití  byl souborně lepší u žen s nejvyšším stupněm oslunění a to v různých věkových kategoriích  o 0,6 – 2,1 roku. Autoři také pro ilustraci uvádějí, že nekuřačky, které se slunci vyhýbaly měly  stejné životní očekávání jako kuřačky,  které byly ve skupině nejvíce se vystavující slunečnímu záření. Je to možno interpretovat, že vyhýbání se slunci je stejné riziko jako kouření. Dalším podpůrným faktorem  pro příznivý účinek slunečního záření pro zdraví je fakt, že výsledky  byly  závislé na celkové dávce, protože benefit oslunění rostl s celkovou expoziční dávkou slunečních paprsků. Studie neobjasňuje, zda  za příznivý efekt je zodpovědný vitamin D nebo jiný  vliv UV záření. Autoři v rozsáhlé diskusi tyto možné mechanizmy zmiňují, což není možno v této zkrácené verzi již probrat. Na základě výsledků této studie nelze samozřejmě doporučit extrémní slunění, nicméně extrémní vyhýbání se slunečním paprskům je nepochybně také škodlivé.

  MUDr. Luboš Kotík

  (Zdroj: Avoidance of sun exposure as a risk factor for major causes of death: a competing risk analysis of the Melanoma in Southern Sweden cohort G. Lindqvist , E. Epstein
  J Intern Med. Published online March 16, 2016., DOI: 10.1111/joim.12496)

   

  Komentáře nejsou povoleny.