• Česká internistická… || ZPRÁVY || Vyšetřování D dimer…
 • Plicní embolie je závažné onemocnění, které může skončit i smrtí pacienta. V současné době mají lékaři k dispozici jednoduchý test, tzv. D dimery, což je test analyzující přítomnost degradačních produktů fibrinogenu, který je však velmi nespecifický. Obecně je akceptováno, že jeho negativita vylučuje přítomnost žilní trombózy nebo plicní embolie u pacientů s nízkým rizikem, jeho pozitivní hodnota a má však prediktivní hodnotu pro přítomnost těchto onemocnění velmi malou. Zde jsou některé příklady nespecifického zvýšení D dimerů: může to být arteriální tromboembolická choroba, nefrotický syndrom, normální těhotenství, těžší infekce, tkáňová ischemie nebo nekróza, stav po chirurgickém zákroku, preeklampsie nebo eklampsie, chronická renální insuficience, maligní onemocnění, fibrilace síní, těžší jaterní postižení, infarkt myokardu, mozková cévní příhoda, diseminovaná intravaskulární koagulace.

  Studie z minulé doby také přinesly důkazy o tom, že normální hodnotu D dimerů je nutné také posuzovat podle věku. Jako bezpečný se osvědčil algoritmus, že za normální hodnotu lze považovat nikoliv 500 ng/l, ale věk pacienta násobený deseti. Tedy osmdesátiletý pacient může mít ještě hodnoty 800ng/l jako zcela normální. Je nutné také vzít v úvahu, že u těhotných žen je test D dimerů prakticky nevypovídající a normální hodnoty se mohou pohybovat i přes 1500 ng/l. Citovaná studie se zabývala, jak fungují kde D dimery v predikci plicní embolie.

  Do studie bylo zařazeno 217 pacientů, kteří měli změřenu hladinu D dimerů z různých důvodů. Z těchto nemocných mělo 118 nemocných, tedy 54,4 % zvýšenou hladinu. Z těchto 118 nemocných mělo plicní embolii však jen 5 pacientů, tedy 4,2 desetiny %. Na základě pozitivity D dimerů u těchto 118 pacientů se zvýšenými hodnotami, bylo ordinováno 92 dalších testů. Celkem bylo provedeno 33 duplexních dopplerovských vyšetření žil dolních končetin, 36 angio CT hrudníku a 22 ventilačně perfúzních scanů. Celkové náklady takto vyžádaných vyšetření činily zhruba 200 000 dolarů.

  Klinický význam: ordinování vyšetření hodnoty D dimerů bez významnějšího klinického podezření na plicní embolii vede při pozitivním nálezu jen ke zbytečnému ordinování dalších, pro pacienta radiací zatěžujících a pro zdravotnické systémy nákladných testů. Mnohem lepší cestou je zjistit podle skórovacích systémů, například „ revised-Geneva scale“, riziko plicní embolie a diagnostický postup zahájit teprve, když je plicní embolie skutečně pravděpodobná. Nejhorším rozšiřujícím se zlozvykem je vyšetřování D dimerů téměř jako screeningového vyšetření u každého pacienta s dušností.

  MUDr. Luboš Kotík

  (Zdroj: An elevated D-dimer value: a burden on our patients and hospitals. Nitin Chopra, Pradeep Doddamreddy et al. Doi: 10.2147/IJGM.S25027nt J Gen Med. 2012; 5: 87–92)

  Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

   

   

   

   

  Komentáře nejsou povoleny.