• Česká internistická… || ZPRÁVY || Výsledky studie…
 • Přínos přidané angioplastiky k medikamentózní léčbě stabilní formy anginy pectoris nebyl prokázán ani po prodloužené době sledování na 12 let.

  Studie COURAGE zařadila své pacienty se stabilní formou anginy pectoris v letech 1999-2004 a randomizovaně je rozdělila na 1138 pacientů léčených optimalizovanou konzervativní terapii a 1249 léčených taktéž plnou medikamentózní léčbou, ale s přidanou perkutánní angioplastikou všech významných stenóz na koronárním řečišti. Během mediánu sledování 4,6 roku nebyl shledán žádný rozdíl ve výskytu akutních koronárních příhod ani celkové mortalitě. Když byly výsledky studie COURAGE prezentovány v roce 2007 na kongresu Americké kardiologické společnosti, byl dán impuls k rozdělení názorů kardiologů intervenčních a ostatních. Nález, že přidaná angioplastika ke konzervativní léčbě nepřinesla žádný prospěch, byl považován za vítězství neintervenčních kardiologů a kardiochirurgové byli také potěšeni, že přidaná angioplastika nezlepší prognózu pacientů, tiše se radujíc, že se bude více věřit aortokoronárním bypassům. Intervenční kardiologové měli k upořádání studie řadu výhrad a mnozí se snažili najít určitou podskupinu pacientů, kde by se přeci dal nějaký prospěch angioplastiky prokázat, což se nikomu nepodařilo. Mnoho intervenčních kardiologů věřilo, že po delším čase se přeci jen výhoda přidané angioplastiky prokáže. Citovaná studie tedy znovu analyzovala přežívání pacientů ze studie COURAGE  a to s mediánem sledování 11,9 roku.

  Informace o přežívání byla k disposici o 1211 pacientech, což je 53% originálního souboru. Medián doby sledování byl 11,9 roku. Celkem došlo ve studii COURAGE k 561 úmrtím (180 během první doby sledování v originální studii a 381 v průběhu prodlouženého sledování). Celkový výsledek je 284 úmrtí (25%) ve skupině s přidanou angioplastikou a 277 (24%) ve skupině léčené jen konzervativně, tedy opět žádný rozdíl.

  MUDr. Luboš Kotík
  Vědecký sekretář ČIS

   

  Komentáře nejsou povoleny.