• Česká internistická… || ZPRÁVY || Vyšší normální hodn…
 • Již předchozí menší, tzv. Rotterdamská studie publikovaná v roce 2015 přinesla informaci, že fT4 v horní oblasti normálního rozmezí zvyšuje riziko fibrilace síní a to i když nemocní nejsou léčeni žádnými preparáty thyreoidálních hormonů. Již tato studie vyvolala debatu o tom, zda nebude třeba redefinovat horní hranici normálních hodnot fT4.

  Současná studie, jejíž výsledky byly předneseny 11. listopadu 2018 na kongresu Americké kardiologické společnosti, toto potvrzuje rozsáhlou analýzou 174 914 osob.

  Osoby ve studii měly průměrný věk 63,8 roků a 65 % byly ženy. Byly sledovány po průměrnou dobu 6,3 roku. Celkem 7,4% mělo fT4 pod ve studii stanovenou referenční hranicí (7,5 až 15 ng/ l, což je v dalších často používaných jednotkách 9,7 až 19,3 pmol/l.). Dále 88,4% mělo hodnoty v normálním rozmezí a 4,2% nad normálními hranicemi. Osoby s fT4 v normálních mezích byly dále rozděleny do 4 podskupin, tedy od velmi nízkého normálu, přes nízké normální hodnoty, vyššího normálu k nejvyšším normálním hodnotám. Po korekci na další rizika byla prevalence fibrilace síní o 40 % vyšší u pacientů v nejvyšším kvartilu fT4 v porovnání s nejnižším kvartilem. Důležité je také zjištění, že prevalence fibrilace síní plynule stoupala od skupiny 2. ke skupině 4. v porovnání se skupinou s velmi nízkými normálními hodnotami fT4. Žádné takové spojení nebylo pozorováno u zjištěných hodnot fT3  a TSH.

  Klinický význam: autoři vidí praktický význam svého zjištění v tom, že thyreoidální hormony jsou spojovány s poklesem hmotnosti a větším pocitem energie, což může lékaře svádět při substituci hypothyreózy dosahovat vyšších normálních hodnot fT4 . Také se ukazuje, že není pravděpodobně vhodné se při substituci thyreoidálních hormonů řídit pouze hodnotou TSH, ale kontrolovat i hodnotu fT4. Měli bychom se raději vyhnout dosahování vyšších normálních hodnot fT4, u kterých možná dojde i k úpravě, tedy snížení horní hranice normy.

  MUDr. Luboš Kotík

  Zdroj: Overtreating Hypothyroidism: Link to Atrial Fibrillation
  Nancy A. Melville
  Medscape – Nov 12, 2018.

  Převzato se souhlasem vydavatele „Světová medicína stručně“.

   

   

   

  Komentáře nejsou povoleny.