• Česká internistická… || ZPRÁVY || Vzdělávací program…
 • Dialýza v praxi – workshopy, které přinášejí odpovědi na důležitá témata v nefrologii a nefrologii kritických stavů. 

  Vzdělávací program Dialýza v praxi, jejímž dlouholetým podporovatelem je provozovatel dialyzačních středisek a výrobce dialyzačních technologií – společnost Fresenius Medical Care, přichází v tomto roce s dalšími důležitými tématy. Vzdělávací program nabízí workshopy zaměřené na aktuální potřeby zdravotnických profesionálů nejen v oblasti nefrologie. Workshopy budou probíhat během celého letošního roku s tím, že první semináře pro lékaře proběhnou již v druhé polovině května. Semináře pro zdravotní sestry začínají již v dubnu. V loňském roce se oblíbených a prakticky zaměřených seminářů zúčastnilo 350 lékařů, sester, techniků a biomedicínských inženýrů z dialyzačních pracovišť a jednotek intenzivní péče z celé České republiky.

  Detailní informace o programu a možnosti přihlášení na jednotlivé workshopy naleznete na internetových stránkách www.dialyzavpraxi.cz.

  Dialyzační nefrologie je sice mladým, ale dynamicky se rozvíjejícím oborem, a to jak ve smyslu technologií, tak terapeutické praxe. Multioborovost péče na dialyzačním středisku, která je dána značnou interní polymorbiditou pacientů klade vysoké nároky na šířku znalostí lékařů i sester. Ti musí své postupy vždy individualizovat a často se dostávají do situací, kde praktické zkušenosti i teoretická průprava týmu hrají značnou roli. Právě analýza takovýchto situací je pro vzdělávací program Dialýza v praxi typická. „Interaktivita workshopů vzdělávacího programu Dialýza v praxi a možnost do dění aktivně zasáhnout je tím, co je činí oblíbenými. V malé studijní skupině mohou účastníci vzájemně diskutovat, podělit se o své zkušenosti a načerpat tak mnoho konkrétních a praktických informací,“ vysvětluje ing. Petra Bothe ze společnosti Fresenius Medical Care.

  Každý z workshopů má svého odborného garanta, některého z předních českých odborníků. Odborné směřování vzdělávacího programu určuje Vědecká Rada složená z čelních představitelů a významných osobností současné medicíny, která garantuje odbornou úroveň přednášek a vybírá odborná témata. V letošním roce se workshopy zaměří na tato témata:

  • Křehký („Frailty“) pacient s chronickým selháním ledvin (určeno lékařům z dialyzačních středisek)
  • Křehký („Frailty“) pacient s chronickým selháním ledvin (určeno sestrám z dialyzačních středisek)
  • Dialyzovaný pacient s chronickým selháním ledvin (určeno sestrám z dialyzačních středisek)
  • Co by sestra měla vědět o cévním přístupu (určeno sestrám z dialyzačních středisek)
  • Mezioborová spolupráce onkologa a nefrologa (určeno lékařům z dialyzačních středisek)
  • Nefrologie kritických stavů (určeno lékařům jednotek intenzivní péče)
  • Hemoeliminační metody v praxi (určeno sestrám jednotek intenzivní péče)

  Mezi přednášejícími bude řada odborníků, jako jsou doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., prof. MUDr. Sylvie Dusilová-Sulková, DrSc., MBA, doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc., prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FERA, FASN nebo doc. MUDr. Petra Tesařová, DrSc.

  „Program Dialýza v praxi svým zaměřením doplňuje vzdělávací příležitosti medicínských profesionálů a svou nabídkou překračuje obor nefrologie, na který byl primárně zaměřen. Všichni přednášející se snaží o to, aby zde zazněly nejen postupy, u kterých existují důkazy a studie, ale i ty, kde důkazy chybí a mezi odborníky se vedou spory, jak při konkrétní situaci postupovat. Když nám chybí informace, musíme sami v praxi najít cestu, kudy se vydat, a tyto semináře nám v tom velice pomáhají,“ říká prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. z I. interní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Plzni, jeden z členů Vědecké rady vzdělávacího programu Dialýza v praxi.

  Interaktivní workshop, doc. MUDr. Balík Martin, Ph.D., E.D.I.C., 1.LF UK a VFN v Praze

  ***************
  Fresenius Medical Care je celosvětově největším poskytovatelem produktů a služeb pro pacienty s chronickým selháním ledvin, onemocněním, které celosvětově postihuje přes dva miliony lidí. Prostřednictvím sítě 3 432 dialyzačních středisek v Severní Americe, Evropě, Latinské Americe, Africe a v asijsko-pacifické oblasti poskytuje společnost dialyzační léčbu více než 294 tisícům pacientů na celém světě. Fresenius Medical Care je tak celosvětově největším poskytovatelem dialyzační léčby a zároveň i dodavatelem dialyzačních produktů, jako jsou dialyzační přístroje, dialyzátory a ostatní spotřební materiál. V České republice působí od roku 1993 a v současné době zabezpečuje ve svých 25 střediscích péči o více než 1 600 pacientů v chronickém dialyzačním programu.
  ***************
  Více informací o společnosti Fresenius Medical Care získáte na webu www.freseniusmedicalcare.cz.
  Další informace o dialyzačních střediscích sítě NephroCare naleznete na webu www.nephrocare.cz.
  Kontakt pro média:
  Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o.
  Telefon: +420 273 037 916
  E-mail: pr.cz@fmc-ag.com

   

   

  Komentáře nejsou povoleny.