• Česká internistická… || VZDĚLÁVÁNÍ
  • VZDĚLÁVÁNÍ

    Vzdělávání internisty se dělí do několika oblastí.  Základem je interní kmen s následnou přípravou pro práci internisty stanovenou akreditační komisí pro obor vnitřní lékařství. Je samozřejmě možné, aby atestovaný internista získal další kvalifikaci a měl tak současně se všeobecnou internou i další superspecializaci.

    Je potřeba zdůraznit fakt, že z hlediska zajištění komplexní kvalifikované péče je nezbytná široká interní příprava i pro mnohé další obory. Tato široká příprava navíc zajistí vyšší mobilitu pracovní síly lékaře mezi jednotlivými obory.

    Medicína je jedním z oborů, které vyžadují celoživotní vzdělávání a toto akreditované vzdělávání musí být vyžadováno i od lékařů internistů.

    V jednotlivých záložkách najdete informace týkající se vzdělávání.