INTERNÍ KMEN

Základní interní kmen – pracovní verze významného dokumentu vzdělávacího programu

Výbor České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Základní interní kmen v délce 30 měsíců

Důsledkem stárnutí populace je zvyšující se počet pacientů trpících více než jednou chronickou chorobou. Tato situace vyžaduje často účast několika různých odborníků podílejících se na jejich léčbě. Je nezbytné, aby všechny specializace vycházející z interny měly základní znalosti tohoto oboru. Široce založený společný kmen by měl následně umožnit úzce specializovaným lékařům, aby byli schopni postarat se o pacienty s běžnými chronickými onemocněními i mimo jejich konkrétní obor. Minimálně 2 roky nepřetržitého společného kmene přípravy ve vnitřním lékařství jsou nezbytné k poskytnutí potřebné šíře zkušeností pro lékaře předcházející přípravě v jakémkoliv lékařském oboru vycházejícím z vnitřního lékařství. Tato doba výcviku ve vnitřním lékařství je považována za nezbytnou s ohledem na demografické změny v populaci se zvyšujícím se počtem starších pacientů postižených více nemocemi.

Celý dokument je ke stažení ZDE

Povinná praxe v rámci základního interního kmene