• Česká internistická… || Kalendřář akcí || XXV. kongres České…
 • 15Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  jsme na začátku nového roku a již chystáme první oznámení k XXV. kongresu České internistické společnosti, který se bude konat v Brně, ve dnech 19. – 22. září 2018. Již nyní přemýšlíme o tématech a přednáškách, které by zaujaly co nejširší odbornou veřejnost a začínáme jednat o sympoziích, která by přinesla, co nového se odehrálo od minulého kongresu v Praze. Proto jsme již oslovili mnohé z Vás o návrh témat, na podzimní kongres. Těšíme se na spolupráci s Vámi. Rádi bychom Vás také informovali o činnosti výboru České internistické společnosti.

  Potěšující je, že každým rokem se zvyšuje účast na internistických kongresech, především mladších kolegů, roste zájem a úroveň nejen odborných společnosti, ale i firemních vystoupení. V posledních dvou letech výrazně vzrostl počet firemních sympozií a také zájem časopisů o publikace připravené k našemu kongresu. Sesterská sekce již nedílně patří k programu a její kvalita rok od roku roste. Prohlubujeme i spolupráci se slovenskými kolegy a rádi bychom, aby nezůstalo jen u účasti na kongresech.

  Vnitřní lékařství je mezioborové a v rámci kongresu nebudou chybět témata, na něž se při jiných příležitostech nedostane. Právě komplexnost a šíře záběru internisty činí z této medicínské specializace jednu z nejzajímavějších a také nejnáročnějších.

  Výbor České internistické společnosti v uplynulém roce věnoval pozornost především přípravě postgraduálního vzdělávání. Ve spolupráci s akreditační komisí jsme připravili návrh základního interního kmene, kam nyní patří 17 oborů. Sjednotit požadavky jednotlivých oborů a zlepšit a zjednodušit náplň kmene, především s ohledem na menší nemocnice, nebylo vůbec lehké. Kmen se prodloužil na 30 měsíců a bude ukončen zkouškou. Nyní jsme zahájili diskuzi k specializovanému výcviku ve vnitřním lékařství po kmeni. Pro budoucnost mladých lékařů je důležité již nyní budovat duální vzdělávání s výsledným dvojím zaměřením lékaře internisty. Jde nám o udržení představy široce vzdělaného internisty, navíc v kombinaci se specializací v některém z interních oborů. Význam interny z hlediska vzdělávání roste, vracíme se k tomu, že každý lékař by měl získat kvalitní a komplexní znalost interní medicíny bez ohledu na to, v jakém oboru pracuje. Interna nyní představuje“ kmenový obor“.

  V letošním roce proběhnou volby do nového internistického výboru, který se představí již v rámci konání našeho kongresu. Přejeme mu, aby ještě dále posunul význam interny. Abychom byli schopni udržet kvalitní lékaře a sestry v našich nemocnicích, pro naše pacienty.

  Organizací kongresu byla opět pověřena společnost Meritis s.r.o., která své organizační schopnosti prokázala na předchozích kongresech. V současné době složitých ekonomických podmínek oceňujeme účast a podporu firem, bez nich by se tato setkání nemohla uskutečnit.

  S přáním úspěšného XXV. kongresu České internistické společnosti se budu těšit na setkání s Vámi.

  prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
  předseda organizačního a programového výboru

  Více informací o akci najdete přímo na webových stránkách: www.meritis.cz/kongrescis2018.

   

   

  Komentáře nejsou povoleny.