• Česká internistická… || ZPRÁVY || Zdravotnická profes…
 • Naše zdravotnictví má mnoho problémových otázek k řešení, o kterých není třeba se podrobněji   rozepisovat, protože všichni zdravotničtí profesionálové je dobře znají. Začíná se však objevovat   problém nový. Nejdříve jsme se trochu usmívali trendu v USA, kde se začalo probírat téma nazývané sexual harassment, což jsme s českým nadhledem překřtili na sexuální harašení. Pak se trochu přitvrdilo a objevilo se hnutí “Me Too“ , kde již jde často o profesní i obecně lidskou existenci. Jestliže postižené dámy handlovaly role za sexuální služby, pak každý má svou cenu a  charakter. V našich zeměpisných šířkách by se takto dalo hovořit o spolupráci s STB a jinou pro  osobní kariéru navazovanou spolupráci.

  Již  vůbec se nelze divit, že co se v USA zrodí i u nás najde úrodnou půdu ke svému rozvoji. A tak ČIS dostala již první žádost o ochranu osobnosti, když vyšetřující lékař byl obviněn ze sexuálního obtěžování. Požádal totiž vyšetřovanou ženu o sundání horní části spodního prádla při vyšetření hrudníku. Skutečnost, že toto obvinění padlo ještě není dramaticky pozoruhodné, spektrum stížností je široké. Nicméně již velmi hodno pozornosti je skutečnost, že na základě této stížnosti bylo zaměstnavatelem žalovanému lékaři předloženo písemné upozornění na porušení pracovních povinností, ve kterém je stanovena povinnost provádět lékařské vyšetření zásadně bez odložení horního dílu prádla a dodržovat odstup od vyšetřované osoby nejméně na vzdálenost paže.

  Internistické společnost není nijak specificky oprávněna, aby se vyslovila k případu kvalifikovaněji než jiné lékařské obory. Pravidla pro vyšetření jednotlivých pohlaví v medicíně nejsou nijak písemně stanovena, ale považuje se v medicíně za tradičně samozřejmé, že lékař má právo a často i povinnost vyšetřit pacienta tak, aby mohl co nejvíce ručit za správnost svého závěru.

  Můžeme zmínit i některé zvláště choulostivé a specifické rysy některých, často i preventivních vyšetření. Lékaři by měli v některých preventivních prohlídkách vyšetřovat například prsy palpací, vyšetřovat per rectum, vyšetřovat varlata apod. Přitom se jedná jak o lékaře tak i lékařky vyšetřující osoby opačného pohlaví. V tomto kontextu může u všech zdravotnických pracovníků,  (a při ošetřovatelských úkonech nakonec i sester a mužů pracujících v této  profesi), vznikat při vyšetřování a ošetřování opačného a v řadě případů i stejného pohlaví, (v atmosféře stále častěji řešené genderové otázky), problém. Pacient nebo pacientka může cokoliv považovat v dnešní vyhrocené “superkorektní“ době dále jitřené hnutím “Me  Too“ za sexuálně obtěžování.

  Pokud lékaři připustí, aby jejich povolání bylo tímto způsobem zpochybňováno a jejich zaměstnavatelé budou toto ještě podporovat, otevíráme v medicíně vrátka pro vznik dalších kritických problémů, kterých má zdravotnictví již vrchovatě.

  Je samozřejmé, že lékař a veškerý zdravotnický personál by se v těchto situacích měl chovat eticky, je vhodné pacientovi nebo pacientce krátce objasnit důvod proč je určité vyšetření nebo  postup nezbytný a v případě odmítnutí toto respektovat. Pokud jde o tímto vynucené velmi důležité opomenutí (např. při podezření na náhlou příhodu břišní neprovedení vyšetření per  rectum) je nutné uvést ve zprávě, že tento výkon nebyl z důvodu odmítnutí pacientem proveden.   Závěr zaměstnavatele o stanovení povinnosti provádět lékařské vyšetření zásadně bez odložení horního dílu prádla a dodržování odstupu od vyšetřované osoby nejméně na vzdálenost paže je absurdní. ČIS navrhne Vědecké radě ČLK, aby k těmto problémům bylo zaujato obecné mezioborové medicínské stanovisko, abychom se vyhnuli v budoucnu řešení zbytečných  problémů.

  V případě,  že  by  byly u některého zdravotnického pracovníka jasné důkazy, že zneužívá svého  povolání k sexuálnímu obtěžování, je to již otázka jiná, která musí být řešena podle závažnosti  provinění a na základě předložených důkazů.  

  prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc. 
  prof. MUDr. Richard Češka, CSc. FACP, FEFIM

   

  Komentáře nejsou povoleny.