• Česká internistická… || ZPRÁVY || Změny v indikacích…
 • Vážení kolegové,

  nových léků nám sice také přibývá dost, ale kromě toho se nám rozšiřují indikace u léků, které můžeme označit za dnes již tradiční a které všichni dobře známe. Takovou novou indikací u starého dobrého známého je indikace Fraxiparinu jako profylaxe TEN u nemocných na interních odděleních, ať standardních, nebo na jednotkách intenzivní péče. Podrobnosti níže.

  Změny v indikacích – rozšíření u přípravku Fraxiparine

  Podle: SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU, FRAXIPARINE, Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
  REGISTRAČNÍ ČÍSLO:  16/281/90-C,  DATUM REVIZE TEXTU:  17.5.2016

  Terapeutické indikace: 

  Profylaxe tromboembolické choroby v perioperačním období, zejména v oblasti ortopedie a všeobecné chirurgie.

  • Profylaxe tromboembolické choroby u vysoce rizikových pacientů (např. respirační selhání a/nebo respirační infekce a/nebo srdeční selhání) upoutaných na lůžko pro akutní onemocnění nebo hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče.
  • Léčba tromboembolické choroby.
  • Prevence krevního srážení během hemodialýzy.
  • Léčba nestabilní anginy pectoris a non-Q infarktu myokardu.

  Dávkování: 

  Dospělí
  Profylaxe tromboembolické choroby u vysoce rizikových pacientů (např.: respirační selhání a/nebo respirační infekce a/nebo srdeční selhání) upoutaných na lůžko pro akutní onemocnění nebo hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče:

  • Nadroparin se podává subkutánně jednou denně.
  • Dávka se má upravit podle tělesné hmotnosti, viz tabulka níže.
  • Léčba by měla pokračovat po celou dobu trvání rizika tromboembolismu.

  tabulka-2

  U starších pacientů může být vhodné snížit dávku na 0,3 ml (2 850 IU anti-Xa).

  Způsob podání:

  U různých nízkomolekulárních heparinů se používají různé systémy měrných jednotek pro vyjadřování dávkování a je tedy nutné vždy přesně dodržovat specifické schéma dávkování pro příslušný přípravek. Nadroparin by se proto neměl v průběhu léčby zaměňovat za jiný nízkomolekulární heparin.

   

  Komentáře nejsou povoleny.