• Česká internistická… || ZPRÁVY || Zpráva z 25. zimní…
 • V termínu 7. – 13. února 2016 proběhla v Rize již 25. evropská škola interní medicíny – kurz pro lékaře před atestací z vnitřního lékařství, který je organizován Evropskou federací interní medicíny (EFIM). Tyto kurzy probíhají 2x ročně, účastníci jsou delegováni národními odbornými společnostmi. Za Českou republiku jsou na tuto akci již tradičně vysíláni mladí lékaři, kteří zvítězili v soutěži o nejlepší poster na kongresu ČIS, nebo úspěšně prezentovali svoji práci na jiné odborné akci. Přednášející jsou rovněž delegováni z různých členských zemí EFIM jejich národními společnostmi.

  Prezentovaná témata zahrnují přednášky z různých oblastí vnitřního lékařství, vždy s bohatou a fundovanou diskuzí ze strany účastníků kurzu. V letošním roce byla prezentována i aktuální „logistická“ témata, která se týkají interní medicíny: poskytování zdravotní péče uprchlíkům a migrantům, modely jednodenní péče v interní medicíně jako reakce na nedostatečnou lůžkovou kapacitu interních oddělení apod. Některé problémy jsou evidentně mezinárodní. Významnou součástí odborného programu jsou rovněž kazuistiky prezentované účastníky kurzu.

  Absolvování tohoto kurzu je pro mladé lékaře zajímavou odbornou zkušeností, nezanedbatelná je možnost diskuze o problémech interní medicíny napříč celou Evropou.

  Prim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.

   

  Komentáře nejsou povoleny.