• Česká internistická… || ZPRÁVY || Zpráva ze semináře…
 • Dne 29. 11. 2018 se v Praze uskutečnil již druhý ročník akce „Seminář k atestačním otázkám pro mladé internisty“. Odborný program byl organizován Sekcí mladých internistů  ČIS ČLS JEP pod patronací České internistické společnosti (ČIS), Nadačního fondu české interny za podpory společnosti Krka, která byla partnerem akce. Garanty setkání byli zástupci Sekce mladých internistů ČIS ČLS JEP, MUDr. Jiří Orság, Ph.D. a MUDr. Jan Škrha  jr., Ph.D., organizaci semináře zajišťoval sekretariát ČIS (Ing. Lucie Votavová, Ing. Tatjana Aleksičová). Za společnost KRKA se semináře zúčastnil Bc. David Pálka. Příjemné a pohodlné zázemí akci poskytl hotel Majestic Plaza v centru Prahy. Akce se účastnilo přes 40 mladých lékařů z různých koutů naší vlasti, a to jak z fakultních, tak z krajských a okresních nemocnic.

  Odborný program byl rozdělen do 3 dílčích bloků. Příspěvky zahrnovaly problematiku synkop a emergentních hypertenzních stavů (přednášející MUDr. Tomáš Janota, CSc.), vybraných témat z pneumologie (MUDr. Josef Kaláb), novinek v revmatologii (MUDr. Andrea Smržová, Ph.D.), vybraných stavů z nefrologie (MUDr. Jiří Orság, Ph.D.), hematologie (MUDr. David Pohlreich) a diabetologie (MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D.). Vítaným a důležitým doplněním pak byla sdělení prof. MUDr. Michala Krška, CSc. zabývající se praktickou stránkou substituční terapie glukokortikoidy a primáře MUDr. Zdeňka Monharta, Ph.D. osvětlující širokou použitelnost orientačního ultrazvukového vyšetření v reálné denní praxi interního oddělení a příjmové ambulance.

  Všichni řečníci, oslovení a vybraní zejména s důrazem na praktické zkušenosti s danými rématy v denní praxi, připravili svá sdělení s ohledem nejen k přípravě k atestaci z vnitřního lékařství, ale i s důrazem na praktickou použitelnost, což bylo od účastníků kvitováno s povděkem. Při všech přednáškách panovala přátelská atmosféra a do diskuze se zapojila řada mladých internistů.  Všechny přednášky byly poskytnuty ke zveřejnění v zabezpečeném formátu na stránkách ČIS JEP, což dále prohloubilo edukativní přínos akce.

  Nedílnou součástí je zpětná vazba účastníků vyjádřená v evaluačními dotazníky, která přispěje ke zdokonalování a správnému zacílení témat dalších ročníků akce.Seminář byl zakončen společným setkáním při společenské večeři v restauraci hotelu Majestic Plaza.Závěrem lze zmínit příznivé hodnocení jak ze strany účastníků, tak přednášejících s konstatováním vzniku nadějné tradice tohoto semináře.

  MUDr. Jiří Orság, Ph.D.
  MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D.

  Zástupci Sekce mladých internistů ČIS JEP

   

  Jednotlivé přednášky jsou ke stažení níže: 

  Emergentní hypertenzní stavy – MUDr. Tomáš Janota, CSc.

  Synkopy pro intenzivní medicínuMUDr. Tomáš Janota, CSc.

  Pneumologie prakticky pro internisty – MUDr. Josef Kaláb

  Novinky v revmatologii – MUDr. Andrea Smržová, Ph.D.

  Diabetologie v kostce v roce 2018 – MUDr. Jan Škrha, Ph.D.

  Střípky nefrologie pro atestaci i praxi – MUDr. Jiří Orság, Ph.D.

  Akutní stavy v hematologii – MUDr. David Pohlreich

  POCUS pro internistyprim. MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D.

  Substituční léčba glukokortikoidy – Prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

   

   

   

   

   

  Komentáře nejsou povoleny.