Přihlásit k odběru newsletteru

11. Červenec, 2019

Vážení členové ČIS ČLS JEP, bohužel Vás musíme informovat, že časopis Vnitřní lékařství se dostal do ekonomického propadu v řádu statisíců Kč. ČIS musí ztrátu z velké části sanovat ve spolupráci s Nadačním fondem české interny. Výbor se sešel k mimořádnému jednání a dospěl k závěru, že jedinou možností, jak minimalizovat ztrátu, je převedení do […]


24. Červen, 2019

Ve dnech 6. -7. 6. 2019 se v Olomouci konaly XXXVIII. Dny mladých internistů České republiky a Slovenska. Tato konference se koná každoročně střídavě v Olomouci a v Martině. Dny mladých internistů probíhají pod patronací České internistické společnosti (ČIS), Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS) a pod záštitou děkana LF UP Olomouc, ředitele FN Olomouc a Spolku lékařů JEP v Olomouci. […]


24. Červen, 2019

Výukové pracoviště pro vzácná onemocnění IPVZ ve spolupráci s Českou internistickou společností ČLS JEP a Nadačním fondem české interny připravilo pokračování vzdělávací aktivity v podobě edukačních videí s tématikou vzácných onemocnění. První video na téma „Familiární chylomikronémie“ si pro Vás připravil Doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D. – primář III. interní kliniky – endokrinologie a metabolismu […]


24. Červen, 2019

Klinická guidelines mimo jiné doporučují, aby se při omezeném životním očekávání pod úroveň 10 let neprováděl screening nádorů, nebo se nevyžaduje tak intenzivní kontrola glykemie při léčbě diabetu. Realizace však naráží na určité překážky, protože hovořit s pacientem o délce jeho přežití patří k velmi kontroverzním otázkám komunikace lékař pacient. Studie se zabývala otázkou, jaká […]


21. Červen, 2019

Nezapomínejte na své srdce Česká internistická společnost ČLS JEP se stala garantem projektu Srdce v hlavě, jehož cílem je informovat o rizicích kardiovaskulárních onemocnění, jejich léčbě, která je pilířem ochrany proti kardiovaskulárním příhodám, i nutnosti jejího dodržování (tzv. adherenci). Projekt se snaží upozornit pacienty na to, aby na své srdce mysleli a měli na paměti […]


24. Květen, 2019

Správná diagnóza je v medicínské praxi nejdůležitějším předpokladem pro úspěšný výsledek léčby a diagnostické omyly zvyšují morbiditu i mortalitu. Po dlouhá století byla diagnóza stanovována jednotlivými praktikujícími lékaři. Kolektivní myšlení se začalo uplatňovat zejména v nemocnicích na vizitách, při pořádání klinických  konferencí o jednotlivých složitých diagnostických případech, na onkochirurgických a podobných  seminářích, kde se  praktikuje […]


8. Duben, 2019

Dovolujeme si Vás informovat o možnosti zúčastnit se jednodenního statistického kurzu v medicíně, který je určen pro mladé internisty. Statistický kurz se bude konat v termínu 12. 6. 2019 v prostorách VFN v Praze pod vedením RNDr. Mariana Rybáře. V rámci kurzu se bude probírat zejména lékařská interpretace statistiky v článcích a studiích a to na konkrétních ukázkách.  Kurz je […]


8. Duben, 2019

Velká prospektivní studie zahrnující 135 220 účastníků ve věku 50-71 let při zařazení sledovaných po dobu 10 let zkoumala, jak se tělesná váha a fyzická inaktivita podílí na ztrátě schopnosti mobility ve stáří. Soubor byl rozdělen podle hmotnosti na osoby s normální váhou (BMI 18 až 25 kg na/m2), nadváhou (BMI jí 25 až 30 kg/m2) […]


8. Duben, 2019

Purkyňův nadační fond i v letošním roce již po čtvrté vyhlašuje cenu za publikaci v časopise s nejvyšším impakt faktorem (IF) publikovanou či k publikaci přijatou v roce 2018. Podmínky autor/autorka je členem ČLS JEP autor/autorka je narozen/a v roce 1982 nebo později nadační příspěvek může žádat pouze první nebo korespondenční autor/autorka Udělení ocenění je spojeno s finanční odměnou. Pro […]


13. Březen, 2019

Internisté již několik let upozorňují na chybu systému – nesprávně postavenou filozofii úhrady ambulantním specialistům. Místo úhrady vykázané a uznané práce dle Seznamu zdravotních výkonů (dále SZV) ve výkonovém systému se používá výpočet pro úhradu práce – takzvaný Kalkulační vzorec pro ambulantní specializovanou péči. Kalkulační vzorec je paušál (tj. vyplacená úhrada) z vybraného minulého období, který […]