Přihlásit k odběru newsletteru

12. Září, 2019

S ohledem na ekonomické problémy časopisu VL se ČIS rozhodla ukončit spolupráci s nakladatelstvím Facta Medica. Současný šéfredaktor prim. P. Svačina oznámil, že nechce setrvat ve vedení časopisu. V současné době již časopis nevychází v papírové formě, ale pro členy ČIS pouze elektronicky. Pro další spolupráci bylo vybráno nakladatelství Solen od roku 2020. Nakladatelství Solen udělalo vstřícný […]


12. Září, 2019

Vážení členové ČIS, především ambulantní internisté,  v poslední době jste byli kontaktováni VZP k účasti na bonifikačním programu HYPERTENZE PLUS. Jde o bonifikaci při dobré kontrole hypertenze a dyslipidemie u Vašich nemocných. Chceme Vás jen informovat, že ČIS se účastnila přípravy a i když některé prvky programu jsou diskutabilní (např. oční pozadí, které není třeba, resp. kdo nesplní, […]


20. Srpen, 2019

Podávání bikarbonátu nemocným s omezenou renální funkcí významně zpomaluje pokles glomerulární filtrace a snižuje mortalitu Natrium bikarbonát je dlouhodobě používán, ale nikoliv důsledně, ke korekci metabolické acidózy u nemocných s chronickou renální insuficiencí. Jedním z důvodů proč není bikarbonát  u těchto pacientů systematicky podáván je obava, že dojde k výraznému zvýšení přísunu natria do organizmu s následnými nepříznivými důsledky […]


30. Červenec, 2019

Vnitřní lékařství – duben 2019 číslo 4 Vnitřní lékařství – květen 2019 číslo 5 Vnitřní lékařství – červen 2019 číslo 6 Informace o situaci v časopisu Vnitřní lékařství S ohledem na ekonomické problémy časopisu VL se ČIS rozhodla ukončit spolupráci s nakladatelstvím Facta Medica. Současný šéfredaktor prim. P. Svačina oznámil, že nechce setrvat ve vedení […]


11. Červenec, 2019

Vážení členové ČIS ČLS JEP, bohužel Vás musíme informovat, že časopis Vnitřní lékařství se dostal do ekonomického propadu v řádu statisíců Kč. ČIS musí ztrátu z velké části sanovat ve spolupráci s Nadačním fondem české interny. Výbor se sešel k mimořádnému jednání a dospěl k závěru, že jedinou možností, jak minimalizovat ztrátu, je převedení do […]


24. Červen, 2019

Ve dnech 6. -7. 6. 2019 se v Olomouci konaly XXXVIII. Dny mladých internistů České republiky a Slovenska. Tato konference se koná každoročně střídavě v Olomouci a v Martině. Dny mladých internistů probíhají pod patronací České internistické společnosti (ČIS), Slovenskej internistickej spoločnosti (SIS) a pod záštitou děkana LF UP Olomouc, ředitele FN Olomouc a Spolku lékařů JEP v Olomouci. […]


24. Červen, 2019

Výukové pracoviště pro vzácná onemocnění IPVZ ve spolupráci s Českou internistickou společností ČLS JEP a Nadačním fondem české interny připravilo pokračování vzdělávací aktivity v podobě edukačních videí s tématikou vzácných onemocnění. První video na téma „Familiární chylomikronémie“ si pro Vás připravil Doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D. – primář III. interní kliniky – endokrinologie a metabolismu […]


24. Červen, 2019

Klinická guidelines mimo jiné doporučují, aby se při omezeném životním očekávání pod úroveň 10 let neprováděl screening nádorů, nebo se nevyžaduje tak intenzivní kontrola glykemie při léčbě diabetu. Realizace však naráží na určité překážky, protože hovořit s pacientem o délce jeho přežití patří k velmi kontroverzním otázkám komunikace lékař pacient. Studie se zabývala otázkou, jaká […]


21. Červen, 2019

Nezapomínejte na své srdce Česká internistická společnost ČLS JEP se stala garantem projektu Srdce v hlavě, jehož cílem je informovat o rizicích kardiovaskulárních onemocnění, jejich léčbě, která je pilířem ochrany proti kardiovaskulárním příhodám, i nutnosti jejího dodržování (tzv. adherenci). Projekt se snaží upozornit pacienty na to, aby na své srdce mysleli a měli na paměti […]


24. Květen, 2019

Správná diagnóza je v medicínské praxi nejdůležitějším předpokladem pro úspěšný výsledek léčby a diagnostické omyly zvyšují morbiditu i mortalitu. Po dlouhá století byla diagnóza stanovována jednotlivými praktikujícími lékaři. Kolektivní myšlení se začalo uplatňovat zejména v nemocnicích na vizitách, při pořádání klinických  konferencí o jednotlivých složitých diagnostických případech, na onkochirurgických a podobných  seminářích, kde se  praktikuje […]