Přihlásit k odběru newsletteru

17. Červenec, 2017

Dovolujeme si Vás pozvat na 18. podzimní cyklus seminářů Interna Informans. Semináře se budou konat v následujících termínech a městech: 19. 09. 2017 – Hradec Králové (Hotel TEREZIÁNSKÝ DVŮR, Jana Koziny 336) 25. 09. 2017 – České Budějovice (Hotel CLARION CONGRESS, Pražská třída 14) 10. 10. 2017 – Ostrava (Hotel IMPERIAL, Tyršova 6) 11. 10. […]


29. Červen, 2017

Interna a interní oddělení jsou páteří českého zdravotnictví stejně jako ve většině zemí světa. A jsou to právě interní, chirurgická, gynekologicko-porodnická oddělení, na kterých leží největší tíha nepřetržité akutní lůžkové péče o nemocné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Samozřejmě nechceme vůbec podceňovat význam dalších oborů, bez kterých by nebylo možné poskytovat kvalitní péči […]


26. Červen, 2017

Ještě v nedávné době lékaři získávali první údaje o pacientovi pomocí detailně odebrané anamnézy a pozorného fyzikálního vyšetření. Jejich pracovní diagnóza získaná z těchto údajů byla pak podpořena laboratorními testy a vybranými zobrazovacími metodami. V současné době se trend obrací. Lékaři často nejdříve pátrají v dostupných elektronických datech o pacientovi a teprve poté si doplňují […]


19. Červen, 2017

Přípravek Arixtra 2,5 mg/0,5 ml, fondaparinuxum natricum je od 1. 6. 2017 hrazen i v léčbě akutní symptomatické tromboflebitidy dolních končetin bez současné flebotrombózy, pokud je tromboflebitida delší než 5 cm a současně ve vzdálenosti 3–10 cm od safenofemorální či safenopopliteální junkce při dopplerovském vyšetření, a to nejdéle po dobu 45 dnů. Při silném klinickém […]


16. Červen, 2017

Děkujeme za účast v publikační soutěži a gratulujeme všem výhercům letošního ročníku. Výsledky soutěže jsou následující: Monografie bez rozdílu věku: 1. místo – odměna 30 000 Kč: Luboš Kotík – Předoperační vyšetření dospělých. (2., přepracované a doplněné vydání). Mladá fronta, 2016. 2. místo – odměna 20 000 Kč: Petr Bartůněk, Dana Jurásková, Jan Heczková, Daniel […]


25. Květen, 2017

Současná medicína je charakterizovaná neuvěřitelným rozvojem technologickým, informačním i computerizací ve všech odvětvích. Naše diagnostické terapeutické možnosti nabývají rozměrů, které jsme si před pár desítkami let nedokázali představit. Je ovšem velmi otazné, zda tyto možnosti využíváme racionálně a zda jejich využití není někdy spíše ke škodě pacientů, nebo, obecněji řečeno ke zhoršení diagnosticko terapeutických postupů. […]


24. Květen, 2017

Výukové pracoviště pro vzácná onemocnění IPVZ ve spolupráci s Českou internistickou společností ČLS JEP připravilo nový druh vzdělávacích aktivit. Na webových stránkách IPVZ i ČIS budete mít nyní k dispozici krátká videa zaměřená vždy na problematiku vybraného onemocnění. První video připravila MUDr. Malinová na téma Lysosomální střádavá onemocnění a Morbus Gaucher, druhé video o Familiárním […]


24. Květen, 2017

Antikoagulační léčbě se v poslední době věnuje stále větší pozornost. Dříve byla léčena pouze polovina pacientů, kteří byli k antikoagulační léčbě indikováni, dnes jsou to již dvě třetiny. I po nástupu nových perorálních antikoagulancií (NOAC) zůstává warfarin důležitým pilířem antikoagulační léčby. Tři čtvrtiny pacientů, kteří užívají antikoagulancia, jsou léčeny warfarinem. Individuální péče o pacienty léčených warfarinem […]


24. Květen, 2017

Stále více v popředí zájmu v USA je rostoucí počet lékařů a sester opouštějících svá povolání při stoupající nespokojenosti s poměry v medicíně, což je nyní nejčastěji definováno jako syndrom vyhoření. V dalším výzkumu, který se týkal zdravotníků v primární péči se hledaly důvody v základních pracovních podmínkách ve zdravotnických kolektivech. Syndrom vyhoření je patrný u 49,25% lékařů, […]


12. Květen, 2017

Výstava představuje dialyzační techniku od jejích počátků až do současnosti Až do 4. března 2018 můžete v prostorách Národního technického muzea v Praze shlédnout unikátní výstavu „Člověk v náhradách aneb technika slouží medicíně“, která seznamuje návštěvníky s historií i se současností protetiky, ukazuje možnosti, perspektivy i meze náhrad lidského těla a jeho funkcí. Výstava ve dvanácti sekcích […]