• Česká internistická… || ZPRÁVY || KALENDÁŘ AKCÍ
  • Dovolujeme si Vás informovat, že v listopadu proběhne poslední část seminářů Akademie České hepatologické společnosti. Seminář na téma „Hepatocelulární karcinom“ se bude konat v termínu 23. 11. a 24. 11. 2018 v na Interní klinice 1. LF UK a ÚVN v Praze. Odborný program všech bloků sestavili jejich odborní garanti s velkou pečlivostí jako samostatné akce postgraduálního […]


    Na méně známé souvislosti kouření se soustřeďuje již 19. konference Tabák a zdraví v Lékařském domě ve středu 7. listopadu 2018. Velký prostor je věnován definici různých stupňů hoření zejména s ohledem na nahřívaný tabák, dozvíme se i zajímavosti z historie tématu kouření v české lékařské literatuře, dále o mezinárodně oceňovaných aktivitách našich sester a […]


    Dovolujeme si Vás pozvat na seminář s problematikou vzácných onemocnění „Novinky v diagnostice a léčbě vybraných vzácných onemocnění“, který organizuje Česká internistická 3společnost ve spolupráci s Katedrou vzácných onemocnění IPVZ. Seminář se uskuteční v úterý 15. 11. 2018 v hotelu ILF v Praze. Program semináře bude zahájen obecným přehledem a úvodem do problematiky se zaměřením na […]


    Cílem projektu je informovat ambulantní i nemocniční internisty, další specialisty i praktické lékaře o novinkách v diagnostice a léčbě jednoho z nejvýznamnějších problémů současné medicíny. Na jaře 2018 proběhl první cyklus seminářů „Srdeční selhání – problém internisty“, který pořádal Nadační fond české interny pod odbornou garancí České internistické společnosti ČLS JEP a České kardiologické společnosti ve spolupráci […]


    Jménem Evropské federace interní medicíny – EFIM si Vás dovolujeme pozvat na 17th European Congress of Internal Medicine. Kongres bude probíhat v termínu 30. 8. – 1. 9. 2018 ve Wiesbadenu v Německu. Více informací o kongresu najdete na webu: www.ecim2018.eu  Program kongresu naleznete ZDE. Ke shlédnutí je připraveno také oficiální video ZDE.