• Česká internistická… || ZPRÁVY || KALENDÁŘ AKCÍ
  • Dovolujeme si Vás informovat, že v letošním roce proběhne druhý ročník Akademie České hepatologické společnosti (ČHS), hlavními partnery tohoto vzdělávacího projektu jsou firmy Gilead Sciences a AbbVie. Organizaci akce zajišťuje agentura Congress Prague. Cílem Akademie ČHS je přiblížit hepatologii jako dynamicky se rozvíjející obor mladým lékařům a vzbudit v nich zájem o tento malý, ale […]


    Dovolujeme si Vás pozvat IV. ročník Klostidiového dne, který se bude konat 19. 5. 2018 v Olomouci. Mezioborový seminář bude věnovaný významu střevní mikrobioty, epidemiologii Clostridium difficile, diagnostice a léčbě klostridiových kolitid s nahlédnutím do duše pacientů. Organizační výbor: prim. MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.; Mgr. Marcela Krůtová, Ph.D.; doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. MUDr. Jiří Vejmelka; […]


    Dovolujeme si Vás pozvat na 19. jarní cyklus seminářů Interna Informans. Termíny a místa konání jsou následující:  20. 3. 2018 – Jihlava (Hotel GUSTAV MAHLER) 27. 3. 2018 – Olomouc (Hotel NH COLLECTION) 28. 3. 2018 – Plzeň (Hotel ANGELO Pilsen) 03. 4. 2018 – Ústí nad Labem (Hotel CLARION Congress) 05. 4. 2018 – Brno […]


    Rádi bychom Vás pozvali na Edukační seminář klinická hepatologie, který se bude konat v termínu 8. – 9. 3. 2018 v konferenčním centru IKEM v Praze. Seminář je určen pro lékaře z oboru hepatologie, gastroenterologie, infektologie a interny. Odborný program semináře 8. března bude probíhat v anglickém, 9. března v českém jazyce. Pro zájemce bude zajištěno simultánní […]


    Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme na začátku nového roku a již chystáme první oznámení k XXV. kongresu České internistické společnosti, který se bude konat v Brně, ve dnech 19. – 22. září 2018. Již nyní přemýšlíme o tématech a přednáškách, které by zaujaly co nejširší odbornou veřejnost a začínáme jednat o sympoziích, která by přinesla, co nového se odehrálo od minulého kongresu […]