• Česká internistická… || ZPRÁVY || KALENDÁŘ AKCÍ
  • 15Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme na začátku nového roku a již chystáme první oznámení k XXV. kongresu České internistické společnosti, který se bude konat v Brně, ve dnech 19. – 22. září 2018. Již nyní přemýšlíme o tématech a přednáškách, které by zaujaly co nejširší odbornou veřejnost a začínáme jednat o sympoziích, která by přinesla, co nového se odehrálo od minulého kongresu […]


    Vážené kolegyně, vážení kolegové! Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na již třetí „Pražské evropské dny interní medicíny“. Tuto, již tradiční akci pojímáme v letošním roce trochu jinak. Kromě mezinárodního kongresu Prague European Days of Internal Medicine „PEDIM“ organizujeme paralelně i českou část. Naším cílem je zaujmout co nejvíce z Vás, účastníků z Čech a Moravy. Profitovat […]


    Vážení mladí internisté, rádi bychom Vás pozvali na XXXVII. dni mladých internistov s mezinárodní účastí, které se budou konat v termínu 7. – 8. 6. 2018 v Martině na Slovensku.  Přihlášky k účasti a abstrakta je možné posílat do 31. 3. 2018 elektronicky na email: ivasukova@unm.sk.   Více informací najdete na webových stránkách konference ZDE. První […]


    Dovolujeme si Vás informovat, že v letošním roce proběhne druhý ročník Akademie České hepatologické společnosti (ČHS), hlavními partnery tohoto vzdělávacího projektu jsou firmy Gilead Sciences a AbbVie. Organizaci akce zajišťuje agentura Congress Prague. Cílem Akademie ČHS je přiblížit hepatologii jako dynamicky se rozvíjející obor mladým lékařům a vzbudit v nich zájem o tento malý, ale […]


    Dovolujeme si Vás pozvat IV. ročník Klostidiového dne, který se bude konat 19. 5. 2018 v Olomouci. Mezioborový seminář bude věnovaný významu střevní mikrobioty, epidemiologii Clostridium difficile, diagnostice a léčbě klostridiových kolitid s nahlédnutím do duše pacientů. Organizační výbor: prim. MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.; Mgr. Marcela Krůtová, Ph.D.; doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. MUDr. Jiří Vejmelka; […]