• Česká internistická… || ZPRÁVY || KALENDÁŘ AKCÍ
  • Dovolujeme si Vás informovat o konání kongresu 44. české angiologické dny s mezinárodní účastí, který se bude konat v termínu 28. 2. – 2. 3. 2019 v Praze, v hotelu Vienna House Diplomat. Na letošních Angiologických dnech také vystoupí zahraniční řečníci, budou odměněni mladí vědci a oceněny budou nejlepší články a monografie vydané v roce 2018.  Abstrakty „late-breaking“ e-posterů a vyzvaných přednášek […]


    Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na konferenci České asociace srdečního selhání (ČASS), která proběhne dne 27. 11. 2018 v nedávno otevřených krásných prostorách Petrof Gallery v Hradci Králové. Připravený program je koncipován tak, aby byl přínosem nejen pro kardiology, ale také internisty a lékaře dalších specializací a zahrnuje nové poznatky z oblasti diagnostiky a […]


    Rádi bychom Vás informovali, že se ve dnech 6. – 8. 12. 2018 uskuteční v Olomouci kurz „Ultrazvuk plic a hrudníku“. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci týkající se problematiky péče v interních oborech, věříme, že by pro Vás mohl být kurz přínosný a zajímavý. Akce je pořádána pod záštitou České společnosti pro ultrazvuk v medicíně (ČSUM). Více […]


    Dovolujeme si vás jménem zástupců pracovní skupiny mladých internistů ČIS MUDr. Jiřího Orsága a MUDr. Jana Škrhy pozvaly na 2. ročník semináře zaměřeného na problematiku atestačních otázek z vnitřního lékařství. Seminář k atestačním otázkám pro mladé internisty se uskuteční ve čtvrtek 29. 11. 2018 v hotelu Majestic Plaza v Praze. Program semináře je zaměřený zejména na komplikované otázky u atestace […]


    Dovolujeme si Vás informovat, že v listopadu proběhne poslední část seminářů Akademie České hepatologické společnosti. Seminář na téma „Hepatocelulární karcinom“ se bude konat v termínu 23. 11. a 24. 11. 2018 v na Interní klinice 1. LF UK a ÚVN v Praze. Odborný program všech bloků sestavili jejich odborní garanti s velkou pečlivostí jako samostatné akce postgraduálního […]