ČISNOVINKY

Stanovisko ve věci provádění pitev po nabytí účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Nesprávný postup praxe

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti občanský zákoník č. 89/2012 Sb. – tzv. nový občanský zákoník. Ten obsahuje v rámci oddílu Osobnosti člověka a jeho pododdílu 6 s názvem Ochrana lidského těla po smrti člověka ustanovení § 113 odst. 2, které říká:

„Provést pitvu nebo použít lidské tělo po smrti člověka pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům bez souhlasu zemřelého lze jen, pokud tak stanoví jiný zákon.“

Bohužel, uvedené ustanovení se stalo předmětem neblahého výkladu zdravotnické praxe, který ve svém souhrnu směřuje k reálné nemožnosti provádění pitev od 1. 1. 2014 bez souhlasu pacienta. Dokonce je u některých poskytovatelů zvažován postup, že by se do formulářů k informovanému souhlasu dával speciální souhlas s pitvou. Tento výklad považujeme za chybný a nešťastný.

Celé stanovisko je ke stažení ZDE.

Nejčtenější články roku 2013

Redakční tým webového portálu MDLinx vydal seznam 20 nejčtenějších článků z oblasti interní medicíny pro rok 2013. Tento seznam byl vytvořen na základě průzkumu ve více než 2 000 mezinárodních odborných časopisech s nejlepšími recenzemi a nejoblíbenějších zdravotnických novinách.

Seznam nejčtenějších článků najdete ZDE a je možné si anglicky psané články přečíst také v jejich plné verzi. K tomu je však potřebná bezplatné registrace, kterou je možné provést na hlavní stránce portálu – http://www.mdlinx.com. Na základě této registrace si potom můžete specifikovat obory, ze kterých vám budou emailem posílány novinky a články.