Přihlásit k odběru newsletteru

15. Únor, 2016

V termínu 7. – 13. února 2016 proběhla v Rize již 25. evropská škola interní medicíny – kurz pro lékaře před atestací z vnitřního lékařství, který je organizován Evropskou federací interní medicíny (EFIM). Tyto kurzy probíhají 2x ročně, účastníci jsou delegováni národními odbornými společnostmi. Za Českou republiku jsou na tuto akci již tradičně vysíláni mladí lékaři, kteří zvítězili […]


21. Leden, 2016

Úhradová vyhláška pro rok 2016 zakotvuje bonifikaci pro praktické lékaře, kteří v průběhu roku odslouží minimálně 10 služeb na pohotovosti (analogická bonifikace je i pro PLDD). Doufejme, že tato jednorázová bonifikace ve výši 35 000,- pro rok 2016 zvýší zájem PL o účast na službách LPS, a uleví tak nemocničním lékařům, ponejvíce internistům, kteří nyní tyto služby […]


21. Leden, 2016

Přínos přidané angioplastiky k medikamentózní léčbě stabilní formy anginy pectoris nebyl prokázán ani po prodloužené době sledování na 12 let. Studie COURAGE zařadila své pacienty se stabilní formou anginy pectoris v letech 1999-2004 a randomizovaně je rozdělila na 1138 pacientů léčených optimalizovanou konzervativní terapii a 1249 léčených taktéž plnou medikamentózní léčbou, ale s přidanou perkutánní angioplastikou všech významných […]


21. Prosinec, 2015

Účastníci XXII. kongresu České internistické společnosti měli v úterý 24. listopadu 2015 možnost stát se důležitou součástí interaktivního sympozia farmaceutické společnosti Bayer, protože umožnili panelu expertů ve složení prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D. a prim. MUDr. Jiří Veselý komentovat výsledky hlasování ve vybraných kazuistikách. Moderování a koordinace diskuse se ujal doc. […]


21. Prosinec, 2015

Sympozium generálního partnera XXII. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP, společnosti Bayer, bylo věnováno problematice antikoagulační léčby pacientů s nevalvulární fibrilací síní a vysokým rizikem vzniku CMP. O rivaroxabanu ve světle nových dat měl hovořit prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc., z Brna, který ovšem vinou nepříznivé dopravní situace na dálnici D1 nemohl svou přednášku přednést osobně, a proto […]


21. Prosinec, 2015

Kongresy České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT) se tradičně věnují jak souhrnu nejnovějších poznatků v oboru, tak prezentování původních výzkumných prací českých autorů, což z nich činí do velké míry i kongresy vědecké. O tom, že preventivní kardiologie je dnes bezpochyby atraktivní obor – což je jedině dobře, protože KV choroby jsou stále vedoucí příčinou úmrtí […]


20. Prosinec, 2015

Ve dnech 22 – 25. 11. 2015 se konal v Kongresovém centru  Praha výroční XXII. kongres České internistické společnosti (ČIS) ČLS JEP. Obavy z nižšího počtu účastníků díky netradičnímu termínu se ukázaly býti liché, neboť se kongresu zúčastnilo téměř 1800 osob včetně lékařů, nelékařských pracovníků, studentů a firemních reprezentantů. Základ programu tvořily tradičně vyzvané bloky odborných společností […]


19. Listopad, 2015

Na kongresu ČIS se chceme věnovat nejen klinické medicíně a vědě. Chceme se pokusit probírat i zásadní praktické problémy fungování interny jak v ambulantní, tak v lůžkové sféře. I proto jsme svolali schůzi přednostů a primářů, se kterými se pokusíme probrat to, co je trápí nejvíce. Zápis z této schůze najdete po ukončení sjezdu na webu společnosti www.interna-cz.eu. Program schůze […]


19. Listopad, 2015

Rádi bychom Vás informovali, že pro letošní kongres byla vytvořena speciální mobilní aplikace s odborných programem, kterou si budete moci stáhnout do svých mobilních zařízení. Návod ke stažení aplikace pro jednotlivá mobilní zařízení najdete níže. ANDROID ZAŘÍZENÍ I. Mobilní aplikace – na Vašem mobilním zařízení nejprve musíte nalézt ikonu Obchod Play – dále v Obchod Play […]


26. Říjen, 2015

V posledních měsících se vyhrotila situace interních oddělení v regionu, kde dochází prakticky ke zhroucení interní péče. Jsou uzavřena a uzavírána významná oddělení (Mariánské Lázně, Sokolov) a ostatní oddělení nemohou péči zajistit. Personální problém regionu,  který čelí na jedné straně konkurenci německých nemocnic a na druhé domácím lázním se zdá být neřešitelný. Pokoušíme se nějak […]