Přihlásit k odběru newsletteru

21. Leden, 2016

Přínos přidané angioplastiky k medikamentózní léčbě stabilní formy anginy pectoris nebyl prokázán ani po prodloužené době sledování na 12 let. Studie COURAGE zařadila své pacienty se stabilní formou anginy pectoris v letech 1999-2004 a randomizovaně je rozdělila na 1138 pacientů léčených optimalizovanou konzervativní terapii a 1249 léčených taktéž plnou medikamentózní léčbou, ale s přidanou perkutánní angioplastikou všech významných […]


21. Prosinec, 2015

Účastníci XXII. kongresu České internistické společnosti měli v úterý 24. listopadu 2015 možnost stát se důležitou součástí interaktivního sympozia farmaceutické společnosti Bayer, protože umožnili panelu expertů ve složení prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D. a prim. MUDr. Jiří Veselý komentovat výsledky hlasování ve vybraných kazuistikách. Moderování a koordinace diskuse se ujal doc. […]


21. Prosinec, 2015

Sympozium generálního partnera XXII. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP, společnosti Bayer, bylo věnováno problematice antikoagulační léčby pacientů s nevalvulární fibrilací síní a vysokým rizikem vzniku CMP. O rivaroxabanu ve světle nových dat měl hovořit prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc., z Brna, který ovšem vinou nepříznivé dopravní situace na dálnici D1 nemohl svou přednášku přednést osobně, a proto […]


21. Prosinec, 2015

Kongresy České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT) se tradičně věnují jak souhrnu nejnovějších poznatků v oboru, tak prezentování původních výzkumných prací českých autorů, což z nich činí do velké míry i kongresy vědecké. O tom, že preventivní kardiologie je dnes bezpochyby atraktivní obor – což je jedině dobře, protože KV choroby jsou stále vedoucí příčinou úmrtí […]


20. Prosinec, 2015

Ve dnech 22 – 25. 11. 2015 se konal v Kongresovém centru  Praha výroční XXII. kongres České internistické společnosti (ČIS) ČLS JEP. Obavy z nižšího počtu účastníků díky netradičnímu termínu se ukázaly býti liché, neboť se kongresu zúčastnilo téměř 1800 osob včetně lékařů, nelékařských pracovníků, studentů a firemních reprezentantů. Základ programu tvořily tradičně vyzvané bloky odborných společností […]


19. Listopad, 2015

Na kongresu ČIS se chceme věnovat nejen klinické medicíně a vědě. Chceme se pokusit probírat i zásadní praktické problémy fungování interny jak v ambulantní, tak v lůžkové sféře. I proto jsme svolali schůzi přednostů a primářů, se kterými se pokusíme probrat to, co je trápí nejvíce. Zápis z této schůze najdete po ukončení sjezdu na webu společnosti www.interna-cz.eu. Program schůze […]


19. Listopad, 2015

Rádi bychom Vás informovali, že pro letošní kongres byla vytvořena speciální mobilní aplikace s odborných programem, kterou si budete moci stáhnout do svých mobilních zařízení. Návod ke stažení aplikace pro jednotlivá mobilní zařízení najdete níže. ANDROID ZAŘÍZENÍ I. Mobilní aplikace – na Vašem mobilním zařízení nejprve musíte nalézt ikonu Obchod Play – dále v Obchod Play […]


26. Říjen, 2015

V posledních měsících se vyhrotila situace interních oddělení v regionu, kde dochází prakticky ke zhroucení interní péče. Jsou uzavřena a uzavírána významná oddělení (Mariánské Lázně, Sokolov) a ostatní oddělení nemohou péči zajistit. Personální problém regionu,  který čelí na jedné straně konkurenci německých nemocnic a na druhé domácím lázním se zdá být neřešitelný. Pokoušíme se nějak […]


21. Říjen, 2015

Formality související s postgraduálním vzděláváním v medicíně jsou pro většinu z nás velmi nudné téma. Přesto se každého z nás týkají nebo někdy týkaly, protože určují podmínky, za nichž můžeme samostatně vykonávat svojí práci. Zatím si podobu postgraduálního vzdělávání určují jednotlivé státy samy. V poslední době se ale této věci začala věnovat Evropská unie a chystá […]


21. Říjen, 2015

Výsledky studie EMPA-REG OUTCOME®  s empagliflozinem, lékem ze skupiny SGLt2 inhibitorů (zvyšují vylučování glukózy do moči, snižují glykémii, ale i krevní tlak a vedou k redukci hmotnosti) byly překvapivé a velmi pozitivní. Snížení KV mortality o 38% bylo provázeno dokonce i 32% snížením celkové mortality. Kompletní výsledky studie najdete v tiskové zprávě Boehringer Ingelheim a Eli […]