Přihlásit k odběru newsletteru

24. Listopad, 2014

Do studie IMPROVE-IT bylo zařazeno 18 144 pacientů s anamnézou akutního koronárního syndromu (AKS).  Pacienti byli zařazeni do dvou větví, v první byl použit simvastatin 40mg v monoterapii, ve druhé byla jako kombinační léčba použita kombinace simvastatinu s ezetimibem 40/10mg (kterou známe jako fixní kombinaci INEGY® ). Primárním cílovým ukazatelem studie IMPROVE-IT je složený ukazatel zahrnující úmrtí z kardiovaskulárních příčin, […]


14. Listopad, 2014

  VÝZVA HPV COLLEGE Vážená paní doktorko, pane doktore, kolegové, HPV COLLEGE se na Vás obrací se žádostí o spolupráci. Prosíme věnujte několik minut svého času přečtením následujících informací. HPV je v současnosti nejčastější sexuálně přenosná infekce Osm let je celosvětově k dispozici vakcinace proti lidským papilomavirům. Je všeobecně známo, že infekce viry HPV (HPV = […]


22. Červenec, 2014

Když se návštěvník webových stránek České internistické společnosti podívá na loga partnerů, jedná se vesměs o „staré známé“. Partnery jsou především společnosti, které vyrábějí nám všem dobře známé a z hlediska všeobecné interny široce rozšířené přípravky z oblasti kardiologie, diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie, metabolických onemocnění a mnoha dalších. Především jde o léky, ovlivňující onemocnění masového výskytu. Také ale najdeme […]


16. Červenec, 2014

Děkujeme za účast v publikační soutěži a gratulujeme všem výhercům letošního ročníku. Výsledky soutěže jsou následující: Monografie bez rozdílu věku: 1. místo – odměna 30 000 Kč: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. et al.: Laboratorní diagnostika 2. místo – odměna 20 000 Kč: Doc. MUDr. Čestmír Čihalík, CSc., Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA: EKG […]


16. Červenec, 2014

Chcete navštívit Pražské Evropské Dny Interní Medicíny 18. – 20. září? Jeden z vás nebude muset uhradit poplatek 430 eur, aby navštívil mezinárodní kongres s atraktivním odborným programem! Ve spolupráci s Českou internistickou společností ČLS JEP pro Vás e-interna připravila soutěž o bezplatný vstup na kongres, kde se bude hovořit o aktuálních poznatcích ve vnitřním […]


6. Červen, 2014

S radostí oznamujeme, že jsme tento týden obdrželi dopis od ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, ve kterém sděluje, že vyhověl naší žádosti o „navrácení časů výkonů klinických vyšetření v interně na původní hodnoty“. Rádi bychom tímto poděkovali panu ministrovi, ale také vám všem, kteří jste svými názory a diskusí přispěli k obratu ve vývoji, který byl pro náš […]


15. Duben, 2014

O škodlivosti kouření cigaret toho bylo napsáno již mnoho a málokdo si dnes dovolí o tom polemizovat. Co se však elektronických cigaret týče, je to stále jedna velká neznámá, která, zjednodušeně řečeno, rozděluje společnost na dva nesmiřitelné tábory. A čím populárnější tento výrobek bude, tím vášnivěji se o něm bude diskutovat. Elektronická cigareta se na […]


7. Březen, 2014

Česká internistická společnost opět vyhlašuje publikační soutěž. Přihlásit do soutěže můžete své práce, které vznikly v roce 2013 a to do těchto 2 kategorií: 1. původní práce autorů do 35 let – nejlepší práce získá finanční odměnu 10 000 Kč 2. monografie bez rozdílu věku – 3 nejlepší práce získají finanční odměnu (1. místo – […]


20. Únor, 2014

Stanovisko ve věci provádění pitev po nabytí účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Nesprávný postup praxe Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti občanský zákoník č. 89/2012 Sb. – tzv. nový občanský zákoník. Ten obsahuje v rámci oddílu Osobnosti člověka a jeho pododdílu 6 s názvem Ochrana lidského těla po smrti člověka ustanovení § 113 odst. […]


11. Únor, 2014

Redakční tým webového portálu MDLinx vydal seznam 20 nejčtenějších článků z oblasti interní medicíny pro rok 2013. Tento seznam byl vytvořen na základě průzkumu ve více než 2 000 mezinárodních odborných časopisech s nejlepšími recenzemi a nejoblíbenějších zdravotnických novinách. Seznam nejčtenějších článků najdete ZDE a je možné si anglicky psané články přečíst také v jejich plné verzi. K tomu je však […]