Přihlásit k odběru newsletteru

11. Březen, 2019

Naše zdravotnictví má mnoho problémových otázek k řešení, o kterých není třeba se podrobněji   rozepisovat, protože všichni zdravotničtí profesionálové je dobře znají. Začíná se však objevovat   problém nový. Nejdříve jsme se trochu usmívali trendu v USA, kde se začalo probírat téma nazývané sexual harassment, což jsme s českým nadhledem překřtili na sexuální harašení. Pak se trochu přitvrdilo […]


5. Březen, 2019

Seznam pracovišť v rámci České republiky, kde je dostupné specifické antidotum idarucizumab pro dabigatran etexilát najdete ZDE.


15. Únor, 2019

V poslední době se zaklínáme medicínou založenou na důkazech, ale důkazy se nám začínají trochu otřásat v základech. Jak naše poznatky narůstají, pacienti jsou stále více závislí na tom, aby klinici uměli správně interpretovat vědecká data. K tomu se musíme umět ptát: položili si výzkumníci správnou otázku? Hledali odpověď na pacientech, kteří odpovídají naší denní praxi? Použili […]


21. Leden, 2019

Seznam center a kontaktní údaje (v případě, že je centrum poskytlo ke zveřejnění) Hlavní město Praha Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – Kontakt Institut klinické a experimentální medicíny v Praze – Kontakt Fakultní nemocnice v Motole – Kontakt Nemocnice Na Homolce – Kontakt Fakultní nemocnice Královské Vinohrady – Kontakt Jihočeský kraj Nemocnice České Budějovice, a. s. […]


16. Leden, 2019

Koncem září roku 2018 vyšlo 5. vydání publikace Compendium – Léčiva používaná v podmínkách ČR, které jste v minulosti znali pod názvem Remedia Compendium. Ve srovnání se 4. vydáním z roku 2009 byly texty aktualizovány a významně rozšířeny. Přibylo bezmála 300 článků o léčivých látkách a 200 textových stran. Celkový rozsah je nyní 1 200 […]


15. Leden, 2019

Všichni víme, že po dlouhou dobu nemáme prakticky žádné léky proti obezitě. V léčbě jsme proto odkázáni především na nefarmakologickou léčbu. Možná se blýská na lepší časy a v brzké budoucnosti bude na trhu přeci jenom několik antiobezitik (některá z nich jsou již používána v USA i v Evropě). První vlaštovkou u nás je přípravek Saxenda. Informaci výrobce najdete ZDE.


15. Leden, 2019

Již předchozí menší, tzv. Rotterdamská studie publikovaná v roce 2015 přinesla informaci, že fT4 v horní oblasti normálního rozmezí zvyšuje riziko fibrilace síní a to i když nemocní nejsou léčeni žádnými preparáty thyreoidálních hormonů. Již tato studie vyvolala debatu o tom, zda nebude třeba redefinovat horní hranici normálních hodnot fT4. Současná studie, jejíž výsledky byly […]


14. Leden, 2019

Česká internistická společnost opět vyhlašuje publikační soutěž. Přihlásit do soutěže můžete své práce, které byly publikovány v roce 2018 a to do těchto 2 kategorií: 1. monografie bez rozdílu věku – 3 nejlepší práce získají finanční odměnu (1. místo – 30 000 Kč, 2. místo – 20 000  Kč, 3. místo – 10 000 Kč) 2. […]


12. Prosinec, 2018

Dne 29. 11. 2018 se v Praze uskutečnil již druhý ročník akce „Seminář k atestačním otázkám pro mladé internisty“. Odborný program byl organizován Sekcí mladých internistů  ČIS ČLS JEP pod patronací České internistické společnosti (ČIS), Nadačního fondu české interny za podpory společnosti Krka, která byla partnerem akce. Garanty setkání byli zástupci Sekce mladých internistů ČIS ČLS JEP, […]


16. Listopad, 2018

Abstrakt Kazuistika uvádí případ pacientky v sekundární prevenci, která byla do Centra preven- tivní kardiologie VFN odeslána pro nedosahování cílů LDL-cholesterolu v sekundární prevenci i přes maximální možnou terapii. Úvod Pacientka byla odeslána do Centra preventivní kardiolo- gie Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) svým ošetřujícím kardiologem ke zvážení úpravy terapie dyslipidemie, ev. k nasazení inhibitorů PCSK9 […]