Přihlásit k odběru newsletteru

15. Říjen, 2018

Česká internistická společnost ČLS JEP pro Vás, ve spolupráci se společností Alexion, připravila dvě vzdělávací videa s tématikou vzácných onemocnění. Paroxysmální noční hemoglobinurie a Atypický hemolyticko-uremický syndrom jsou vzácná onemocnění komplementu, při jejichž rozpoznání může hrát internista klíčovou roli. Jaké příznaky tato onemocnění mají a kdy je vhodné na ně pomyslet? Odpověď na tyto otázky najdete […]


30. Srpen, 2018

Prospektivní kohortové studie publikované dříve ukazují, že psychologický stres může zvyšovat riziko kardiovaskulárních onemocnění u diabetiků. Patofyziologickým mechanismem je zřejmě porucha rovnováhy sympatiku a parasympatiku, dysregulace osy hypotalamus hypofýza nadledvinky, což může akcelerovat metabolický syndrom a vést k dysfunkci levé komory, arytmiím a prozánětlivým a prokoagulačním změnám. Stres je také často spojen se zhoršením životního […]


30. Srpen, 2018

Vážení kolegové, níže uvádíme informaci, kterou jistě využijete pro své pacienty. Bylo vám nebo někomu ve vašem okolí doporučeno železo? Nebo nějaké železo užíváte a přemýšlíte, jestli existuje jiné nebo možná lepší? My o tom jiném, lepším už víme. Železo se v lidském těle nachází ze 67 % ve formě tzv. hemu v červených krvinkách. Chemicky se […]


20. Červenec, 2018

Hypercholesterolemie představuje významný rizikový faktor pro řadu závažných kardiovaskulárních onemocnění v čele s postižením věnčitých cév. Pokles zvýšené koncentrace celkového cholesterolu a LDL cholesterolu je tak zásadním terapeutickým cílem při eliminaci tohoto rizika, respektive ve snaze snížit kardiovaskulární morbiditu či mortalitu. Rosuvastatin i ezetimib jsou léčivé látky s dostatečně prověřeným terapeutickým účinkem v monoterapii i ve vzájemné kombinaci. […]


29. Červen, 2018

O biologické léčbě, „injekcích proti cholesterolu“, inhibitorech proprotein konvertázy subtilisin-kexin 9 (PCSK9-i) se hovoří již několik let. Jedna injekce za 2-4 týdny snižuje LDL-C, v monoterapii, ale především přidána k maximální hypolipidemické léčbě (statin + ezetimib) o 50-60%. Velké studie prokázaly pozitivní ovlivnění výskytu KV příhod a dokonce i mortality. Léčba je bezpečná. I v ČR bylo touto […]


27. Červen, 2018

Železo je pro náš organismus zcela nepostradatelný prvek sehrávající významnou roli v řadě fyziologických procesů, počínaje transportem molekul kyslíku na straně jedné a konče regulací buněčného cyklu a buněčné diferenciace na straně druhé. Nedostatek (deplece) železa je povětšinou spojován se sideropenickou anemií, nicméně se promítá i do zhoršené činnosti epitelu, svaloviny a nervového systému. Vyšší […]


27. Červen, 2018

Některé observační studie prokazovaly, že zvýšený příjem tekutin je spojený s lepší funkci ledvin. Kanadští výzkumníci se to odhodlali ověřit randomizovanou studií pořádanou mezi lety 2013 až 2017. Zařazení pacienti měli chronické renální onemocnění ve stádiu 3 (odhadnutá glomerulární filtrace- eGFR = 30 až 60 ml / min. / 1,73 m2. Současně byla přítomna mikroalbuminurie […]


29. Květen, 2018

Minulý čtvrtek 23. 5. 2018 proběhla tisková konference na téma srdeční selhání, která měla za cíl rozšířit povědomí o příznacích, diagnostice a zejména léčbě tohoto onemocnění mezi laickou veřejností. Podle statistiky postihuje srdeční selhání 2% – 3% populace. Prevalence v populaci 50 – 70 let je 2% – 5%, v populaci nad 70 let potom přes 10% […]


29. Květen, 2018

Je obecně známo, že po intenzivním alkoholickém excesu se může objevit po několika hodinách fibrilace síní, v anglosaských zemích se tomu říká “holiday heart syndrome“. Vědecký tým zkoumající mechanizmus této komplikace příjmu alkoholu měl již z dřívějška k dispozici výsledky, že aktivace c-jun N-terminalní kinasy (JNK) 2 v síních zvyšuje riziko fibrilace síní i u mladých […]


29. Květen, 2018

Děkujeme za účast v publikační soutěži a gratulujeme všem výhercům letošního ročníku. Výsledky soutěže jsou následující: Monografie bez rozdílu věku: 1. místo – odměna 30 000 Kč: Zdeněk Zadák, Eduard Havel a kol.: „Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství“ 2. místo – odměna 20 000 Kč: Lukáš Zlatohlávek a kol.: „Interna pro bakalářské a magisterské obory“ 3. místo – odměna 10 000 Kč: Jan […]