Přihlásit k odběru newsletteru

15. Leden, 2019

Již předchozí menší, tzv. Rotterdamská studie publikovaná v roce 2015 přinesla informaci, že fT4 v horní oblasti normálního rozmezí zvyšuje riziko fibrilace síní a to i když nemocní nejsou léčeni žádnými preparáty thyreoidálních hormonů. Již tato studie vyvolala debatu o tom, zda nebude třeba redefinovat horní hranici normálních hodnot fT4. Současná studie, jejíž výsledky byly […]


14. Leden, 2019

Česká internistická společnost opět vyhlašuje publikační soutěž. Přihlásit do soutěže můžete své práce, které byly publikovány v roce 2018 a to do těchto 2 kategorií: 1. monografie bez rozdílu věku – 3 nejlepší práce získají finanční odměnu (1. místo – 30 000 Kč, 2. místo – 20 000  Kč, 3. místo – 10 000 Kč) 2. […]


12. Prosinec, 2018

Dne 29. 11. 2018 se v Praze uskutečnil již druhý ročník akce „Seminář k atestačním otázkám pro mladé internisty“. Odborný program byl organizován Sekcí mladých internistů  ČIS ČLS JEP pod patronací České internistické společnosti (ČIS), Nadačního fondu české interny za podpory společnosti Krka, která byla partnerem akce. Garanty setkání byli zástupci Sekce mladých internistů ČIS ČLS JEP, […]


16. Listopad, 2018

Abstrakt Kazuistika uvádí případ pacientky v sekundární prevenci, která byla do Centra preven- tivní kardiologie VFN odeslána pro nedosahování cílů LDL-cholesterolu v sekundární prevenci i přes maximální možnou terapii. Úvod Pacientka byla odeslána do Centra preventivní kardiolo- gie Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) svým ošetřujícím kardiologem ke zvážení úpravy terapie dyslipidemie, ev. k nasazení inhibitorů PCSK9 […]


15. Listopad, 2018

Hnutí Me Too si vytyčilo cíl zvýšit povědomí o agresivním sexuálním chování mužů k ženám. Ačkoliv se již dříve hovořilo o sexuálním obtěžování (sexual harassment), hnutí Me Too začalo v Hollywoodu, když americké herečky zahájily své tažení proti řediteli ateliérů Weinsteinovi, a tak rozšířily téma sexuálního obtěžování i o dávno minulé události. Média poté téma dramaticky […]


9. Listopad, 2018

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, držitelé rozhodnutí o registraci v souladu s požadavky Evropské lékové agentury (EMA) a ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) by Vás rádi informovali o novém upozornění na riziko aneurysmatu aorty a aortální disekce v souvislosti s podáváním systémových a inhalačních fluorochinolonů. Souhrn Fluorochinolony pro systémové a […]


15. Říjen, 2018

Rozšíření terapeutických indikací u přípravku FRAXIPARIN MULTI 9 500 IU/ml injekční roztok (Nadroparinum calcicum) od 13. 9. 2018 má schválenou novou terapeutickou indikaci: Profylaxe tromboembolické choroby u vysoce rizikových pacientů (např. respirační selhání a/nebo respirační infekce a/nebo srdeční selhání) upoutaných na lůžko pro akutní onemocnění nebo hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče. Nová indikace doplňuje původní […]


15. Říjen, 2018

Česká internistická společnost ČLS JEP pro Vás, ve spolupráci se společností Alexion, připravila dvě vzdělávací videa s tématikou vzácných onemocnění. Paroxysmální noční hemoglobinurie a Atypický hemolyticko-uremický syndrom jsou vzácná onemocnění komplementu, při jejichž rozpoznání může hrát internista klíčovou roli. Jaké příznaky tato onemocnění mají a kdy je vhodné na ně pomyslet? Odpověď na tyto otázky najdete […]


30. Srpen, 2018

Prospektivní kohortové studie publikované dříve ukazují, že psychologický stres může zvyšovat riziko kardiovaskulárních onemocnění u diabetiků. Patofyziologickým mechanismem je zřejmě porucha rovnováhy sympatiku a parasympatiku, dysregulace osy hypotalamus hypofýza nadledvinky, což může akcelerovat metabolický syndrom a vést k dysfunkci levé komory, arytmiím a prozánětlivým a prokoagulačním změnám. Stres je také často spojen se zhoršením životního […]


30. Srpen, 2018

Vážení kolegové, níže uvádíme informaci, kterou jistě využijete pro své pacienty. Bylo vám nebo někomu ve vašem okolí doporučeno železo? Nebo nějaké železo užíváte a přemýšlíte, jestli existuje jiné nebo možná lepší? My o tom jiném, lepším už víme. Železo se v lidském těle nachází ze 67 % ve formě tzv. hemu v červených krvinkách. Chemicky se […]