Přihlásit k odběru newsletteru

15. Listopad, 2018

Hnutí Me Too si vytyčilo cíl zvýšit povědomí o agresivním sexuálním chování mužů k ženám. Ačkoliv se již dříve hovořilo o sexuálním obtěžování (sexual harassment), hnutí Me Too začalo v Hollywoodu, když americké herečky zahájily své tažení proti řediteli ateliérů Weinsteinovi, a tak rozšířily téma sexuálního obtěžování i o dávno minulé události. Média poté téma dramaticky […]


9. Listopad, 2018

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, držitelé rozhodnutí o registraci v souladu s požadavky Evropské lékové agentury (EMA) a ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) by Vás rádi informovali o novém upozornění na riziko aneurysmatu aorty a aortální disekce v souvislosti s podáváním systémových a inhalačních fluorochinolonů. Souhrn Fluorochinolony pro systémové a […]


15. Říjen, 2018

Rozšíření terapeutických indikací u přípravku FRAXIPARIN MULTI 9 500 IU/ml injekční roztok (Nadroparinum calcicum) od 13. 9. 2018 má schválenou novou terapeutickou indikaci: Profylaxe tromboembolické choroby u vysoce rizikových pacientů (např. respirační selhání a/nebo respirační infekce a/nebo srdeční selhání) upoutaných na lůžko pro akutní onemocnění nebo hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče. Nová indikace doplňuje původní […]


15. Říjen, 2018

Česká internistická společnost ČLS JEP pro Vás, ve spolupráci se společností Alexion, připravila dvě vzdělávací videa s tématikou vzácných onemocnění. Paroxysmální noční hemoglobinurie a Atypický hemolyticko-uremický syndrom jsou vzácná onemocnění komplementu, při jejichž rozpoznání může hrát internista klíčovou roli. Jaké příznaky tato onemocnění mají a kdy je vhodné na ně pomyslet? Odpověď na tyto otázky najdete […]


30. Srpen, 2018

Prospektivní kohortové studie publikované dříve ukazují, že psychologický stres může zvyšovat riziko kardiovaskulárních onemocnění u diabetiků. Patofyziologickým mechanismem je zřejmě porucha rovnováhy sympatiku a parasympatiku, dysregulace osy hypotalamus hypofýza nadledvinky, což může akcelerovat metabolický syndrom a vést k dysfunkci levé komory, arytmiím a prozánětlivým a prokoagulačním změnám. Stres je také často spojen se zhoršením životního […]


30. Srpen, 2018

Vážení kolegové, níže uvádíme informaci, kterou jistě využijete pro své pacienty. Bylo vám nebo někomu ve vašem okolí doporučeno železo? Nebo nějaké železo užíváte a přemýšlíte, jestli existuje jiné nebo možná lepší? My o tom jiném, lepším už víme. Železo se v lidském těle nachází ze 67 % ve formě tzv. hemu v červených krvinkách. Chemicky se […]


20. Červenec, 2018

Hypercholesterolemie představuje významný rizikový faktor pro řadu závažných kardiovaskulárních onemocnění v čele s postižením věnčitých cév. Pokles zvýšené koncentrace celkového cholesterolu a LDL cholesterolu je tak zásadním terapeutickým cílem při eliminaci tohoto rizika, respektive ve snaze snížit kardiovaskulární morbiditu či mortalitu. Rosuvastatin i ezetimib jsou léčivé látky s dostatečně prověřeným terapeutickým účinkem v monoterapii i ve vzájemné kombinaci. […]


29. Červen, 2018

O biologické léčbě, „injekcích proti cholesterolu“, inhibitorech proprotein konvertázy subtilisin-kexin 9 (PCSK9-i) se hovoří již několik let. Jedna injekce za 2-4 týdny snižuje LDL-C, v monoterapii, ale především přidána k maximální hypolipidemické léčbě (statin + ezetimib) o 50-60%. Velké studie prokázaly pozitivní ovlivnění výskytu KV příhod a dokonce i mortality. Léčba je bezpečná. I v ČR bylo touto […]


27. Červen, 2018

Železo je pro náš organismus zcela nepostradatelný prvek sehrávající významnou roli v řadě fyziologických procesů, počínaje transportem molekul kyslíku na straně jedné a konče regulací buněčného cyklu a buněčné diferenciace na straně druhé. Nedostatek (deplece) železa je povětšinou spojován se sideropenickou anemií, nicméně se promítá i do zhoršené činnosti epitelu, svaloviny a nervového systému. Vyšší […]


27. Červen, 2018

Některé observační studie prokazovaly, že zvýšený příjem tekutin je spojený s lepší funkci ledvin. Kanadští výzkumníci se to odhodlali ověřit randomizovanou studií pořádanou mezi lety 2013 až 2017. Zařazení pacienti měli chronické renální onemocnění ve stádiu 3 (odhadnutá glomerulární filtrace- eGFR = 30 až 60 ml / min. / 1,73 m2. Současně byla přítomna mikroalbuminurie […]