Přihlásit k odběru newsletteru

24. Květen, 2017

Antikoagulační léčbě se v poslední době věnuje stále větší pozornost. Dříve byla léčena pouze polovina pacientů, kteří byli k antikoagulační léčbě indikováni, dnes jsou to již dvě třetiny. I po nástupu nových perorálních antikoagulancií (NOAC) zůstává warfarin důležitým pilířem antikoagulační léčby. Tři čtvrtiny pacientů, kteří užívají antikoagulancia, jsou léčeny warfarinem. Individuální péče o pacienty léčených warfarinem […]


24. Květen, 2017

Stále více v popředí zájmu v USA je rostoucí počet lékařů a sester opouštějících svá povolání při stoupající nespokojenosti s poměry v medicíně, což je nyní nejčastěji definováno jako syndrom vyhoření. V dalším výzkumu, který se týkal zdravotníků v primární péči se hledaly důvody v základních pracovních podmínkách ve zdravotnických kolektivech. Syndrom vyhoření je patrný u 49,25% lékařů, […]


12. Květen, 2017

Výstava představuje dialyzační techniku od jejích počátků až do současnosti Až do 4. března 2018 můžete v prostorách Národního technického muzea v Praze shlédnout unikátní výstavu „Člověk v náhradách aneb technika slouží medicíně“, která seznamuje návštěvníky s historií i se současností protetiky, ukazuje možnosti, perspektivy i meze náhrad lidského těla a jeho funkcí. Výstava ve dvanácti sekcích […]


13. Duben, 2017

Nová studie přichází z Londýna a byla publikována v únoru tohoto roku. Autoři rozdělili účastníky studie do 3 různých skupin: kuřáky, kteří kouřili klasické cigarety, ex-kuřáky kteří užívali výhradně náhražky nikotinu nebo elektronické cigarety po dobu posledních 6 měsíců a osoby které pokračovaly v kouření klasických cigaret, ale také kouřili cigarety elektronické nebo užívaly náhražky […]


13. Duben, 2017

Dialýza v praxi – workshopy, které přinášejí odpovědi na důležitá témata v nefrologii a nefrologii kritických stavů.  Vzdělávací program Dialýza v praxi, jejímž dlouholetým podporovatelem je provozovatel dialyzačních středisek a výrobce dialyzačních technologií – společnost Fresenius Medical Care, přichází v tomto roce s dalšími důležitými tématy. Vzdělávací program nabízí workshopy zaměřené na aktuální potřeby zdravotnických profesionálů […]


13. Duben, 2017

Jménem předsedy rady Sdružení ambulantních specialistů (SAS), MUDr. Zorana Jojka, si Vás dovolujeme informovat o možných chybách ve VZP vyúčtováních péče za rok 2016. Doporučujeme Vám tedy s pomocí článku „Co dělat…“ na webu SAS (www.sasp.cz) jejich výpočet překontrolovat a pokud Vám Vaše výsledky nebudou souhlasit s doručenými od VZP, vyúčtování rozhodně reklamovat. Internistům připomínáme slib VZP, […]


14. Březen, 2017

Pro většinu pacientů s fibrilací síní je doporučována antikoagulační terapie k prevenci systémové embolie Rizikovými faktory, které se počítají do skóre CHA2DS2-VASc jsou: srdeční selhání, hypertenze, věk nad 75 let (za 2 body), diabetes, prodělaná mozková cévní příhoda (opět za 2 body), vaskulární onemocnění a ženské pohlaví. Celkem je tedy možno nashromáždit  9 bodů. Dosud […]


22. Únor, 2017

Obezita i diabetes 2. typu jsou onemocnění ovlivněná geneticky i životním stylem. Nicméně nové poznatky hovoří o tom, že střevní mikrobiom zde hraje také významnou roli. Již po celá desetiletí je známo, že střevní bakterie syntetizují esenciální vitaminy a aminokyseliny a pomáhají rozkládat některé toxiny. V posledním desetiletí se zjistilo, že role mikrobiomu na zdraví […]


22. Únor, 2017

Podle posledních dostupných statistik trpí celosvětově obezitou více než 600 milionů dospělých. Obezita je zároveň závažným rizikovým faktorem rozvoje chronického onemocnění ledvin, které může vyústit až k nevratnému selhání ledvin. Světový den ledvin připadá na 9. březen 2017 a i v České republice se letos zaměří právě na edukaci o škodlivých následcích obezity a jejího vztahu k […]


3. Únor, 2017

„Touto novelou chceme stabilizovat a zkvalitnit systém specializačního vzdělávání, jehož dosavadní nastavení bylo vyhodnoceno jako demotivační. To mimochodem považujeme za jeden z důvodů odchodu zejména čerstvých absolventů medicíny do jiných států, kde jsou podmínky pro vzdělávání nastaveny příznivěji, například kratší délkou specializačního vzdělávání,“ říká ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík k dnes projednávané novele zákona o postgraduálním vzdělávání […]