Přihlásit k odběru newsletteru

20. Březen, 2018

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili voleb do výboru a revizní komise České internistické společnosti ČLS JEP. Sčítání hlasů provedla výborem jmenovaná komise ve složení: MUDr. Pavel Havránek – předseda komise Doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. – člen komise MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. – člen komise Milena Dolejšová – člen komise Dovolujeme si níže zveřejnit složení […]


26. Únor, 2018

The American Academy of Family Physicians (AAFP), tedy praktičtí rodinní lékaři, odmítli přijmout závěry nových guidelines týkající se léčby hypertenze vypracované American Heart Association (AHA) a American College of Cardiology (ACC) a uvést je do praxe. Ve svém odsouzení těchto guidelines se odvolávají na špatnou metodologii jejich zpracování a zjevný konflikt zájmů. Leitmotivem je opětné […]


23. Únor, 2018

Česká internistická společnost opět vyhlašuje publikační soutěž. Přihlásit do soutěže můžete své práce, které byly publikovány v roce 2017 a to do těchto 2 kategorií: 1. monografie bez rozdílu věku – 3 nejlepší práce získají finanční odměnu (1. místo – 30 000 Kč, 2. místo – 20 000  Kč, 3. místo – 10 000 Kč) 2. […]


2. Únor, 2018

Dovolujeme si Vás informovat, že právě probíhá 2. kolo voleb do výboru České internistické společnosti ČLS JEP. Na hlasovacím lístku, který jste obdrželi poštou jsou uvedena jména 30 kandidátů do výboru a 8 kandidátů do revizní komise, kteří dostali nejvyšší počet hlasů v prvním kole. Druhé kolo voleb bude ukončeno 28. 2. 2018. Členy nového výboru pro […]


24. Leden, 2018

Vedení farmaceutické společnosti PRO.MED.CS Praha a. s. vyhlašuje pro rok 2017 mezinárodní soutěž v kategorii Idea. Otevřením kategorie Idea chce stimulovat inovativní počiny, které mohou přispět k vývoji nových účinnějších a bezpečnějších způsobů léčby pacientů. Ideou se rozumí jakýkoli námět, který může na základě teoretického předpokladu, preklinického nebo klinického výzkumu, individuálního pozorování nebo zkušeností s použitím „off-label“ […]


24. Leden, 2018

Warfarin se používá v široké indikační oblasti zahrnující fibrilací síní, náhrady chlopní a venózní tromboembolickou chorobu. Protinádorový potenciál warfarinu byl prokázán na řadě experimentálních nádorových modelových systémech. Warfarin inhibuje na AXL receptoru tyrozinové  kinázy dependentní tumorogenezi a potencuje protinádorovou imunitní odpověď  a to dokonce  v dávkách  ještě neovlivňujících  koagulaci. Tzv. nová (NOAC) nyní nazývaná přímá nebo […]


30. Listopad, 2017

Podávání nízkých dávek aspirinu má velmi solidní zdůvodnění v sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod. Jeho užití v primární prevenci je zatím otazné a na toto téma stále probíhají studie. U pacientů s recentním srdečním infarktem 10 až 20 % nemocných aspirin vysazuje za 1 až 3 roky. Navíc ani průběžná adherence k této terapii není optimální. […]


23. Říjen, 2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv se rozhodl  s platností od 1. 10. 2017 přiznat léčivému přípravku ENTRESTO™ (sakubitril/valsartan) výši úhrady a zároveň stanovil podmínky úhrady z veřejného zdravotního pojištění: Přípravek Entresto je hrazen jako náhrada inhibitoru angiotensin konvertujícího enzymu – ACEI nebo inhibitoru AT1 receptoru u pacientů se stabilním chronickým srdečním selháním s EF menší […]


23. Říjen, 2017

Na Evropském kardiologickém kongresu v Barceloně byla v srpnu tohoto roku prezentována studie PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology), která dramaticky převrací naše představy o zdravé dietě. Nyní byla prezentována oficiálně v plném znění a publikována v časopisu Lancet: Diabetes & Endocrinology. Jedná se o velmi rozsáhlou prospektivní studii příjmu potravy u dospělých zahrnující celkem 125 000 osob v […]


26. Září, 2017

Končí více než dvacetileté hledání odpovědi na otázku, proč se plná polovina infarktů myokardu vyskytuje u lidí, kteří nemají vysoký cholesterol Město Barcelona žilo v době konání největší evropské kardiologické události svým životem, jako kdyby před týdnem nedošlo k teroristickým útokům na hlavní městské tepně La Rambla. Na tragédii, která už navždy bude s Barcelonou […]