Přihlásit k odběru newsletteru

4. Září, 2017

Interna a interní oddělení jsou páteří českého zdravotnictví stejně jako ve většině zemí světa. A jsou to právě interní, chirurgická, gynekologicko-porodnická oddělení, na kterých leží největší tíha nepřetržité akutní lůžkové péče o nemocné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Samozřejmě nechceme vůbec podceňovat význam dalších oborů, bez kterých by nebylo možné poskytovat kvalitní péči […]


22. Srpen, 2017

Česká internistická společnost ve spolupráci s Nadačním fondem české interny připravila edukační projekt s tématikou metabolického syndromu. Cílem projektu je zvýšit povědomí o metabolickém syndromu a jeho komplikacích u medicínské, ale i laické veřejnosti. Cílem projektu je zvýšit povědomí o metabolickém syndromu a jeho komplikacích u medicínské, ale i laické veřejnosti. Projekt je rozdělen do dvou projektových […]


22. Srpen, 2017

Vzhledem k tomu že i v naší zemi se množí žaloby pro zanedbání péče, je vhodné se poučit ze zkušeností v USA, kde jsou takové žaloby na denním pořádku. Článek shrnuje výpovědi lékařů, kteří takové žalobě čelili. Sdělují své pocity a získané zkušenosti. Lékaři si myslí, že jestliže udělají vše, čemu se naučili, nemohou být […]


22. Srpen, 2017

Poznámky na okraj předběžného zveřejnění výsledků studie REVEAL s anacetrapibem Začíná být docela obvyklou praktikou farmaceutických společností, že zveřejní „obecný výsledek“ léta očekávané studie několik týdnů před její oficiální prezentací na mezinárodním sjezdu a obvykle současnou publikací v některém z nejrenomovanějších medicínských časopisů. Pak už jen očekáváme (někde se dokonce sázejí), o kolik procent se zlepšila […]


7. Srpen, 2017

Společnost Boehringer Ingelheim prezentovala 11. července 2017 v rámci 26. kongresu Mezinárodní společnosti pro trombózu a hemostázu (26th Biennial Congress of International Society on Thrombosis and Haemostasis) pořádaném v Berlíně konečné výsledky studie RE-VERSE AD™. RE-VERSE AD™ je fáze III klinického hodnocení pacientů užívajících dabigatran, kteří potřebují urgentní operaci nebo zákrok při nekontrolovaném krvácení. Primárním cílem studie […]


26. Červen, 2017

Ještě v nedávné době lékaři získávali první údaje o pacientovi pomocí detailně odebrané anamnézy a pozorného fyzikálního vyšetření. Jejich pracovní diagnóza získaná z těchto údajů byla pak podpořena laboratorními testy a vybranými zobrazovacími metodami. V současné době se trend obrací. Lékaři často nejdříve pátrají v dostupných elektronických datech o pacientovi a teprve poté si doplňují […]


19. Červen, 2017

Přípravek Arixtra 2,5 mg/0,5 ml, fondaparinuxum natricum je od 1. 6. 2017 hrazen i v léčbě akutní symptomatické tromboflebitidy dolních končetin bez současné flebotrombózy, pokud je tromboflebitida delší než 5 cm a současně ve vzdálenosti 3–10 cm od safenofemorální či safenopopliteální junkce při dopplerovském vyšetření, a to nejdéle po dobu 45 dnů. Při silném klinickém […]


16. Červen, 2017

Děkujeme za účast v publikační soutěži a gratulujeme všem výhercům letošního ročníku. Výsledky soutěže jsou následující: Monografie bez rozdílu věku: 1. místo – odměna 30 000 Kč: Luboš Kotík – Předoperační vyšetření dospělých. (2., přepracované a doplněné vydání). Mladá fronta, 2016. 2. místo – odměna 20 000 Kč: Petr Bartůněk, Dana Jurásková, Jan Heczková, Daniel […]


25. Květen, 2017

Současná medicína je charakterizovaná neuvěřitelným rozvojem technologickým, informačním i computerizací ve všech odvětvích. Naše diagnostické terapeutické možnosti nabývají rozměrů, které jsme si před pár desítkami let nedokázali představit. Je ovšem velmi otazné, zda tyto možnosti využíváme racionálně a zda jejich využití není někdy spíše ke škodě pacientů, nebo, obecněji řečeno ke zhoršení diagnosticko terapeutických postupů. […]


24. Květen, 2017

Výukové pracoviště pro vzácná onemocnění IPVZ ve spolupráci s Českou internistickou společností ČLS JEP připravilo nový druh vzdělávacích aktivit. Na webových stránkách IPVZ i ČIS budete mít nyní k dispozici krátká videa zaměřená vždy na problematiku vybraného onemocnění. První video připravila MUDr. Malinová na téma Lysosomální střádavá onemocnění a Morbus Gaucher, druhé video o Familiárním […]