Přihlásit k odběru newsletteru

24. Leden, 2018

Warfarin se používá v široké indikační oblasti zahrnující fibrilací síní, náhrady chlopní a venózní tromboembolickou chorobu. Protinádorový potenciál warfarinu byl prokázán na řadě experimentálních nádorových modelových systémech. Warfarin inhibuje na AXL receptoru tyrozinové  kinázy dependentní tumorogenezi a potencuje protinádorovou imunitní odpověď  a to dokonce  v dávkách  ještě neovlivňujících  koagulaci. Tzv. nová (NOAC) nyní nazývaná přímá nebo […]


30. Listopad, 2017

Podávání nízkých dávek aspirinu má velmi solidní zdůvodnění v sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod. Jeho užití v primární prevenci je zatím otazné a na toto téma stále probíhají studie. U pacientů s recentním srdečním infarktem 10 až 20 % nemocných aspirin vysazuje za 1 až 3 roky. Navíc ani průběžná adherence k této terapii není optimální. […]


23. Říjen, 2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv se rozhodl  s platností od 1. 10. 2017 přiznat léčivému přípravku ENTRESTO™ (sakubitril/valsartan) výši úhrady a zároveň stanovil podmínky úhrady z veřejného zdravotního pojištění: Přípravek Entresto je hrazen jako náhrada inhibitoru angiotensin konvertujícího enzymu – ACEI nebo inhibitoru AT1 receptoru u pacientů se stabilním chronickým srdečním selháním s EF menší […]


23. Říjen, 2017

Na Evropském kardiologickém kongresu v Barceloně byla v srpnu tohoto roku prezentována studie PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology), která dramaticky převrací naše představy o zdravé dietě. Nyní byla prezentována oficiálně v plném znění a publikována v časopisu Lancet: Diabetes & Endocrinology. Jedná se o velmi rozsáhlou prospektivní studii příjmu potravy u dospělých zahrnující celkem 125 000 osob v […]


26. Září, 2017

Končí více než dvacetileté hledání odpovědi na otázku, proč se plná polovina infarktů myokardu vyskytuje u lidí, kteří nemají vysoký cholesterol Město Barcelona žilo v době konání největší evropské kardiologické události svým životem, jako kdyby před týdnem nedošlo k teroristickým útokům na hlavní městské tepně La Rambla. Na tragédii, která už navždy bude s Barcelonou […]


26. Září, 2017

Diastolické srdeční selhání (nyní spíše nazývané srdeční selhání se zachovanou ejekční frakcí) je u pacientů nad 65 nejčastější formou srdeční insuficience. U starých žen je to téměř 90%. Zdravotní a ekonomické dopady diastolického srdečního selhání jsou v zásadě stejné jako srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí. Také počet hospitalizací a mortalita se v zásadě ve […]


21. Září, 2017

V České republice se v dialyzačních střediscích léčí téměř sedm tisíc pacientů s chronickým selháním ledvin, a řadíme se tak mezi evropské státy s nejvyšším procentem dialyzovaných. Pro tyto pacienty znamená jejich nemoc pravidelnou návštěvu dialyzačního střediska nebo domácí léčbu třikrát týdně vždy na dobu až pěti hodin. Přesto pro tyto lidi není problém cestovat. Možnost strávit několik […]


4. Září, 2017

Interna a interní oddělení jsou páteří českého zdravotnictví stejně jako ve většině zemí světa. A jsou to právě interní, chirurgická, gynekologicko-porodnická oddělení, na kterých leží největší tíha nepřetržité akutní lůžkové péče o nemocné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Samozřejmě nechceme vůbec podceňovat význam dalších oborů, bez kterých by nebylo možné poskytovat kvalitní péči […]


22. Srpen, 2017

Česká internistická společnost ve spolupráci s Nadačním fondem české interny připravila edukační projekt s tématikou metabolického syndromu. Cílem projektu je zvýšit povědomí o metabolickém syndromu a jeho komplikacích u medicínské, ale i laické veřejnosti. Cílem projektu je zvýšit povědomí o metabolickém syndromu a jeho komplikacích u medicínské, ale i laické veřejnosti. Projekt je rozdělen do dvou projektových […]


22. Srpen, 2017

Vzhledem k tomu že i v naší zemi se množí žaloby pro zanedbání péče, je vhodné se poučit ze zkušeností v USA, kde jsou takové žaloby na denním pořádku. Článek shrnuje výpovědi lékařů, kteří takové žalobě čelili. Sdělují své pocity a získané zkušenosti. Lékaři si myslí, že jestliže udělají vše, čemu se naučili, nemohou být […]